Kom Lifestyle

ฝึกงานประเทศญี่ปุ่นภายใต้โครงการ IM ... (จบ)

ฝึกงานประเทศญี่ปุ่นภายใต้โครงการ IM ... (จบ)
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ลุงแจ่มเตือนภัย : ฝึกงานประเทศญี่ปุ่นภายใต้โครงการ IM ... สร้างอาชีพ สร้างรายได้ (จบ)

 
                      ซึ่งในเดือนแรกจะได้รับเบี้ยเลี้ยงหรือค่าจ้างเดือนละ 80,000 เยน เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 12 หรือเดือนที่ 36 จะได้รับเบี้ยเลี้ยงหรือค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด ฝึกครบตามสัญญาจะได้ประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงานพร้อมเงินสนับสนุนในการประกอบอาชีพโดยฝึกครบ 1 ปี จะได้รับจำนวน 200,000 เยน ฝึกครบ 3 ปีจะได้รับจำนวน 600,000 เยน ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มอบเงินสนับสนุนในการประกอบอาชีพแก่ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ประเทศญี่ปุ่น จำนวนทั้งสิ้น 69 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 10,842,720 บาท เป็นผู้ที่กลับจาก การฝึกปฏิบัติงานฯครบ 1 ปี จำนวน 9 คน เป็นเงินประมาณ 59,500 บาท/คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 533,087 บาท และจำนวน 3 ปี จำนวน 60 คน เป็นเงินประมาณ 175,000 บาท/คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,309,633 บาท
 
                      นายอารักษ์ กล่าวต่อว่า กรมการจัดหางานและIM ญี่ปุ่นยังได้มีการประสานกับบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยที่เป็นสมาชิก IM ประเทศญี่ปุ่นในการสัมภาษณ์งานผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทในประเภทกิจการต่างๆ อาทิ การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ การผลิตชิ้นส่วนโลหะ ผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ ผลิตเหล็กสำหรับงานแม่พิมพ์ การออกแบบอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร ผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เป็นต้น
 
                      โดยมีที่ตั้งอยู่ในจ.ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ปราจีนบุรี และกรุงเทพมหานคร หากผู้ใดสนใจไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่น (IM) สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร. 0 2245 1021,0 2245 9428 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางาน จังหวัดทุกจังหวัด หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694
 
 
 
 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง