Kom Lifestyle

วธ.เตรียมของขวัญปีใหม่8อย่างให้ปชช.

วธ.เตรียมของขวัญปีใหม่8อย่างให้ปชช.
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วธ.เตรียมของขวัญปีใหม่ 8 อย่าง เน้นคุณค่าทางจิตใจ อัญเชิญพระ 9 องค์มาประดิษฐานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ให้ ปชช.สักการะ จัดทัวร์ไหว้พระ 9 วัดรัชกาลที่ 1 - 9

 
                      21 ธ.ค. 58  นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แถลงข่าวว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้ทุกกระทรวงดำเนินโครงการ และกิจกรรม เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ซึ่งกระทรวงต่างๆ ได้จัดเตรียมของขวัญปีใหม่ไว้กว่า 200 กิจกรรม สำหรับกระทรวงวัฒนธรรมจัดเตรียมไว้ 8 กิจกรรม กิจกรรมที่น่าสนใจ คือ กิจกรรม ไหว้พระวังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน กรมศิลปากรได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญปางต่างๆ 9 องค์ ซึ่งเป็นปางที่ประชาชนไม่ค่อยสักการะในโอกาสทั่วไป มาประดิษฐาน ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อให้ประชาชนเข้าสักการะ ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค.นี้ ถึง 24 ม.ค. 2559 
 
 
วธ.เตรียมของขวัญปีใหม่8อย่างให้ปชช.
 
 
                      นอกจากนั้น ก็ยังมีกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล ของกรมศาสนา จัดทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาล 1 ถึง 9 ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 58 ถึง 3 ม.ค. 59 ได้แก่ รัชกาลที่ 1 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร รัชกาลที่ 2 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร รัชกาลที่ 3 วัดราชโอรสาราม รัชกาลที่ 4 วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม รัชกาลที่ 5 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม รัชกาลที่ 6 วัดบวรนิเวศวิหาร รัชกาลที่ 7 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม รัชกาลที่ 8 วัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวิหาร และรัชกาลที่ 9 วัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก 
 
                      โดยได้ประสานทาง ขสมก. จัดรถโดยสารปรับอากาศบริการรับส่งฟรีระหว่างเส้นทาง 9 วัด ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.30 น. ส่วนอีกกิจกรรมที่จะจัดยิ่งใหญ่เช่นกัน คือ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยใน กทม.จะมีวัดที่ร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีกว่า 200 วัด ส่วนต่างจังหวัด มีนับหมื่นวัดเข้าร่วม
 
 
วธ.เตรียมของขวัญปีใหม่8อย่างให้ปชช.
 
 
                      "ของขวัญปีใหม่ของกระทรวงวัฒนธรรมนั้น จะเน้นเรื่องความสุขทางใจ ความเป็นสิริมงคลให้กับประชาชน ซึ่งนอกจาก 3 กิจกรรมข้างต้นแล้ว ยังมีกิจกรรมที่ 4. พลังบวร บ้าน วัด โรงเรียน 5. เปิดอุทยานประวัติศาสตร์ 9 แห่ง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 44 แห่ง และโบราณสถานทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง ให้เข้าฟรี ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.นี้ ถึง 5 ม.ค. 59 6. มหกรรมการแสดงพื้นบ้าน 7. รณรงค์ใช้สินค้าไทย ส่งความสุขแบบไทย เป็นของขวัญปีใหม่ และ 8. การอวยพรปีใหม่ผ่านระบบออนไลน์โดยดาวน์โหลด ส.ค.ส.ความเป็นไทยจาก วธ."
 
                      ด้านนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า กรมศิลปากร ได้นำพระพุทธรูปมงคลโบราณที่มีประวัติความเป็นมา และสร้างขึ้นตามคติอันเป็นมงคล จำนวน 9 องค์ ให้ประชาชนสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ประกอบด้วย 1. พระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลและช่วยให้ประเทศชาติผ่านพ้นอวมงคลการต่างๆ 2. พระพุทธรูปทรงเครื่อง ปางมารวิชัย ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 21 มีความหมายถึงธรรมอันเป็นแก่นสารยิ่งกว่าอำนาจแห่งทรัพย์สมบัติทั้งหลาย 3. พระชัยเมืองนครราชสีมา ปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบ ศิลปะอยุธยา บูชาเพื่อชัยชนะ ขจัดอุปสรรคต่างๆ และอำนวยพรให้สำเร็จผล 4. พระพุทธรูปปางประทานธรรม ศิลปะอยุธยา หมายถึง การแสดงธรรม การหมุนวงล้อแห่งธรรมเพื่อเผยแผ่พระศาสนา อันเป็นพุทธกิจสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5. พระพุทธรูปปางลองหนาว พระพุทธรูปสำริดประทับนั่ง ศิลปะล้านนา บูชาเพื่อระลึกความพอเพียง
 
 
วธ.เตรียมของขวัญปีใหม่8อย่างให้ปชช.
พระพุทธสิหิงค์
 
วธ.เตรียมของขวัญปีใหม่8อย่างให้ปชช.
พระพุทธรูปทรงเครื่อง ปางมารวิชัย
 
วธ.เตรียมของขวัญปีใหม่8อย่างให้ปชช.
พระชัยเมืองนครราชสีมา
 
วธ.เตรียมของขวัญปีใหม่8อย่างให้ปชช.
พระพุทธรูปปางประทานธรรม
 
วธ.เตรียมของขวัญปีใหม่8อย่างให้ปชช.
พระพุทธรูปปางลองหนาว
 
 
                      6. พระพุทธรูปปางฉันสมอ ศิลปะรัตนโกสินทร์ บูชาเพื่อให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 7. พระพุทธรูปปางโปรดมหิสสรเทพบุตร (พระศิวะ) เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติให้ไม่อยู่ในความประมาท ขจัดมิจฉาทิฐิ หรือความเห็นผิด 8. พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ศิลปะรัตนโกสินทร์ บูชาเพื่อเตือนสติให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และ 9. พระพุทธปฏิมาปางขอฝน ศิลปะรัตนโกสินทร์ บูชาเพื่อความอุดมสมบูรณ์ 
 
 
วธ.เตรียมของขวัญปีใหม่8อย่างให้ปชช.
พระพุทธรูปปางฉันสมอ
 
วธ.เตรียมของขวัญปีใหม่8อย่างให้ปชช.
พระพุทธรูปปางโปรดมหิสสรเทพบุตร
 
 
 
วธ.เตรียมของขวัญปีใหม่8อย่างให้ปชช.
 
พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์
 
วธ.เตรียมของขวัญปีใหม่8อย่างให้ปชช.
พระพุทธปฏิมาปางขอฝน
 
 
                      ทั้งนี้ กรมศิลปากรจัดทำนิทรรศการพิเศษขนาดเล็กให้ความรู้เรื่องพระพุทธรูป 9 องค์ รวมทั้งจัดทำแผ่นพับแจกฟรีให้แก่ผู้ที่เข้าสักการะด้วย
 
                      นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีนั้น จะมีการถ่ายทอดสดผ่านช่อง 7 พร้อมขึ้นตัววิ่งบทสวดมนต์ เพื่อให้ประชาชนทางบ้านได้ร่วมสวดมนต์ไปด้วย และได้ประสานไปยัง ขสมก.ให้เดินรถถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 ม.ค. 59 รวมถึงประสานให้เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยาให้บริการถึง 02.00 น.ด้วย 
 
                      ส่วนกิจกรรมพลัง 'บวร' บ้าน - วัด - โรงเรียน นั้น เป็นการเชิญชวนให้ประชาชนมาเยี่ยมเยือนชุมชนคุณธรรม ปั่นจักรยาน ไหว้พระรับฤดูหนาว อาทิ วัดครึ่งใต้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ชุมชนนาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร และชุมชนทุ่งไก่ดัก อ.เมืองตราด จ.ตราด
 
 
 
 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง