Kom Lifestyle

'กรณีศึกษาถอดรหัสโครงการกรีนพิกซ์ เขาใหญ่'

'กรณีศึกษาถอดรหัสโครงการกรีนพิกซ์ เขาใหญ่'
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรณีศึกษาถอดรหัสโครงการกรีนพิกซ์ เขาใหญ่ แรงดลใจจากการถ่ายรูปรอบที่ดิน : คอลัมน์ แต่งร้านให้ได้ล้าน โดย... ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง

 
          การออกแบบโครงการที่มีคุณภาพ จะปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจนจากบรรยากาศและรายละเอียดที่เรียงร้อยกันด้วยความงดงามเป็นเอกภาพในภาษาเดียวกัน
 
          โครงการกรีนพิกซ์ เป็นตัวอย่างการถอดรหัสโครงการที่เกิดจากความคิดรอบคอบ สำรวจรอบด้าน แรงบันดาลใจ จากความประทับของที่ตั้งโครงการ สำรวจบรรยากาศโดยรอบ แล้วถ่ายรูปในจุดต่างๆ โดยเลือกความงามในแต่ละช่วงเวลา เช่น ถ่ายรูปต้นไม้ใบหญ้า ดอกไม้ ยอดหญ้า สภาพดิน บรรยากาศท้องฟ้าในทุกช่วงเวลา
 
          จากนั้นสกัด คั้น ออกเป็นกลุ่มสี ที่อยู่ร่วมกันได้ รูปทรงใบไม้ โครงสร้างพืชพันธุ์ นำมาตัดทอน ออกเป็นรูปทรงเรขาคณิต
 
          ตั้งชื่อ โครงการว่ากรีนพิกซ์ greenpix มาจาก คำว่า green + picture, pixels ผนวกคำ เป็น greenpix หมายความถึงการบริหารโครงการที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงาน ความเหมาะสมกลมกลืนกับที่ตั้งทางธรรมชาติ อีกทั้งความหมายของโครงการที่เสมือนการมองภาพผ่านเลนส์ เฟรมรูปที่มองทะลุสู่ธรรมชาติ เห็นองค์ประกอบภาพที่งดงาม แล้วมองภาพให้เบลอเพื่อการสร้างภาพที่ตัดทอนเป็นองค์ประกอบจากภาพ pixels ทำให้เกิดการมองในมุมมองใหม่ และนำไปใช้ในเชิงกราฟฟิก โดยได้บรรยากาศที่มีมิติเชิงซ้อน เกิดเงาเกิดแสงซ้อนภาพให้ได้มิติ และบรรยากาศที่แตกต่างจากมุมมองเดิมๆ เกิดประสบการณ์การเข้าพักในความรู้สึกใหม่ 
 
          จากการถอดรหัสจนถ่ายทอดออกมาเป็นชื่อโครงการที่จุดประกายไอเดีย เพื่อเชื่อมโยงแนวคิดแบบเป็นเอกภาพทั้งโครงการ สู่การออกแบบตั้งแต่สิ่งที่เล็กที่สุดในโครงการสู่สิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโครงการ ร้อยเรียงกันในเรื่องราวเดียวกัน เกิดผลงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ การออกแบบเลขศิลป์ การออกแบบภาพลักษณ์โครงการ การกำหนดสี วัสดุ การสร้างสรรค์ผังโครงการเพื่อสร้างสเปซ มุมมองใหม่ ตลอดจนการกำหนดประโยชน์ใช้สอย ที่มีธีมในการให้บริการโดยสร้างความแตกต่างในการใช้สอยด้วย
 
          จากกราฟฟิกง่ายๆ ที่ถ่ายทอดออกมาเบื้องต้น ร้อยเรียงสู่การวางผังและสร้างมวลทางสถาปัตยกรรม ให้เชื่อมโยง ออกไปพร้อมกัน สังเกตง่ายๆ ในโครงการนี้ จะเห็นถึงความเป็นเอกภาพ ที่สอดคล้องกันในทุกจุด ทุกมุมมอง ตลอดจนกระทั่งการใช้สอย โดยผู้ออกแบบยังคำนึงถึงการบริหารจัดการ การกำหนดนโยบายโครงการที่จะต้องนำแนวคิดที่ได้จากการถอดรหัสนำไปใช้ในการบริหารจัดการ การนำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ การกำหนดยุทธศาสตร์ ที่เสมือนเส้นทางที่ทุกอย่างเดินทางไปในทิศเดียวกัน แม้มีความแตกต่างกันบ้างเพื่อความวาไรตี้ของงาน
 
          เราสามารถสัมผัสได้ถึงความคล้องจอง กันทั้งหมด จนเห็นคุณค่าของการออกแบบที่ลงลึกและรอบด้าน เป็นสาระสำคัญของการสร้างสรรค์โครงการแนวใหม่ที่เป็นกรณีศึกษา จากจุดเริ่มต้นของการถ่ายรูปในวันแรกที่พบรักกับที่ดินแปลงนี้ครับ
 
 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง