Kom Lifestyle

TRS99.5จัดโครงการปลูกป่าและปล่อยปูทะเล

TRS99.5จัดโครงการปลูกป่าและปล่อยปูทะเล
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

TRS99.5จัดโครงการ “ปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ” ครั้งที่ 13 พาผู้ฟังร่วมปลูกป่าและปล่อยปูทะเลฟื้นฟูระบบนิเวศเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

            เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2558ที่ผ่านมา–เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา88พรรษา TRS 99.5 ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจัดโครงการ“ปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ” ครั้งที่ 13นำพาสมาชิก TRS Fan club หน่วยงานภาคี และสื่อมวลชนจำนวนทั้งหมด150 ท่านร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าและปล่อยปูทะเลเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศพร้อมกับศึกษาวิธีรักษาและพัฒนาป่าให้ยั่งยืน และเรียนรู้วิถีพอเพียงจากชาวบ้านปากน้ำปราณบุรี ณ โครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

            นายสุธานินทน์ ฤกษ์ยรรยง ผู้ช่วยผู้จัดการสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม(TRS 99.5) เปิดเผยว่าจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัสว่า“พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า” สะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการที่จะต้องอนุรักษ์ผืนป่า ซึ่งถือว่าทรัพยากรป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญ เป็นสิ่งล้ำค่าของประเทศชาติซึ่งนับวันจะยิ่งถูกบุกรุกทำลายอย่างรุนแรงส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก และในวโรกาสอภิลักขิตมหามงคลสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558TRS 99.5 ได้จัดทำโครงการ “ปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ” ต่อเนื่องขึ้นเป็นครั้งที่ 13 โดยครั้งนี้จะนำพาสมาชิกTRS Fan club ( 88 ท่าน) ตัวแทนหน่วยงานภาคีจากตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ,สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ,บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) และสื่อมวลชนจำนวนทั้งหมด150 ท่าน ซึ่งล้วนแต่มีความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าเพื่อป้องกันการเกิดเหตุภัยพิบัติทางน้ำ พร้อมกับปล่อยปูทะเลฟื้นฟูระบบนิเวศศึกษาวิธีการรักษาและพัฒนาป่าให้ยั่งยืน ณ บริเวณชายหาดโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรี และเรียนรู้การใช้ชีวิตวิถีพอเพียงจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในปากน้ำปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

            นายสุธานินทน์ กล่าวต่อว่า TRS 99.5 ได้ดำเนินโครงการ“ปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ” มาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนจากโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถณ โครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆ พร้อมกับศึกษาเรียนรู้และน้อมนำแนว “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงจนเกิดการ “แบ่งปัน” ให้กับผู้คนรอบข้างนั้นถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินการโครงการตามที่ได้ตั้งไว้ซึ่งตลอดระยะเวลาในการดำเนินโครงการนับว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีและเห็นผลในเชิงคุณภาพจนเกิดการบอกต่อของผู้ฟังดูได้จากการเปิดรับสมัครในแต่ละครั้งซึ่งจะมีผู้รับสมัครเข้ามาเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องมีการคัดเลือกเพื่อให้ได้จำนวนตามที่กำหนดและเจ้าหน้าดูแลทุกท่านได้อย่างทั่วถึง สำหรับผู้ที่พลาดการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้สามารถติดตามโครงการครั้งต่อไปผ่านคลื่น TRS 99.5 และ Facebook ในเดือนสิงหาคมปีหน้า


 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง