Kom Lifestyle

'เมก้า วีแคร์' ร่วมใส่ใจ-ดูแลสุขภาพ

'เมก้า วีแคร์' ร่วมใส่ใจ-ดูแลสุขภาพ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ดูแลสุขภาพ : 'เมก้า วีแคร์' ร่วมใส่ใจ-ดูแลสุขภาพ

 
                      “เมก้า วีแคร์” ร่วมใสใจ-ดูแลสุขภาพ จัดทริป “เมก้า วีแคร์ แฮปปี้ แอนด์ เฮลท์ตี้ แฟมิลี่ ทริป ครั้งที่ 3: มุ่งมั่นร่วมสนับสนุนให้คนไทยใส่ใจการดูแลสุขภาพทั้งของตัวเองและคนในครอบครัว
 
                      ปัจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมาก เห็นได้จากประสบการณ์การทำงานของบริษัทที่ผ่านมา พบว่า ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการมองหาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อการดูแลตนเองและคนในครอบครัวให้มีสุขภาพดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม้จะเกิดภาวะกำลังซื้อชะลอตัวลงโดยภาพรวมของเศรษฐกิจ แต่ยอดขายจากผู้บริโภครายเดิมกลับไม่ลดลง โดยคาดภายในปี 2558 บริษัทจะมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นประมาณ 10% และค่อนข้างมั่นใจใน 5 ปีนี้ การเติบโตจะเป็นไปตามเป้าหมาย
 
                      นอกจากนี้ บริษัทมีโรงงานผลิตยาของตนเอง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ โดยเป็นโรงงานเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับมาตรฐานการผลิตยา (GMP) ระดับสากล จากประเทศเยอรมนี (BPharm) และประเทศออสเตรเลีย (TGA) โดยทุกผลิตภัณฑ์ทั้งยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จะถูกผลิตภายใต้มาตรฐานเดียวกันที่เราใช้ เพื่อการส่งออกถึง 70% ของกำลังการผลิต ซึ่งนับได้ว่าเป็นจุดแข็งของทางเมก้า วีแคร์ ที่ให้ความมั่นใจกับผู้บริโภคได้ในเรื่องมาตรฐานคุณภาพระดับสากลของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้บุคลากรทางด้านการตลาด เราจะใช้เภสัชกร ซึ่งมีความรู้และความเข้าใจในด้านสุขภาพ ยา และสารอาหารได้ดี บนพื้นฐานของหลักวิชาการของวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Sciences) นับว่าเป็นจุดแข็งอีกด้านหนึ่งของเมก้า วีแคร์ ในการใช้ทำตลาดให้เติบโตอย่างยั่งยืนตลอดมา
 
                      ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมสนับสนุนให้คนไทยใส่ใจการดูแลสุขภาพทั้งของตัวเองและคนในครอบครัว เพราะเชื่อว่าคุณภาพชีวิตที่ดีมาจากครอบครัวที่มีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ “เมก้า วีแคร์” ในฐานะบริษัทผู้ผลิตสินค้าในกลุ่มเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และบริษัทเมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จึงได้ริเริ่มจัดกิจกรรม “เมก้า วีแคร์ แฮปปี้ แอนด์ เฮลท์ตี้ แฟมิลี่ ทริป" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อกระตุ้นประชาชนชาวไทย มาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสนุก แต่แฝงไปด้วยความรู้ในการดูแลสุขภาพกายและใจ
 
                      สำหรับกิจกรรม เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ถูกต้องและครบถ้วนเพราะอาหารเป็นจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพดีและร่างกายที่แข็งแรงควบคู่ไปกับการปรับพฤติกรรมที่เหมาะสมทั้งเรื่องการพักผ่อน การออกกำลังกาย การสร้างทัศนคติที่ดี ส่งผลต่อสุขภาพกายและใจดีตามไปด้วย
 
 
 
 
เภสัชกรหญิง วิชชุลดา ผรณเกียรติ์
 
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
 
บริษัท เมก้าไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด
 
 
 
 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง