Kom Lifestyle

'ชนาพัฒน์'จากร.ร.วัดสู่'ห้องเรียนแฟชั่น'มาตรฐานโลก

'ชนาพัฒน์'จากร.ร.วัดสู่'ห้องเรียนแฟชั่น'มาตรฐานโลก
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'ชนาพัฒน์'จากร.ร.วัดสู่'ห้องเรียนแฟชั่น'มาตรฐานโลก : กมลทิพย์ ใบเงินเรื่อง CIDI ชนาพัฒน์ภาพ

           “หลายคนได้ตั้งคำถามกับผมว่า “ได้เวลาปฏิรูปการศึกษาด้านแฟชั่นแล้วหรือยัง?” ในความคิดของผมนั้น ผมเชื่อว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันมีเหตุปัจจัยหลายประการที่เป็นอุปสรรคในการเติบโตของอุตสาหกรรมแฟชั่น ประการแรก การรับรู้ด้านแฟชั่นที่ถูกตีกรอบ โดยมหานครที่ทรงอิทธิพลด้านแฟชั่นของโลก ไม่ว่าจะเป็น นิวยอร์ก ลอนดอน ปารีส และมิลาน ประการต่อมาคือ วัฒนธรรมของแต่ละชาติไม่ได้ถูกผสมผสานเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแฟชั่น ทำให้มีเพียงคนกลุ่มเดียวของโลกเป็นผู้สร้างแฟชั่น ในขณะที่คนที่เหลือในโลกได้กลายเป็นผู้ตามแฟชั่น โดยปราศจากความเข้าใจในรากฐานอย่างลึกซึ้ง และประการสุดท้ายคือ การศึกษาด้านแฟชั่นยังไม่กว้างขวางเพียงพอที่จะเข้าถึงกลุ่มคนจำนวนมากได้ ในโอกาสนี้ผมขอนำเสนอ 3 กลยุทธ์หลัก และ 2 ตัวขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาการศึกษาแฟชั่นและกระตุ้นการเติบโตของอุตสาหกรรมแฟชั่นโลก”

           ถ้อยวลีดังกล่าวเป็นการนำเสนอ “นิยามใหม่ของการศึกษาแฟชั่น” ของ "ศ.(พิเศษ)ดร.สาคร สุขศรีวงศ์" ผู้อำนวยการสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ (CIDI Chanapatana) ในงานฟอรั่ม “Fashion Colloquia” ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2558 ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

           3 กลยุทธ์ใหม่ด้านการศึกษาแฟชั่น  1. “การเข้าถึงมวลชน” (Mass access) เป็นกลยุทธ์เพื่อรับมือกับปัญหาเรื่องการศึกษาแฟชั่นแบบดั้งเดิมที่ผลิตดีไซเนอร์ได้น้อยผ่านท่างระบบการด้านแฟชั่นแบบดั้งเดิม โดยเราควรผลิตแฟชั่นดีไซเนอร์ให้ได้มากขึ้นทั่วโลก ด้วยการเปิดทางเลือกใหม่ให้แก่การศึกษาแฟชั่น 2.“สร้างวัฒนธรรมให้เป็นรากฐานของแฟชั่น” (Culture as means) เพื่อแก้ปัญหาเรื่องเทรนด์เซตเตอร์ (trendsetter) ที่เกิดขึ้นจากเพียงคนกลุ่มเล็กๆ สร้างเทรนด์แฟชั่นขึ้นมา จากนั้นทุกคนก็รับรู้และซึมซับเทรนด์ดังกล่าว โดยขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ดังนั้นควรสร้างให้วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นผสมผสานเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแฟชั่น เพื่อให้เกิดสไตล์ใหม่ๆ และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับต่อไป 3.“การสร้างคุณค่าร่วมกัน” (shared value) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดและความต้องการระหว่างผู้บริโภคและดีไซเนอร์ เพื่อสร้างเทรนด์แฟชั่นโลกอย่างแท้จริง

           2 ตัวขับเคลื่อน สนับสนุนกลยุทธ์ใหม่ด้านการศึกษาแฟชั่น 1. โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาทางเลือก ที่จะให้โอกาสและพัฒนาขีดความสามารถของดีไซเนอร์ได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ การศึกษาแฟชั่นในหลักสูตรแบบดั้งเดิมเป็นการพึ่งพาสถาบันเอกชน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้ผลิตดีไซเนอร์ได้น้อย แต่หากเป็นหลักสูตรจากสถาบันของรัฐบาล ที่แม้จะคิดค่าเล่าเรียนต่ำ แต่ก็ไม่สามารถรับนักเรียนเพิ่มเพราะงบประมาณของภาครัฐบาลมีจำกัด ดังนั้นโครงสร้างหลักสูตรทางเลือกจะสามารถนำเสนอหลักสูตรหลากหลายในราคาเหมาะสมเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงหลักสูตรได้จำนวนมากยิ่งขึ้น โดยมีตัวอย่าง 2 หลักสูตร คือ

           1.1 โครงสร้างหลักสูตรธุรกิจเพื่อสังคม (social venture model) สร้างการศึกษาแฟชั่นให้มีคุณภาพ ด้วยอัตราค่าเรียนที่ไม่สูงมาก แต่เพียงพอให้สถาบันดำเนินอยู่ได้อย่างยั่งยืน ตัวอย่างคือ สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ ในประเทศไทยที่ค่าเล่าเรียนต่ำกว่าในตลาดประมาณ 1 ใน 3 และประสบความสำเร็จมาโดยตลอด สามารถผลิตดีไซเนอร์ที่มีศักยภาพได้หลายร้อยคนในช่วง 15 ปี ที่ผ่านมา

           1.2 โครงการหลักสูตรออนไลน์ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย อาทิ Coursera ที่นำเสนอหลักสูตรออนไลน์ฟรี พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษา โดยมีรายได้จากองค์กรต่างๆ และบริษัทรับจัดหางาน (headhunter) มากกว่าที่ได้จากค่าเล่าเรียน หรือ เงินสนับสนุน

           2.ระบบความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น ปัจจุบันโซเชียลมีเดียก็ทำให้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นเรื่องง่ายขึ้น จึงนำมาสู่แนวคิดเรื่อง “ห้องเรียนของโลก” ที่สามารถทำได้จริงในปัจจุบัน ภายใต้รูปแบบการเรียนรู้อย่างพึ่งพา (collaborative classroom setting) ที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก ทุกคนสามารถช่วยเผยแพร่ไอเดีย ผู้บริโภคและดีไซเนอร์สามารถคุยเรื่องแนวคิดการออกแบบได้ทางโซเชียลมีเดีย ได้ตั้งแต่ค้นหารวบรวมข้อมูลไปจนถึงสร้างเทรนด์ ซึ่งเป็นเทรนด์ที่ผู้บริโภคทั่วโลกและดีไซเนอร์เป็น ผู้ผลักดันร่วมกัน

           “ยังช่วยลดช่องว่างของดีไซเนอร์ ที่สามารถหาแหล่งผู้ผลิตได้จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยสรุปก็คือ ระบบเทคโนโลยีโซเซียลมีเดีย จะช่วยให้คนทั่วโลกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้มากขึ้น รวมทั้งพัฒนากระบวนการแฟชั่น ตั้งแต่การศึกษา การสร้างเทรนด์ ไปจนถึงการผลิตได้อย่างครบวงจรอย่างแท้จริง”

            “ชนาพัฒน์” ก่อตั้งขึ้นโดย “หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร” เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ ให้เป็นสถาบันการออกแบบชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้พันธกิจ “เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านแฟชั่นของไทย และนำประเทศไทยไปสู่สังคมเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์”

           “หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร มีความเชื่อมั่นในพลังความคิดสร้างสรรค์ที่ซ่อนอยู่ในตัวคนทุกคน และมุ่งหวังจะสร้างคนไทยให้เป็นนักออกแบบในระดับโลก CIDI ชนาพัฒน์ จึงเปิดกว้างสำหรับทุกคนให้เข้ามาเรียน โดยไม่ต้องมีพื้นฐานด้านการออกแบบ จึงทำให้นักศึกษาของ CIDI ชนาพัฒน์ มีอาชีพที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ วิศวกร สถาปนิก หรือผู้ที่จบวิทยาศาสตร์ บัญชี การเงิน การตลาด รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์  โดยอาจารย์ผู้สอนทั้งหมดเป็นคณาจารย์จากประเทศชั้นนำด้านการออกแบบ จากสถาบันชื่อดังที่สอนด้านการออกแบบในประเทศอิตาลี และใช้หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก Ministry of Public Education ของประเทศอิตาลี"

           ในทุกๆ ปี นอกจาก CIDI ชนาพัฒน์ ผลิตนักศึกษาด้านการออกแบบทั้งด้านแฟชั่นดีไซน์ และการออกแบบตกแต่งภายในและผลิตภัณฑ์ จำนวนกว่า 100 คน สถาบันยังได้มอบทุนให้นักศึกษาไทยที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันไปศึกษาต่อที่ประเทศอิตาลี อีกปีละ 2 ทุน คือด้านออกแบบแฟชั่น  (Fashion Design) 1 ทุน และด้านการออกแบบตกแต่งภายในและผลิิตภัณฑ์ (Interior & Product Design) 1 ทุน อีกด้วย และปัจจุบัน CIDI ชนาพัฒน์ได้ดำเนินการมาจนเข้าปีที่ 15 ปี มีนักศึกษาถึง 15 รุ่น สร้างนักออกแบบเสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ และนักออกแบบตกแต่งภายในที่เป็นที่รู้จัก และสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยมาแล้วมากมาย

นิทรรศกาลผลงานนักศึกษา

           ว่ากันว่า "ศ.(พิเศษ)ดร.สาคร  สุขศรีวงศ์” เป็นคนรุ่นใหม่ที่อุทิศตนเพื่อพัฒนา “ชนาพัฒน์” สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการบริหารธุรกิจ จาก University of South Australia ออสเตรเลีย ปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จาก The George Washington University สหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี สาขาการธนาคารและการเงิน จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และได้ศึกษาหลักสูตร Advanced Management Program จาก Harvard Business School สหรัฐอเมริกา

           ประสบการณ์ทำงาน ประธานกรรมการบริษัทเงินทุนกรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน), กรรมการและผู้จัดการทั่วไป ร้านภูฟ้า โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, อาจารย์พิเศษของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง