Kom Lifestyle

สธ.สรุปฟันโพสต์น้ำเมา3กลุ่ม

สธ.สรุปฟันโพสต์น้ำเมา3กลุ่ม
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สธ.สรุปเรียกสอบโพสต์น้ำเมาแล้วกว่า 50 คน ฟันความผิดเป็น 3 กลุ่ม โดนทั้งดารา - บริษัท

 
                      18 ธ.ค. 58  จากกรณีที่มีการร้องเรียน ดารา ศิลปิน โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พิจารณาแล้วพบว่า เข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และมีการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ แบ่งเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซี (นามสมมติ) มีจำนวนทั้งสิ้น 19 ราย ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้เข้าให้ถ้อยคำครบถ้วนแล้ว เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เอส (นามสมมติ) มีทั้งสิ้น 20 ราย เข้าให้ถ้อยคำแล้ว 13 ราย ส่วนที่เหลือ 7 ราย อยู่ระหว่างเตรียมเข้าให้ถ้อยคำตามลำดับ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เอช (นามสมมติ) มีทั้งสิ้น 12 ราย เข้าให้ถ้อยคำแล้ว 1 ราย ส่วนที่เหลือ 11 ราย อยู่ระหว่างเตรียมออกหนังสือเรียกเพื่อเข้าให้ถ้อยคำตามลำดับ
 
                      นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เปิดเผยว่า กรมควบคุมโรค ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และคณะอนุกรรมการร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย หรืออนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2558 พิจารณาสำนวนการสอบข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่า ให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด โดยแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
 
                      กลุ่มที่ 1 กรณีลงรูปภาพ โดยลำพัง ให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำการดังกล่าวเป็นการเฉพาะตัวบุคคล ในความผิดฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
 
                      กลุ่มที่ 2 กรณีลงรูปภาพ โดยมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำการดังกล่าว และดำเนินคดีกับบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในฐานผู้ใช้ให้โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 32 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 84 
 
                      กลุ่มที่ 3 การดำเนินคดีกับบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตรง
 
                      "สำหรับในรายที่ให้ถ้อยคำครบแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะมีการเขียนสำนวนและส่งให้กับพนักงานสอบสวนต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งสำนวนในส่วนที่มีข้อมูลหลักฐานครบแล้วได้ก่อนปีใหม่นี้"
 
 
 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง