Kom Lifestyle

พระราชทานพระโกศทองน้อย'สมเด็จพระสังฆราช'

พระราชทานพระโกศทองน้อย'สมเด็จพระสังฆราช'
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โปรดเกล้าฯ เลื่อนชั้นเครื่องเกียรติยศประกอบพระศพ จากพระโกศกุดั่นใหญ่ เป็นพระโกศทองน้อย เทียบชั้นเจ้าฟ้า 'สมเด็จพระสังฆราช' สามัญชนองค์แรกที่ได้

 
                      8 ธ.ค. 58  พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กล่าวว่า เป็นที่ปลื้มปีติสำหรับพุทธศาสนิกชนมาก เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนชั้นเครื่องเกียรติยศประกอบพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จากพระโกศกุดั่นใหญ่ เป็นพระโกศทองน้อย ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 17 ธ.ค.นี้
 
                      พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับความคืบหน้าของที่ระลึกในงานพระราชทานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพที่อยู่ในความดูแลของวัดบวรนิเวศฯ ได้แก่ หนังสือที่ระลึก พัดรอง ย่าม เหรียญที่ระลึก และตู้สังเค็ด ขณะนี้ทั้งหมดจัดเตรียมไว้เสร็จเกือบสมบูรณ์แล้ว เหลือเพียงหนังสือที่ระลึกบางส่วนที่ยังจัดพิมพ์ไม่เสร็จ ส่วนตู้สังเค็ด จะบรรจุหนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงพระศพ 20 เล่ม และหนังสือที่พระสังฆราชเป็นผู้นิพนธ์ 29 เล่ม รวมทั้งหมด 49 เล่ม โดยจะจัดในตู้สังเค็ด จำนวน 232 ชุด เพื่อมอบให้วัดพระอารามหลวงทั่วประเทศ และวัดที่อยู่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราช
 
                      นายธงทอง กล่าวว่า กรณีของการพระราชทานพระโกศ จะมีระเบียบของสำนักพระราชวังอยู่ ซึ่งสำหรับสมเด็จพระสังฆราช ตามพระยศแล้ว จะได้พระโกศกุดั่นน้อย เทียบชั้นพระองค์เจ้า เพราะเป็นสามัญชน แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเลื่อนชั้นพระโกศให้ตั้งแต่วันแรกเป็นพระโกศกุดั่นใหญ่ ซึ่งมีชั้นยศสูงกว่าพระโกศกุดั่นน้อย 1 ขั้น และทรงพระราชเลื่อนยศอีกครั้ง เป็นพระโกศทองน้อย เทียบชั้นเจ้าฟ้า ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ถือว่าเป็นสมเด็จพระสังฆราช จากสามัญชนองค์แรกที่ได้รับพระราชทานพระโกศสูงสุดเป็นพระโกศทองน้อย และเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์แรกที่ได้พระราชทานเลื่อนชั้นยศพระโกศถึง 2 ครั้ง ทั้งนี้ คาดว่าเจ้าพนักงานจะเชิญพระโกศทองน้อยมาประดิษฐสถานที่ตำหนักเพ็ชร ก่อนวันพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ ในวันที่ 15 ธ.ค.
 
                      นายธงทอง กล่าวต่อว่า สำหรับการซ้อมเคลื่อนขบวนอัญเชิญพระโกศพระศพ 2 ครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 28 พ.ย. และวันที่ 7 ธ.ค. พบว่า ครั้งแรกมีปัญหาเรื่องระยะเวลา เพราะเริ่มเคลื่อนขบวนจากวัดบวรนิเวศฯ ตั้งแต่เวลา 07.40 น. ไปถึงวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร ประมาณ 11.20 น. ซึ่งช้ากว่ากำหนดการ 1 ชั่วโมง ส่วนการซ้อมครั้งที่ 2 เคลื่อนขบวนออกจากวัดบวรนิเวศฯ เวลา 07.40 น. และถึงวัดวัดเทพศิรินทราวาสฯ ประมาณ 10.20 น. ซึ่งเวลากระชับขึ้น และสำหรับการซ้อมครั้งที่ 3 ในวันที่ 10 ธ.ค. คาดว่า จะกำหนดเวลาได้แน่นอนขึ้น
 
 
 
 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง