Kom Lifestyle

UWCทุนเรียนนอกโอกาสทอง'เด็กไทย'

UWCทุนเรียนนอกโอกาสทอง'เด็กไทย'
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

UWCทุนเรียนนอกโอกาสทอง'เด็กไทย' : กมลทิพย์ ใบเงิน รายงาน UWCประจำประเทศไทยภาพ

           องค์การสหสากลวิทยาลัย (United World Colleges) เป็นองค์การนานาชาติที่มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านการศึกษาของเยาวชนโครงการนี้เป็นการเรียนมัธยมปลาย 2 ปี (เทียบเท่ากับการจบชั้น ม.6) ผู้มีทั้งความรู้และจิตอาสาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก มาเรียนและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างชาติ อันจะนำไปสู่การสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลก
 
           ในแต่ละปีสมาชิกในเครือข่ายองค์การสหสากลวิทยาลัยประกอบด้วยตัวแทนจากชาติต่างๆ ประมาณ 7,500 คน มากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก และปัจจุบันมีสมาชิกที่จบการศึกษาจากโครงการประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ กัน แต่ทุกคนก็ยังคงร่วมกันสานต่ออุดมการณ์ที่จะสร้างสันติภาพและความเข้าใจให้เกิดขึ้น
 
           วิทยาลัยแต่ละแห่งเปิดโอกาสให้นักเรียนชายหญิงทุกเชื้อชาติ ศาสนามาพักอาศัยและศึกษาร่วมกันโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก หลักสูตรในการศึกษา คือ International Baccalaureate หรือ IB ซึ่งเป็นหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้เกือบทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทย นอกจากนี้วิทยาลัยเหล่านี้ยังมีกิจกรรมที่มุ่งให้นักศึกษาเรียนรู้การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น และการให้บริการทางสังคม เช่น กิจกรรมเกี่ยวกับคนชรา เด็ก เยาวชน หรือคนพิการ
 
           วิทยาลัยในเครือขององค์การมี 15 แห่ง คือ ...Waterford Kamhlaba UWC Mbabane ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์, UWC Changshu China Changshu สาธารณรัฐประชาชนจีน, Li Po Chun UWC Hong Kong สาธารณรัฐประชาชนจีน, UWC Mahindra College Pune ประเทศอินเดีย, UWC South East Asia ประเทศสิงคโปร์, UWC Adriatic Duino สาธารณรัฐอิตาลี, UWC Atlantic College Vale of Glamorgan
 
           สหราชอาณาจักร, UWC Dilijan Dilijan ประเทศอาร์เมเนีย, UWC Maastricht Maastricht ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์, UWC in Mostar ,Mostar บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, UWC Red Cross Nordic Flekke ราชอาณาจักรนอร์เวย์, UWC Robert Bosch College Freiburg ประเทศเยอรมนี, Pearson College UWC Victoria ประเทศแคนาดา, UWC-USA New Mexico สหรัฐอเมริกา และ UWC Costa Rica Santa Ana, ประเทศคอสตาริกา
 
           องค์การสหสากลวิทยาลัย เป็นองค์การนานาชาติอิสระ ไม่ขึ้นกับรัฐบาลใดมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยมี Lord Mountbatten เป็นประธานตั้งแต่ปี 2510-2521 และตั้งแต่ปี 2522-2538 Prince Charles, The Prince of Wales มกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษเป็นองค์ประธาน ปัจจุบันองค์ประธานคือ HM Queen Noor แห่งจอร์แดน
 
           บันไดสู่การเป็นนักเรียนทุนขององค์การสหสากลวิทยาลัย ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง 20 มกราคม 2559 ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวรับสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ http://thailand.uwc.org/ หรือของสำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th หรือสอบถามข้อมูลจากอาจารย์แนะแนวของโรงเรียน หรือกลุ่มงานบริการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. 47/111 ถนน ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2547-1907
 
           ว่ากันว่าในปี 2519 Sir Ian Gourlay ประธานกรรมการบริหารขององค์การสหสากลวิทยาลัย ได้เดินทางมาพบ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรีสมัยนั้น เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนจากประเทศไทยและหารือเรื่องการแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการระดับชาติขององค์การสหสากลวิทยาลัยประจำประเทศไทย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้เชิญ นายเสริม วินิจฉัยกุล (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) เป็นประธานกรรมการ และได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2519 จนถึงปี 2528 และตั้งแต่ปี 2529 หลังจากนั้น มีประธานกรรมการตามลำดับดังนี้ นายโสรัจ สุจริตกุล นายอาสา สารสิน นายวิทยา เวชชาชีวะ ม.ร.ว.สฤษดิคุณ กิติยากร และนายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ต่อมาคณะกรรมการระดับชาติ ประจำประเทศไทยได้มีดำริให้ศิษย์เก่าจากองค์การสหสากลวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินการในฐานะคณะกรรมการระดับชาติ ในปัจจุบันผู้อำนวยการของคณะกรรมการระดับชาติ คือ “นายประกิด บุณยัษฐิติ” ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทยเริ่มคัดเลือกนักเรียนทุนตั้งแต่ปี 2519 รวมแล้วปัจจุบันมีนักเรียนทุนจำนวนมาก 
 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง