Kom Lifestyle

'ช้าง'สัตว์ป่าไม่ใช่นักแสดงขอสวัสดิการที่ดีให้'ช้าง'ด้วย

'ช้าง'สัตว์ป่าไม่ใช่นักแสดงขอสวัสดิการที่ดีให้'ช้าง'ด้วย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'ช้าง'สัตว์ป่าไม่ใช่นักแสดงขอสวัสดิการที่ดีให้'ช้าง'ด้วย

            องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก กำลังรณรงค์ “โครงการสัตว์ป่า ไม่ใช่นักแสดง” ในระดับโลก ส่วนประเทศไทยให้ความใส่ใจ “ช้าง” สัตว์คู่บ้านคู่เมือง เพราะจากการสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่างชาติอยากชมโชว์ช้างและขี่ข้างมากเป็นอันดับ 1 จึงต้องขอให้บริษัททัวร์งดขายทัวร์การแสดงของสัตว์ และหาพันธมิตรปางช้างที่ต้องการเป็นมิตรกับช้าง เพื่อให้ช้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

           สุภาภรณ์ ลาสต์ ผู้อำนวยการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประจำประเทศไทย เล่าว่า การทำงานขององค์กรในประเทศไทย จะร่วมมือกับเอ็นจีโอในไทย เสนอโครงการเกี่ยวกับการดูแลหรือช่วยเหลือสัตว์เพื่อขอรับเงินทุนสนับสนุน หรือการร่วมผลักดันกฎหมายเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทย แม้การทารุณสัตว์ยังมีอยู่ แต่อย่างน้อยเมื่อรู้กฎหมายก็จะทำให้มีการเลี้ยงดูสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้น ขณะนี้โครงการสำคัญที่องค์กรพิทักษ์สัตว์กำลังดำเนินการ คือ โครงการสัตว์ป่า ไม่ใช่นักแสดง (Wildlife. Not Entertainers) ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกเนื่องจากสัตว์ถูกนำมาใช้ในความบันเทิงและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจำนวนมาก และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกมุมโลก
 
           “สำหรับประเทศไทย เลือกประเด็นของช้างมาดำเนินการ เพราะช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง และเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยจึงต้องการให้ช้างอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ในแต่ละปีประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวประมาณ 25 ล้านคน จากการทำแบบสอบถามในปี 2557 กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตั้งใจว่าจะทำในการท่องเที่ยว โดย 44% ตั้งใจหรือมีการวางแผนว่าจะไปดูโชว์ช้าง 36% กิจกรรมการขี่ช้าง และ 25% ถ่ายรูปกับเสือ และได้ทำแบบสอบถามใน 14 ประเทศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ 43% คิดว่าการนำสัตว์ป่ามาใช้เพื่อความบันเทิงบางชนิด เป็นสิ่งที่รับได้ และอีกประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบว่าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนำสัตว์มาใช้เพื่อความบันเทิงด้วยเหตุผลว่า รักสัตว์”

           ผู้อำนวยการองค์กรพิทักษ์สัตว์กล่าวอีกว่า โครงการนี้ต้องการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนว่า เบื้องหลังการแสดงของสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะช้าง สัตว์มีความทรมานและความเจ็บปวดแฝงอยู่ ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาชมการแสดงช้าง ชมแล้วเกิดความรู้สึกสนุก ชื่นชมความสามารถ แต่ไม่เคยรู้เลยว่าก่อนสัตว์จะแสดงได้ต้องผ่านความเจ็บปวดระหว่างการฝึกฝนมามากขนาดไหน ขณะนี้มีการจัดทำคู่มือท่องเที่ยววันหยุดอย่างเป็นมิตรกับสัตว์จะให้ความรู้เรื่องทำไมการปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ในระหว่างการท่องเที่ยวจึงสำคัญ และสิ่งที่ควรสังเกตเกี่ยวกับสัตว์ในระหว่างท่องเที่ยว
 
           "ช้างที่ถูกจับมาต้องเผชิญความทุกข์ทรมานมากจากหลายเรื่อง ทั้งถูกล่ามโซ่ ถูกกักขัง ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระเหมือนอยู่ในป่า หมดโอกาสการเข้าสังคมธรรมชาติของสัตว์ป่าถูกบังคับให้ทำกิจกรรมต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเครียด โภชนาการและอาหารไม่เพียงพอ และมีสัตวแพทย์ไม่เพียงพอสำหรับการดูแลอย่างทั่วถึง จากการสำรวจล่าสุดขององค์กรมีปางช้างที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องราว 120 แห่ง มีช้างเลี้ยงประมาณ 2,000 เชือก ซึ่งการดำเนินโครงการนี้ไม่ได้ต้องการขจัดการแสดงช้างให้หมดไป เพราะเข้าใจดีว่า ต้องคำนึงถึงความเป็นอยู่และรายได้ของผู้ที่อยู่ในธุรกิจนี้ด้วย แต่อยากให้สัตว์ได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติมากที่สุด ให้สัตว์มีสวัสดิภาพดีขึ้น ให้ช้างได้มีเวลาพักมากขึ้น"

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง