Kom Lifestyle

โครงการศรีบุษราคอนโดฯการออกแบบบนที่ดิน1ไร่ให้คุ้มค่าการลงทุน

โครงการศรีบุษราคอนโดฯการออกแบบบนที่ดิน1ไร่ให้คุ้มค่าการลงทุน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โครงการศรีบุษรา คอนโดมิเนียม การออกแบบบนที่ดิน 1 ไร่ ให้คุ้มค่าการลงทุน : คอลัมน์ อยู่สบาย โดย... ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง

 
           กรณีศึกษาจากโครงการนี้สะท้อนให้เห็นถึงความละเอียดที่สุดในการค้นคว้าทุกมุมมอง ทุกปัจจัย ทุกกรณีในบริบทรอบทิศ เพื่อนำไปสร้างสรรค์โครงการอสังหาริมทรัพย์แนวใหม่ ท่ามกลางข้อมูลต่างๆ โดยต้องให้เกิดความสำเร็จขั้นสูงสุดในการลงทุน ตลอดจนต้องสามารถสร้างคุณค่าในผลงานออกแบบด้วย การออกแบบในกรณีศึกษาโครงการนี้มีความเป็นเอกภาพตั้งแต่สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน มัณฑนศิลป์ ศิลปะการตกแต่ง ภูมิสถาปัตย์ เลขศิลป์ กราฟฟิกดีไซน์ ภาพลักษณ์องค์กร ตลอดจนภาพรวมด้านการบริหารจัดการ กำหนดทิศทางกลุ่มตลาด และการนำเสนอ การจัดพื้นที่ใช้สอย การจัดวางผัง ก็เริ่มต้นจากทิศทางเดียวกัน
 
          เริ่มต้นจากทัศนคติทางความคิดเชิงบวกที่สอดแทรกให้ผู้ประกอบการมีแนวคิดร่วมในอุดมการณ์เดียวกันคือ การให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุข คุ้มค่าในการซื้อ และการลงทุนซื้อไว้เพื่ออนาคต โดยสาระสำคัญอยู่ที่การวางผังให้ทุกห้องมีพื้นที่ใช้สอยที่ดีที่สุดจากเงื่อนไขในการจัดวางที่ยากมาก เพราะที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่จำกัด
 
          องค์ประกอบที่ต้องคำนึงคือ กฎหมายที่ตั้ง ถนน ระยะถอยร่น พื้นที่ใช้สอยต่อพื้นที่ว่าง พื้นที่สีเขียวในปัจจัยกฎหมายสิ่งแวดล้อม ต่อด้วยความคุ้มค่าทางการขาย รูป
 
           แบบที่สร้างมูลค่า การลงทุน โครงการ ตลอดจนพื้นที่ใช้สอยพื้นที่ขายอันมีผลต่อความคุ้มค่าในการลงทุน สูงสุด สังเกตดู มีให้เห็นว่า การออกแบบโครงการนี้มีปัจจัยรอบด้านให้คำนึงถึง แต่สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย แล้วนำมาใช้เป็นฐานในการออกแบบให้ครอบคลุมรอบด้าน โดยนำปัจจัยบวกมาทดแทนปัจจัยลบเพื่อให้โครงการนี้มีความคุ้มค่าที่สุด ทั้งในแง่การลงทุนและการซื้อเพื่ออยู่อาศัย จุดสำคัญอยู่ที่นักออกแบบที่ใช้สูตร 4 DNA จะสามารถออกแบบให้ตอบสนองวัตถุประสงค์และสามารถแก้ปัญหาได้รอบด้าน อุดรอยรั่ว ในขณะที่ก็ก่อเกิดนวัตกรรมทางความคิดไปพร้อมกันด้วย
 
          โครงการนี้ใช้เครื่องมือวัดองค์ประกอบรอบทิศอย่างรอบคอบและลงลึกตั้งแต่เริ่มแรก ทำให้ไม่หลงทาง เช่น การออกแบบอาคารโดยเงื่อนไขทางกฎหมายต่างๆ ตามที่
 
           กล่าวมา ทำให้ต้องเฉือนอาคาร แต่การคว้านตามระยะถอยร่นกลายเป็นเงื่อนไขในการสร้างฟอร์ม ที่มีการเหลื่อมกันคล้ายขนมปัง ในขณะที่มองอีกมุมหนึ่งมีรูปทรงคล้ายอัญมณี หรือชั้นหินที่มีแร่ธาตุ โดยถ้ามองจากผังคล้ายเพชร และการเจียระไนย ซึ่งคล้องกับชื่อโครงการ โดยตั้งชื่อจากนามสกุลของผู้ลงทุน ศรีบุษรา เมื่อความหมาย ชื่อ และการออกแบบผสานกัน นั่นหมายถึงจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ที่สำเร็จ และเป็นกุญแจที่ทำให้เราสามารถเปิดประตูสู่พลังแห่งปัญญาแห่งเอกภาพที่เป็นคำตอบของการออกแบบที่มีคุณภาพระดับสูง กล่าวคือ การออกแบบที่มีพลังส่งผลต่อภาพรวมของโครงการ มีอิทธิพลสร้างเสริมคุณค่าโครงการ
 
          การจะสร้างมูลค่าและคุณค่าให้สามารถสำเร็จพร้อมกันคือ การตั้งโจทย์ให้มีมูลค่าจากพื้นที่ ฉะนั้นการออกแบบจะต้องช่วยให้เกิดคุณค่า เพื่อมูลค่าโครงการ พื้นที่ว่างจากการกำหนดรูปทรงรูปแบบด้วยการใช้สอยที่ดีเลิศและด้วยการสร้างรูปแบบที่ดูโก้ โอ่อ่า แตกต่างในองค์ประกอบขั้นสูง ของเส้นสายเชิงบวก เป็นกระบวนการทางศาสตร์ศิลป์ผสานศาสตร์ ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดมูลค่าโครงการ ตลอดจนการออกแบบอย่างมีมิติของมุมมองที่ช่วงส่งเสริมการตลาดด้วย
 
           ท่านผู้อ่านสามารถติดตามสาระจากกรณีศึกษา ในโครงการศรีบุษรา คอนโดมิเนียม ในรายการอยู่สบาย เนชั่นทีวี ทุกวันเสาร์ 09.30-10.30 น. ท่านอาจได้คำตอบแห่งเคล็ดลับอยู่สบายและการลงทุนด้วยศาสตร์และศิลป์ขั้นสุดยอดในที่ดินของท่านเอง
 
 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง