Kom Lifestyle

คนเมืองร่วมช็อปผัก5สีเพื่อสุขภาพ

คนเมืองร่วมช็อปผัก5สีเพื่อสุขภาพ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โซไซตี้ : คนเมืองร่วมช็อปผัก 5 สีเพื่อสุขภาพ

 
        เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวงขึ้น เมื่อ พ.ศ.2512 และทรงวางรากฐานการดำเนินงานจนประสบความสำเร็จอย่างงดงามในปัจจุบัน มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดพิธีเปิดงาน “Food for Health : ผัก 5 สี ดี อร่อย” เพื่อให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยพัฒนาพันธุ์ผักของโครงการหลวง คุณประโยชน์ในการบริโภคผัก 5 สี โดยมี ม.จ.ภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
 
        การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยพัฒนาพันธุ์ผักของโครงการหลวง จึงมีการจัดแสดงนิทรรศการแบบจำลองผลงานการวิจัยและกระบวนการปลูกพืชผัก การให้ความรู้เรื่องคุณประโยชน์ในการบริโภคผัก 5 สี การจำหน่ายผักและผลิตภัณฑ์จากผัก 5 สีโครงการหลวง และการสาธิตอาหารและเครื่องดื่มจากผักโครงการหลวงหลากหลายเมนูโดยเชฟจากร้านอาหาร โรงแรมต่างๆ พร้อมชมผลงาน “ทรี ออฟ ไลฟ์”  งานอาร์ตจากพืชผัก ผลไม้โครงการหลวง ที่มีความสูงกว่า 4 เมตร จากฝีมือสร้างสรรค์ของ ศักดิ์ชัย กาย ที่รังสรรค์ขึ้นมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ ซึ่งทำจากรากไม้ และตกแต่งด้วยพืชผักผลไม้หลากหลายชนิด  ซึ่งมีความหมายว่า ต้นไม้เป็นตำนานแห่งความอุดมสมบูรณ์ ถือเป็นต้นกำเนิดของชีวิต เป็นแหล่งอาหารในการหล่อเลี้ยงชีวิต เพื่อให้มนุษย์ดำรงอยู่ได้ในปัจจุบัน
 
        งานนี้คนรักสุขภาพร่วมงานอย่างคึกคัก อาทิ “น้อง” กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, “คุณหญิงนาว” ม.ร.ว.ดัจฉราพิมล รัชนี, “คุณหญิงหนิง” ม.ร.ว.ภวรี สุชีวะ, “คุณแก้ว” ม.ล.อรดิศ สนิทวงศ์, “คุณหญิง” ม.ล.อุบลวดี ชยางกูร, “ไก่” พาสินี ลิ่มอติบูลย์, “ปุย” เกตุวลี นภาศัพท์, “แป๋ม” ชฎาทิพ จูตระกูล, ทิมทอง – “แจ่ม” แจ่มจรัส สุชีวะ, ประเวศวุฒิ–เกษสุดา – “นาม” ปรมา ไรวา, ดร.จินดารัตน์ ชุมสาย ณ อยุธยา, สิพิม สุกัณศีล, คุณหญิงประจิตต์ กำภู ณ อยุธยา, พิมสวาท วัฒนศิริโรจน์, “ใหม่” เกล็ดดาว พานิชสมัย, “ตา” จิตรา ก่อนันทเกียรติ, นภนิศ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ “ปราง” ปัทมวดี เสนาณรงค์, ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ เป็นต้น
 
        นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการประกอบอาหารจากผักสีต่างๆ ของโครงการหลวง โดยเชฟจากร้านอาหาร โรงแรม และครัวของโครงการหลวง  รวมถึงจัดแสดงนิทรรศการประวัติ และการดำเนินงานของโครงการหลวง ความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาพันธุ์ผัก และกระบวนการผลิตผักของโครงการหลวงตั้งแต่การพัฒนาพันธุ์พืช การจำหน่ายผัก และผลิตภัณฑ์จากผัก 5 สี โครงการหลวงอีกด้วย
 
 
 
 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง