Kom Lifestyle

สวนสัตว์จับมือม.เกียวโตแลกเปลี่ยนความรู้ลิง

สวนสัตว์จับมือม.เกียวโตแลกเปลี่ยนความรู้ลิง
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

องค์การสวนสัตว์จับมือม.เกียวโตแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในสัตว์ตระกูลลิง

           การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ สถาบันวิจัยสัตว์ตระกูลลิง มหาวิทยาลัยเกียวโตประเทศญี่ปุ่นถือเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการทางพันธุศาสตร์และค้นคว้าวิจัยทางสัตวแพทย์ในสัตว์ตระกูลลิงที่ถือเป็นทรัพยากรสัตว์ป่าที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงและมีอัตราเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

           โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรชะนีนาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ และ Prof. Hirohisa Hiraiผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสัตว์ตระกูลลิง มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ลงนามมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างหน่วยงานไทยกับหน่วยงานญี่ปุ่นที่มีบทบาทสำคัญในการจัดจำแนกสัตว์กลุ่มประชากรชะนีจากลักษณะภายนอก โดยการ  ใช้เทคนิคในการจัดจำแนกด้วยพันธุกรรม (DNA)เพื่อนำมาจับคู่ผสมพันธุ์ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางด้านสวัสดิภาพสัตว์ และเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์อย่างแท้จริงไม่ให้เกิดการสูญพันธุ์ได้ในอนาคตได้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่น ในการทำงานด้านอนุรักษ์ของทีมวิจัยองค์การสวนสัตว์พร้อมให้การสนับสนุนนักวิจัยในการเพิ่มศักยภาพ ด้านเทคนิคการทำวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยสัตว์ตระกลูลิงมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ องค์การสวนสัตว์การลงนามบันทึกข้อตกลงของสองหน่วยงานนี้มี นายเบญจพลนายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

           ยังเป็นหน่วยงานแรกแห่งเดียวในโลก ซึ่งไม่ใช่หน่วยงานมหาวิทยาลัยที่สถาบันวิจัย สัตว์ตระกูลลิง มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศไทยญี่ปุ่นได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ด้วยผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และวิจัย กล่าวว่าปัจจุบันองค์การสวนสัตว์มีสวนสัตว์ ๗ แห่งที่อยู่ในความดูแลจึงมีทรัพยากรค่อนข้างสมบูรณ์แต่ละแห่งมีประชากรชะนีมากพอจนทำให้มีความพร้อมในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการโดยเฉพาะในเรื่องของพันธุศาสตร์ พฤติกรรม นิเวศวิทยา ตลอดจนค้นคว้าวิจัยทางสัตวแพทย์ในสัตว์ตระกูลลิงระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น

           “ก่อนหน้านี้องค์การสวนสัตว์ได้ส่งนักวิจัยไปแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์  ร่วมกับสถาบันวิจัยสัตว์ตระกูลลิง ณมหาวิทยาลัยเกียวโตและสามารถนำมาพัฒนาความพร้อมของห้องปฏิบัติการขององค์การสวนสัตว์จนเป็นที่ยอมรับในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”น.สพ. สุเมธ กล่าวทางด้าน น.สพ. สุเมธ กมลนรนาถอย่างไรก็ตาม การพัฒนางานวิจัยของทั้งสองหน่วยงานจะมีการพัฒนาทางด้านการวินิจฉัยโรค ในสัตว์ตระกูลลิงต่อไปเนื่องจากเป็นสัตว์ที่มีความใกล้เคียงกับมนุษย์จนอาจส่งผลให้โรคบางชนิดมีการติดต่อระหว่างมนุษย์กับสัตว์ตระกูลลิงได้ง่าย ดังนั้น การวินิจฉัยจึงเป็นเรื่องสำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตต่อไป

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง