Kom Lifestyle

ระดมทุนสร้างอาคารฯ 84 พรรษาเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

ระดมทุนสร้างอาคารฯ 84 พรรษาเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ดูแลสุขภาพ : ระดมทุนสร้างอาคารฯ 84 พรรษาเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

 
                      กว่า 127 ปี ที่โรงพยาบาลศิริราชได้ธำรงไว้ซึ่งการเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2431 และเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยนั้น โรงพยาบาลศิริราชได้อยู่เคียงคู่คนไทยมาโดยตลอดด้วยความมุ่งมั่นธำรงกิจเพื่อปวงประชา ในอันที่จะให้ผู้ป่วยทุกคนหายจากอาการเจ็บไข้และมีสุขภาพที่ดีในระยะยาว ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสถาปนาโรงพยาบาลศิริราช
 
                      ดังพระราชดำรัสที่ว่า “การแพทย์และการสาธารณสุขเป็นเรื่องสำคัญสำหรับบ้านเมือง จำเป็นต้องมีระบบบริการทางการแพทย์ที่ก้าวทันยุคสมัย เป็นประโยชน์แก่ปวงชน”
 
                      ตลอดระยะเวลากว่า 127 ปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ทำหน้าที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข พร้อมการเป็นสถานพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป มีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าด้านการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง และก้าวทันเทคโนโลยีด้านการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรคและรักษาผู้ป่วยอย่างถูกวิธีและทันท่วงที อย่างไรก็ตาม โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ในปัจจุบันได้ทวีความหลากหลายและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ประกอบกับจำนวนประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี ทำให้อัตราผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ปัจจุบันมีผู้เข้ารับการตรวจรักษาจำนวนมหาศาล แบ่งเป็นผู้ป่วยนอกประมาณ 3 ล้านรายต่อปี และผู้ป่วยในอีก 8.7 หมื่นรายต่อปี
 
                      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ศึกษาหาแนวทางที่จะปรับปรุงพัฒนาและแก้ไขปัญหาข้อจำกัดด้านโครงสร้างของอาคารที่ทั้งเก่า ทรุดโทรมและแออัด เพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัวของจำนวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการ ตลอดจนเกิดความต่อเนื่องของงานบริการ ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน รวมทั้งการเข้าถึงบริการตรวจพิเศษและการรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยแก่ผู้ป่วยได้อย่างเท่าเทียมกัน จึงเป็นที่มาของโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อว่า “อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา” (Navamindrapobitr 84th Anniversary Building)
 
                      “อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา” แม้จะได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐในบางส่วน แต่ยังมีความจำเป็นที่จะต้องระดมเงินทุนเพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งปัจจุบันโครงการยังขาดเงินทุนสนับสนุนอีกประมาณ 3,000 ล้านบาท
 
                      ในการนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงได้รณรงค์ระดมทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ภายใต้ธีม “ให้ = รักษา” ไม่ว่าเราจะเป็นใคร ทำอาชีพอะไร เราสามารถเป็นผู้รักษาได้ เพียงแค่เป็นผู้ให้เท่านั้น บอกเล่าถึงประโยชน์และคุณค่าของการบริจาคในนามคนไทยทุกคน เพื่อสร้างสถานรักษาพยาบาลที่จะช่วยเพิ่มความสะดวก และซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียมกันด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย โดยเงินทุกบาทที่ได้รับบริจาคล้วนมีค่า สามารถช่วยต่อลมหายใจและรักษาผู้ป่วยที่ยากไร้ได้อีกมาก “พลังแห่งการให้ พลังแห่งความสุข” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา บริจาคได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 หรือบริจาคโอนเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช เลขที่บัญชี 016-4-37544-4 โทร.01-64-37544-4 สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2419-7658-60
 
                      อาคารมินทรบพิตร 84 พรรษา ประกอบด้วย อาคารสูง 25 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 7 หมื่นตารางเมตร แบ่งส่วนตามประเภทการใช้งาน 3 ส่วนคือ งานบริการผู้ป่วยนอก, งานบริการผู้ป่วยใน งานบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษด้านต่างๆ ภายหลังจากก่อสร้างเสร็จเปิดให้บริการแล้ว จะช่วยเพิ่มพื้นที่ด้านการให้บริการแก่ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังสามารถให้บริการแบบครบวงจรจากการรวมศูนย์การแพทย์เฉพาะด้านต่างๆ มาไว้ที่เดียวกัน ด้วยที่ตั้งของอาคารนี้อยู่ใกล้กับตึกผู้ป่วยนอก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการรักษาพยาบาลได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยในได้อีกด้วย
 
 
 
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
 
 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด