Kom Lifestyle

รวมพระฉายาลักษณ์ '60 ภาพ' เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

รวมพระฉายาลักษณ์ '60 ภาพ' เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โซไซตี้ : รวมพระฉายาลักษณ์ '60 ภาพ' เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

 
                      เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 นิติกร กรัยวิเชียร นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างปี 2532–2558 จำนวน 60 ภาพ ผ่านนิทรรศการ “ปิยราชกุมารี”  ซึ่งบางภาพไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน ที่ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ด้วยการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานเอกชนอื่นๆ 
 
 
รวมพระฉายาลักษณ์ '60 ภาพ' เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
 
 
รวมพระฉายาลักษณ์ '60 ภาพ' เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
 
 
รวมพระฉายาลักษณ์ '60 ภาพ' เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
 
 
                      ในวันเปิดงานได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดนิทรรศการปิยราชกุมารี  โดยมีบุคคลในแวดวงสังคมอาทิ  คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นิติกร กรัยวิเชียร นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, “ไก่” พาสินี ลิ่มอติบูลย์, “ปุย” เกตุวลี นภาศัพท์, “ใหม่” เกล็ดดาว พานิชสมัย, ศ.ถาวร โกอุดมวิทย์, “เป็ด”สุภี พงษ์พานิช,ชาลอต โทณวณิก และคณะผู้จัดงาน  เฝ้า ฯ รับเสด็จ
 
 
รวมพระฉายาลักษณ์ '60 ภาพ' เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
 
                      โดยนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เล่าให้ฟังว่า ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้อัญเชิญพระฉายาลักษณ์ที่ผมเป็นผู้ฉายไว้ระหว่างปี 2532-2558 จำนวน 60 องค์ มาจัดแสดงในนิทรรศการปิยราชกุมารี นอกจากนี้ยังได้รวบรวมและจัดพิมพ์หนังสือ “ปิยราชกุมารี” จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 3,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไซเบอร์กรุ๊ป จำกัด จัดพิมพ์จำนวน 3,000 เล่ม สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายหนังสือ ติดต่อที่ บ. ไซเบอร์พริ้นท์จำกัด โทรศัพท์ 02-641-9135-8 ต่อ308 
 
 
รวมพระฉายาลักษณ์ '60 ภาพ' เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
 
 
รวมพระฉายาลักษณ์ '60 ภาพ' เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
 
 
                      “พระฉายาลักษณ์ในนิทรรศการนี้ จำหน่ายเพื่อนำรายได้ทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย สำหรับความพิเศษของนิทรรศการ “ปิยราชกุมารี” คือการรวบรวมพระฉายาลักษณ์ในอริยาบถต่าง ๆ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีให้ประชาชนชาวไทยได้ชื่นชมพระบารมีของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีผ่านพระฉายาลักษณ์ ซึ่งบางภาพฉายไว้นานแล้วแต่ยังไม่เคยเผยแพร่มาก่อน รวมถึงบางภาพที่ฉายในปีนี้ด้วยเช่นกัน ผมมีความประทับใจทุกภาพที่มีโอกาสได้ฉาย แต่ภาพที่ประทับใจมากที่สุดคือภาพแรกที่ฉายเมื่อปี 2532 เป็นภาพขาว-ดำที่ประทับริมหน้าต่าง เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้ฉายอย่างเป็นทางการ และเป็นภาพที่ทรงเป็นธรรมชาติมาก” นิติกรเล่าให้ฟังด้วยความประทับใจ
 
 
 
 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง