Kom Lifestyle

‘ธรรมะจากสมเด็จพระสังฆราช’

‘ธรรมะจากสมเด็จพระสังฆราช’
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อมหมึกเคี้ยวกระดาษ : ‘ธรรมะจากสมเด็จพระสังฆราช’ : โดย...ปลวกหวาน

 
       “ชีวิตนี้น้อยนัก แต่ชีวิตนี้สำคัญนัก เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ เป็นทางแยก จะไปสูงไปต่ำ จะไปดีไปร้าย เลือกได้ในชีวิตนี้เท่านั้น พึงสำนึกข้อนี้ให้จงดี แล้วจงเลือกเถิด เลือกให้ดีเถิด" (จากบทพระนิพนธ์เรื่อง ชีวิตน้อยนัก)
 
       มูลนิธิ 100 พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ฯ ร่วมกับบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดพิมพ์หนังสือ “ธรรมะ จากสมเด็จพระสังฆราช” บทพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 
       ในบรรยากาศงานแนะนำหนังสือน่าสนใจ เสวนาบนเวทีคมเข้มสาระ โดยมี ฐิตินาถ ณ พัทลุง (ครูอ้อย) รองประธานมูลนิธิ 100 พระชันษาสมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บัตรกรุงไทย (ผู้สนับสนุนหลักในการจัดพิมพ์หนังสือ) และดารารับเชิญ อรจิรา แหลมวิไล รวิวรรณ จินดา พิมพ์ทอง วชิราคม ตรีชฎา มาลยาภรณ์ พร้อมศิลปินเดอะสตาร์ อาณัตพล ศิริชุมแสง และพรรณวรท ด้วยเศียรเกล้า ร่วมพูดคุยในเรื่องแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต จากบทพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ดำเนินรายการโดย พุทธชาติ พงศ์สุชาติ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสุโขทัย (สาทร) เมื่อเร็วๆ นี้
 
       ครูอ้อย บอกว่า การนำธรรมะมาสู่จิตใจผู้คน เพื่อให้เกิดความสุขสงบ และดำเนินชีวิตอย่างสมดุลทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นเรื่องที่ดี และกราบอนุโมทนากับ พระธีรพันธุ์ ธีรโพธิ (อาจารย์กวง ลอไพบูลย์) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบผลงานภาพวาดสีน้ำพระสังฆราชมาประกอบลงในหนังสือเล่มนี้ด้วย
 
       ด้าน ระเฑียร พูดถึงการร่วมจัดพิมพ์ในครั้งนี้ว่า “เคทีซี” ขอน้อมสืบสานพระดำริในการเผยแพร่พระธรรมคำสอนของท่านเจ้าพระคุณไปสู่ประชาชนในวงกว้าง เพื่อร่วมกันสานต่อและจรรโลงพุทธศาสนาให้สถาพรสืบไป
 
       “การจัดทำหนังสือในครั้งนี้ เราจึงคาดหวังว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากธรรมะฉบับพกพานี้ ในราคา 19 บาท และยังได้มีโอกาสทำบุญร่วมกัน โดยหนังสือ “ธรรมะ จากสมเด็จพระสังฆราช” กำหนดวางจำหน่ายพร้อมกันทั่วประเทศที่เซเว่นฯ ทุกสาขาครับ”
 
       รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายมอบให้มูลนิธิ 100 พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิจัยทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งเผยแผ่พระพุทธศาสนา และหลักคำสอนที่ถูกต้องไปยังประชาคมโลกตามเจตนารมณ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 
       ที่ผ่านมา เจ้าพระคุณฯ ทรงบุกเบิก ผลิตตำรับตำราคู่มือเรียนวิชาพระพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ชาวต่างประเทศได้อ่าน นอกจากนั้นยังทรงริเริ่มก่อตั้งสำนักงานฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อฝึกอบรมพระภิกษุสามเณรทั้งฝ่ายธรรมยุตและมหานิกาย ให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะไปอบรมสั่งสอนประชาชนใน ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ทรงพระนิพนธ์ไว้นำมาเผยแพร่ไปยังพุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้
 
       ภายในงานยังมีคนดังมาร่วมงาน อาทิ ปรียามล ธนวิสุทธิ์ รุ่งทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ยูกิ ตั้งคารวคุณ นุชนารถ ระวีแสงสูรย์ ขนิษฐา ดรุณเนตร สุเมธ ปัจจุทธรณ์ พรพรรณ พงษ์ศักดิ์ ปิยะรัตน์ กัลปนายุทธ ฯลฯ
 
       เลือกเป็นของขวัญในทุกเทศกาลให้คนที่คุณรัก.. ยอดเยี่ยมที่สุด
 
 
 
 
 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง