Kom Lifestyle

กรมวิทย์เฝ้าระวังอาหารปนเปื้อนฟอร์มาลิน (จบ)

กรมวิทย์เฝ้าระวังอาหารปนเปื้อนฟอร์มาลิน (จบ)
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ลุงแจ่มเตือนภัย : กรมวิทย์เฝ้าระวังอาหารปนเปื้อนฟอร์มาลิน (จบ)

 
                      กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารและเครือข่ายงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งภาครัฐและเอกชน มีการรณรงค์ให้ความรู้ผู้ประกอบการเรื่องความปลอดภัยอาหาร อีกทั้งสนับสนุนให้ตลาดมีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสารตกค้างในอาหาร ได้แก่ ตลาดค้าส่ง ตลาดสดขนาดใหญ่ทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลการตรวจเฝ้าระวังสารฟอร์มาลินในอาหาร ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน พบว่ามีการปนเปื้อนน้อยลง เช่นในปี พ.ศ.2557 เก็บตัวอย่างอาหารตรวจทั้งหมด 1,547 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อนสารฟอร์มาลินเพียง ร้อยละ 0.4
 
                      ข้อมูลล่าสุดจากการเฝ้าระวังอาหารที่มีความเสี่ยงที่จะมีการปนเปื้อนหรือมีการนำฟอร์มาลินมาใช้ในทางที่ผิดเช่น ปลาหมึกกรอบ แมงกะพรุน เครื่องในสัตว์ ปลาหมึก ผ้าขี้ริ้วและสไบนาง รวมจำนวน 248 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อนสารฟอร์มาลิน 27 ตัวอย่าง และจากกระแสข่าวเรื่องน้ำแข็งปนเปื้อนสารฟอร์มาลิน สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารได้ดำเนินการเฝ้าระวังสารฟอร์มาลินในน้ำแข็งโดยสุ่มตรวจจากแหล่งจำหน่าย จำนวน 10 แห่งใน จ.นนทบุรี ผลตรวจไม่พบสารฟอร์มาลินทุกตัวอย่าง
 
                      นพ.อภิชัย กล่าวต่ออีกว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการตรวจเฝ้าระวังสารฟอร์มาลินในอาหารที่วางจำหน่ายอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีรวมถึงสารปนเปื้อนอื่นๆ ในอาหารด้วย เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย สำหรับผู้บริโภคหากจะเลือกซื้ออาหารสดไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ตลอดจนอาหารทะเล ควรสังเกตสีและกลิ่นต้องเป็นตามธรรมชาติ ไม่ควรซื้ออาหารที่มีลักษณะผิดปกติเช่น มีสีคล้ำ มีจุดหรือมีเลือดออก กดแล้วไม่บุ๋ม ไม่มีเมือก มีกลิ่นฉุนแสบจมูก
 
                      และที่สำคัญอย่างยิ่งวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารต้องล้างน้ำทำความสะอาดให้ดีก่อนนำไปปรุงอาหารซึ่งต้องใช้ความร้อนทำให้สุกดีทุกครั้ง ถึงแม้ว่าสารฟอร์มาลินจะละลายน้ำได้ดีและสลายได้ด้วยความร้อนแต่อย่างไรก็ตามสารฟอร์มาลินเป็นสารห้ามใช้ในอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น ผู้ประกอบการที่นำสารฟอร์มาลินมาใส่ในอาหารจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
 
 
 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
 
 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง