Kom Lifestyle

เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ถวาย60พรรษาสมเด็จพระเทพฯ

เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ถวาย60พรรษาสมเด็จพระเทพฯ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ถวาย 60 พรรษาสมเด็จพระเทพฯ : คอลัมน์ โซไซตี้

 
          พออากาศเย็นสบายก็ได้เวลาตั้งร้านจำหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพ ให้บรรดาขาช็อปใจบุญได้สำราญกับกิจกรรมจับจ่ายตามความพอใจ สำหรับงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ประจำปี 2558 ครั้งนี้ให้ชื่อว่า “เกษตรอินทรีย์หลากหลายถวาย 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์” ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานก็ยังคงเดิมนั่นคือ เพื่อเผยแพร่ผลงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และการหาทุนเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ ?พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน โดยมี รศ.นพ.พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิ และรองประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน อาทิ ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย, คุณจันทนีย์ ธนรักษ์, สายสม วงศาสุลักษณ์, ฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล และคณะสมาคมแม่บ้านสี่เหล่าทัพ ได้แก่ กองทัพบก ?กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ตำรวจ เฝ้ารับเสด็จ ณ วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต เมื่อวันก่อน
 
          ก่อนที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะทรงตัดแถบแพรเปิดงานและทรงโรยเมล็ดพันธุ์ผักในโครงการชวนเพื่อนปลูกผักอินทรีย์ วิถีพอเพียงถวายพ่อหลวง 88 พรรษา รศ.นพ.พิชิต สุวรรณประกร กราบทูลรายงานถึงรายละเอียดในการจัดงานครั้งนี้ว่า ปีนี้จะเน้นแสดงวิวัฒนาการช่วยอาชีพผู้ประสบอุทกภัยด้านการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร เปลี่ยนจากเกษตรกรเคมีเป็นเกษตรกรอินทรีย์ ซึ่งก้าวหน้ามาเรื่อยๆ จนมีผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่หลากหลาย และผลลัพธ์ที่ได้ก็นำกลับไปช่วยเหลือประสบอุทกภัยเป็นจำนวนมาก โดยแก่นของความหลากหลายที่ถูกนำมารวมกันในโครงการ “ข้าว นา ปลา ผัก” เห็นได้ชัดเจนจากการผลผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ นอกจากนี้ยังมีการใช้ประโยชน์ของท้องนาในการเลี้ยงปลา ปลูกผัก หรือเลี้ยงเป็ด ไก่ สุกร ปศุสัตว์อินทรีย์ รวมทั้งการแปรรูปในชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้และลดความเสี่ยงจากการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว
 
          ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทับรถกอล์ฟสลับกับทรงพระดำเนินทอดพระเนตรไปตามร้านต่างๆ อย่างสนพระทัย โดยทอดพระเนตรร้านค้าส่วนพระองค์ฯ ที่มีสินค้าของใช้ ของฝาก ของที่ระลึก ของขวัญ ซึ่งไฮไลท์ยังคงเป็นตับไก่บดเสวย ที่ได้รับความนิยมจากแฟนคลับงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน จากนั้นทรงจัดต้นไม้ในขวดแก้วที่ร้าน ณ ภาฯ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงอุดหนุนสินค้าต่างๆ จากร้านค้าคณะแม่บ้านเหล่าทัพ และทรงเยี่ยมร้านผลพอพลอยพอเพียง เพื่อนพึ่ง?(ภาฯ) โดยมีคณะบุคคลต่างๆ เฝ้ารับเสด็จ อาทิ “แดง” ลักขณา นะวิโรจน์, พันธ์ภิรมย์-พันธ์พิไล ใบหยก,? “ขาบ” สุทธิพงษ์ สุริยะ ฯลฯ
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง