Kom Lifestyle

เกษตรกรได้อะไรจากพืช 'จีเอ็มโอ'

เกษตรกรได้อะไรจากพืช 'จีเอ็มโอ'
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เส้นทางอาชีพ : เกษตรกรได้อะไรจากพืช 'จีเอ็มโอ' : โดย...สุรัตน์ อัตตะ

 
                      ประเด็นทอล์ก ออฟ เดอะทาวน์ ในวงการเกษตรชั่วโมงนี้คงไม่มีเรื่องไหนได้รับความสนใจมากไปกว่า “ร่างพ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ” หรือ พ.ร.บ.จีเอ็มโอ ที่ผ่านการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีไปแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
 
                      คณะกรรมการกฤษฎีกา วันก่อนมีโอกาสสนทนากับนักปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวโพดหวานมือหนึ่งของประเทศไทย “ดร.ทวีศักดิ์ ภู่หลำ” ถึงโอกาสและความเป็นไปได้ต่อร่าง พ.ร.บ.จีเอ็มโอฉบับนี้
 
                      อันที่จริงร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีความพยายามผลักดันกันมาเกือบทุกรัฐบาลแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ ส่วนหนึ่งอาจมาจากแรงต้านที่มองกันหากพ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้จะได้รับผลกระทบในทุกวงการไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร นักปรับปรุงพันธุ์พืช เกษตรกร แต่ผู้ที่ได้รับประโยชน์กลับเป็นบริษัทค้าเมล็ดพันธุ์พืชยักษ์ใหญ่ไม่กี่บริษัทและนักวิชาการเพียงบางกลุ่มที่ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัย 
 
                      ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นยังเป็นการทำลายความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศด้วย นี่ยังไม่พูดถึงอันตรายจากการบริโภคพืชจีเอ็มที่ทุกวันนี้ยังมีผลการวิจัยออกมาชัดเจน เนื่องเพราะยังต้องใช้เวลาในการพิสูจน์และยิ่งเป็นการตอกย้ำชัดเจนถึงผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ เมื่อนักวิชาการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในภูมิอาเซียนหลายท่านต่างเห็นพ้องกันว่าพืชจีเอ็มนั้นยังไม่เหมาะกับประเทศไทยในงานสัมมนา "อนาคตพืชจีเอ็มภูมิภาคอาเซียน" จัดโดยซินเจนทา ผู้ผลิตและค้าเมล้ดพันธุ์พืชรายใหญ่ของโลก ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
 
                      โดยเฉพาะ ดร.แรนดี ฮัวเต นักวิชาการและผู้ประสานงานหน่วยงานพัฒนาพืชเทคโนโลยีชีวภาพสากล ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ฟิลิปปินส์ก็ได้ย้ำอย่างหนักแน่นว่าสาเหตุที่ประเทศไทยไม่เหมาะกับพืชจีเอ็มนั้นมาจาก 2 กรณีคือไทยถือเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีพันธุ์พืชพื้นเมืองเป็นจำนวนมากและหลากหลายมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนด้วยกัน จึงจำเป็นต้องอนุรักษ์พืชพันธุ์พื้นเมืองเหล่านี้เอาไว้  หากพืชจีเอ็มโอเข้ามาพืชพันธุ์พื้นเมืองเหล่านี้อาจจะสูญสลายไป
 
                      อีกกรณีประเทศไทยส่งออกสินค้าเกษตรไปยังสหภาพยุโรปมากที่สุดในอาเซียน คิดเป็นมูลค่ามหาศาลแต่ละปี ขณะที่ตลาดยุโรปปฏิเสธสินค้าเกษตรที่ผลิตจากพืชจีเอ็ม ทำให้ประเทศไทยมีความกังวลต่อกรณีดังกล่าว รัฐบาลจึงไม่ยินยอมให้มีพืชจีเอ็มเข้ามาสู่แปลงปลูกหรือส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกพืชจีเอ็มโอ
 
                      ในส่วนการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ดร.ทวีศักดิ์มองว่าไม่เกี่ยวกัน พืชจีเอ็มโอก็ยังต้องใช้ยากำจัดวัชพืชและโรคแมลงเหมือนเดิม และยังต้องใช้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากพืชจีเอ็มถูกตัดต่อพันธุกรรมมาเพื่อให้ทนต่อยากำจัดวัชพืชเท่านั้น ส่วนวัชพืชก็ยังคงต้องใช้ยากำจัดเหมือนเดิม ส่วนโรคและแมลงนั้นก็ยังจำเป็นต้องใช้ยาหากโรคและแมลงที่มาทำลายไม่ตรงกับยีนที่มีการตัดต่อพันธุกรรม จึงทำให้ต้นทุนการผลิตไม่ลดลงแต่อย่างใด ส่วนการเพิ่มผลผลิตนั้นจากผลการวิจัยก็ยืนยันมาแล้วว่าสู้พันธุ์พืชลูกผสมหรือไฮบริดไม่ได้ ขณะเดียวกันเกษตรกรก็ไม่มีโอกาสเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกในรอบต่อไปและยังต้องซื้อเมล็ดพันธุ์จากบริษัทผู้ผลิตเพียงไม่กี่บริษัทในราคาที่แพงอีกด้วย
 
                      จึงเป็นคำถามอันดังๆ จากนักปรับปรุงพันธุ์ชั้นครูที่คลุกคลีอยู่กับเกษตรกรมาค่อนชีวิตว่า “เกษตรกรได้อะไรจากพืชจีเอ็ม” ครับ
 
 
 
 
----------------------
 
(เส้นทางอาชีพ : เกษตรกรได้อะไรจากพืช 'จีเอ็มโอ' : โดย...สุรัตน์ อัตตะ)
 
 
 
 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง