Kom Lifestyle

หน้าหนาวเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบ

หน้าหนาวเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ดูแลสุขภาพ : หน้าหนาวเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบ คร่าชีวิตเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

 
      ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว อาการที่น่าเป็นห่วงของเด็กๆ คือ การเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ซึ่งมีตั้งแต่อาการเล็กน้อย เช่น หวัด น้ำมูกไหล คออักเสบ ไซนัสอักเสบ ไปจนถึงอาการรุนแรง เช่น หลอดลมอักเสบ และปอดอักเสบ อาจเกิดได้จากภาวะการแพ้อากาศ หรือการติดเชื้อ
 
      ทั้งนี้การเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจในเด็ก พบว่าเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ของโรคติดเชื้อในเด็กที่อายุน้อยกว่า 5 ปี ซึ่งก็คือ โรคปอดอักเสบ
 
      โรคปอดอักเสบ หมายถึงโรคที่มีการอักเสบของเนื้อปอด ซึ่งประกอบไปด้วย หลอดลมส่วนปลาย ถุงลม รวมถึงเนื้อเยื่อของปอด เป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็กและมักจะมีอาการรุนแรงกว่าในผู้ใหญ่ โดยอาการที่พบมักจะมีไข้ ไอ หายใจเร็วหรือหอบ ถ้าเป็นในเด็กเล็กๆ อาจทำให้มีภาวะซีดเขียว หรือหยุดหายใจร่วมด้วย ผู้ป่วยมักจะมีอาการอ่อนเพลีย รับประทานอาหารและน้ำลดลง นอกจากนี้อาจมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น มีน้ำมูก เสียงแหบ มีขี้ตา หรือตาอักเสบ ปวดหู เป็นต้น
 
      ส่วนสาเหตุของปอดอักเสบในเด็ก ในเด็กเล็กมักเกิดจากเชื้อไวรัส ส่วนเด็กโตพบได้ทั้งการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย หรือบางครั้งอาจมีลักษณะของการติดเชื้อร่วมกัน ทั้งนี้ในช่วงฤดูฝน ฤดูหนาว นอกจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปแล้ว ยังเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตและแพร่ระบาดของไวรัสชนิดต่างๆ เช่น Influenza (ไข้หวัดใหญ่), RSV (Respiratory syncytial virus), Parainfluenza เป็นต้น รวมถึงแบคทีเรียชนิดต่างๆ เช่น Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza และ Mycoplasma เป็นต้น ทั้งนี้หากบุตรหลานของท่านมีอาการดังที่กล่าวมา ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจ ควรพาไปพบแพทย์เพื่อให้การตรวจรักษาอย่างเหมาะสม
 
      การป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบ ผู้ปกครองควรมีการสอนและดูแลสุขอนามัยเบื้องต้นให้เด็ก เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร การสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเจ็บป่วย เป็นต้น รวมถึงควรดูแลให้เด็กได้รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ หลีกเลี่ยงไม่เข้าไปในแหล่งที่มีการระบาดของโรค และควรมีการตรวจสุขภาพ รับวัคซีนป้องกันโรคให้ครบถ้วนอย่างเหมาะสม เพียงเท่านี้ก็สามารถป้องกันบุตรหลานของเราจากโรคปอดอักเสบได้
 
 
พญ.สมฤดี ชัยวีระวัฒนะ
กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
โรงพยาบาลเวชธานี ลาดพร้าว 111
 
 
 
 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง