Kom Lifestyle

'ศิลป์-พัฒน์เฉลิมรัตนราชศิลปิน'

'ศิลป์-พัฒน์เฉลิมรัตนราชศิลปิน'
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'ศิลป์-พัฒน์เฉลิมรัตนราชศิลปิน' : นางวัลลา นาฎประเสริฐ 0 ครูชำนาญการพิเศษ นายอภิวัชญ์ เหล่าอัน0 ครูผู้ช่วย วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

              การแสดงเฉลิมพระเกียรติ “ศิลป์-พัฒน์เฉลิมรัตนราชศิลปิน”  คณะผู้จัดงาน จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และกรมศิลปากร ร่วมกันจัดงานเพื่อแสดงอัฉริยภาพ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ ต่อประชาชนเป็นอเนกอนันต์ และเพื่อนำรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จ.ชลบุรี
   
              นายสิริชัยชาญ  ฟักจำรูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อธิบายว่า การจัดงานการแสดงเฉลิมพระเกียรติว่า ในการแสดงครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงระนาดเอก ประกอบการแสดงโขน ชุดศรทนง ร่วมกับศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโสและศิลปินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และกรมศิลปากร การแสดงประกอบไปด้วย การรำถวายพระพร บรรเลงวงมหาดุริยางค์ เพลงเทพสมทบเถาและเพลงเดี่ยวกราวใน การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดเฉลิมขวัญ 60 พระชันษามหาจักรีสิรินธร และชุดเทวาอัปสรบวรสุทธาวาส และการทรงระนาดเอก ประกอบการแสดงโขน ชุดศรทนง การแสดงมี 2 วัน คือวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. (รอบเสด็จพระราชดำเนิน) จัดแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ

              พร้อมทั้งอธิบายคำว่า “ศิลป์-พัฒน์เฉลิมรัตนราชศิลปิน” ว่า “ศิลป์” มาจาก 2 นัย คือ ศิลปะการแสดงที่หลากหลายที่จะนำเสนอในงานศิลป์-พัฒน์เฉลิมรัตนราชศิลปิน หรือมาจากกรมศิลปากร “พัฒน์” มากจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ “เฉลิมรัตน” มาจากการเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา “ราชศิลปิน” มาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นศิลปินที่มีพระปรีชาสามารถด้านศิลปะในหลากหลายสาขา

              ในส่วนของศิลปินอาวุโส วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับเกียรติให้ร่วมแสดงโขน ชุดศรทนง  โดย นายวิรัช  ก่อสันติมุกขัง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง แสดงเป็นชามพูวราช นายไชยอนันต์  สันติพงษ์ แสดงเป็น ทศกัณฐ์ นายดำรงศักดิ์  นาฏประเสริฐ แสดงเป็น พิเภก นายสันต์นิธิ ภู่เทพอมรกุล แสดงเป็น เสนายักษ์ นายวิธาร จันทรา แสดงเป็น เสนายักษ์ นายกิตติพงษ์     จันทร์สมุทร แสดงเป็น เสนาลิง นายศุภชัย  กองขวัญ  แสดงเป็น เสนาลิง และนายไกรวุฒิ  นันต๊ะเสน     แสดงเป็น เสนาลิง รวมทั้งสิ้น 9 คน  ยังความภาคภูมิใจให้แก่วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ที่มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี และการจัดงาน “ศิลป์-พัฒน์เฉลิมรัตนราชศิลปิน” ในครั้งนี

              นายวิรัช  ก่อสันติมุกขัง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  กล่าวว่า ในการร่วมแสดงโขน ในครั้งนี้ ว่ารู้สึกเป็นเกียรติกับตนเองและวงศ์ตระกูลในฐานะที่เรียนนาฏศิลปโขน (ลิง) จากวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร มาเป็นเวลา 11 ปี และบรรจุเข้ารับราชการครูตำแหน่ง ครูโขนลิง จนปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง รวม 38 ปี ได้สอนนักเรียน นักศึกษา และออกแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งใน-ต่างประเทศ เป็นจำนวนมาก แต่ในครั้งนี้ได้มีโอกาสร่วมแสดงกับศิลปินแห่งชาติ และครูอาวุโส ทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ที่ทรงมีต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และกรมศิลปากร โดยในครั้งนี้ได้รับบทเป็น ชามพูวราช นับเป็นการแสดงครั้งประวัติศาสตร์ของชีวิต สอบถามได้ที่ โรงละครวังหน้า โทร. 0-2221-8257, 0-2224-4704 ต่อ 101, 121 และ 122

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง