Kom Lifestyle

เปิดช่องพิเศษ ASEAN LANE สำหรับแรงงานจากประเทศสมาชิกอาเซียน

เปิดช่องพิเศษ ASEAN LANE สำหรับแรงงานจากประเทศสมาชิกอาเซียน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ลุงแจ่มเตือนภัย : เปิดช่องทางพิเศษ ASEAN LANE สำหรับแรงงานจากประเทศสมาชิกอาเซียน เริ่ม ม.ค.นี้

 
                      กรมการจัดหางานเตรียมให้บริการช่องทางพิเศษ ASEAN LANE เพื่อรองรับการยื่นขอใบอนุญาตทำงานสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพและแรงงานฝีมืออาเซียน 7 สาขาวิชาชีพ และ 32 ตำแหน่งงานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมให้บริการเดือนมกราคม 2559
 
                      นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า จากการที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) โดยตกลงที่จะเปิดเสรีด้านการค้าสินค้าและบริการและทำให้ผู้ลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้ามาแข่งขันและเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า-ออกระหว่างประเทศสมาชิกมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า-ออกระหว่างประเทศสมาชิก กรมการจัดหางานซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตทำงานจึงได้จัดให้มีช่องทางพิเศษ หรือ ASEAN LANE เพื่อให้บริการเฉพาะแรงงานฝีมือจากประเทศสมาชิกอาเซียนตามข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติผู้ประกอบวิชาชีพ (Mutual Recognition Agreement : MRA) 7 สาขาวิชาชีพ (วิศวกรรม การสำรวจ สถาปัตยกรรม แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล บัญชี) และ 32 ตำแหน่งงานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมให้บริการภายในเดือนมกราคม 2559 ที่สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กลุ่มงานจัดระบบ การทำงานคนต่างด้าว ระดับฝีมือชำนาญการ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
 
                      นายอารักษ์ กล่าวต่อว่า การให้บริการช่องทางพิเศษ ASEAN LANE ในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้มาติดต่อได้รับความสะดวก รวดเร็ว โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ปิดรับใบอนุญาตทำงานเวลา 15.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0-2245-2745, 0-2248-7202 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694 หรือเว็บไซต์ www.doe.go.th
 
 
 
 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง