Kom Lifestyle

'การเดินทางของความสุข'นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

'การเดินทางของความสุข'นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'การเดินทางของความสุข'นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯสร้างแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่ : หัวใจไทย

           สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนคนไทยร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านศิลปะ ซึ่งถ่ายทอดผ่านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด “การเดินทางของความสุข” 7 ด้านขององค์อัครศิลปิน ได้แก่ ปลายปากกาของพ่อ, พระผู้สร้างศูนย์รวมใจ, ความสุขจากปลายพู่กัน, กล้องของพระราชา, พระผู้ออกแบบความสุข, เรือใบ ใจกล้า และเพลงแผ่นดิน พร้อมแนวคิดดีๆ เพื่อการทรงงานอันเป็นประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทย และมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจสู่งานศิลป์ในการเดินตามรอยพ่อหลวงไทย โดยนิทรรศการจัดแสดงให้ชมตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2559

           นายชาย นครชัย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวว่า สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่ประจักษ์ จึงกำหนดจัดโครงการนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ในโอกาสต่างๆ ตลอดปี 2559 เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปให้ได้ชื่นชม และเกิดแรงบันดาลใจสู่การสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อช่วยกันดูแลรักษามรดกของชาติไทยให้ยั่งยืน

           นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด “การเดินทางของความสุข” ได้ถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางของความสุขใน 7 ด้านได้แก่ ปลายปากกาของพ่อ-พระปรีชาสามารถทางด้านภาษา, พระผู้สร้างศูนย์รวมใจ-พระปรีชาสามารถด้านสถาปัตยกรรม, ความสุขจากปลายพู่กัน-พระปรีชาสามารถด้านทัศนศิลป์, กล้องของพระราชา–พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพ, พระผู้ออกแบบความสุข–พระปรีชาสามารถด้านการออกแบบ, เรือใบ ใจกล้า-ธ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ และเพลงแผ่นดิน–พระปรีชาสามารถด้านดนตรีตลอดระยะเวลาที่ทรงงานเพื่อเป็นประโยชน์แก่พสกนิกรมาอย่างยาวนาน จึงอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมชื่นชมในพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านศิลปะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา

           ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด “การเดินทางของความสุข” ได้ที่บริเวณชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. เว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยนิทรรศการจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “ต่างไม่ต่าง” ซึ่งเป็นการเผยแพร่ผลงานสะสมศิลปกรรมร่วมสมัยที่ในสาขาทัศนศิลป์ของศิลปินแห่งชาติและศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย มาร่วมจัดแสดงภายใต้แนวคิดที่สะท้อนความหลากหลายในสังคมไทยที่อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข เปิดให้เข้าชมจนถึงปลายเดือนธันวาคมนี้ สำหรับโรงเรียน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ กรุณาสอบถามรายละเอียดและติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 0-2224-8030 ต่อ 202
 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง