Kom Lifestyle

คมเลนส์ส่องพระประจำวันที่5ธ.ค.2558

คมเลนส์ส่องพระประจำวันที่5ธ.ค.2558
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คมเลนส์ส่องพระประจำวันที่5ธ.ค.2558 : แล่ม จันท์พิศาโล

             ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

             *** วันนี้ตรงกับ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๘๘ พรรษา ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ** พระองค์แรกประเดิมคอลัมน์ คมเลนส์ส่องพระ วันนี้คือ พระพุทธรูป ภ.ป.ร. ปี ๒๕๐๘ โดย วัดบวรนิเวศวิหาร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ ๒๘ พรรษาเสมอ สมเด็จพระราชบิดา โอกาสนั้นเสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร และทรงประกอบพระราชพิธีสำคัญอีก ๓ ประการต่อเนื่องกันไป คือ พระราชพิธีหล่อพระพุทธรูปปางประทานพร มีพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประดับที่ผ้าทิพย์, พระราชพิธีฉลองสมโภชพระเจดีย์ที่บูรณะใหม่แล้วเสร็จ และทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นศิลาปฐมฤกษ์ ที่จะผนึกเปลี่ยนผนังพระอุโบสถที่จะบูรณปฏิสังขรณ์ต่อไป พระราชกรณียกิจ ที่ทรงบำเพ็ญในครั้งนี้ประมวลได้ ๔ อย่าง ระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๐๘ จึงเรียกมหามงคลสมัยครั้งนี้ว่า “จตุรงคมงคล” สำหรับ พระพุทธรูปปางประทานพร ภ.ป.ร. ที่ได้จัดสร้างขึ้นนี้ นับเป็นการสร้างครั้งที่ ๒ ครั้งแรกจัดสร้างขึ้นในปี ๒๕๐๖ โดยวัดเทวสังฆาราม จ.กาญจนบุรี

             ...สำหรับ พระพุทธรูปปางประทานพร ภ.ป.ร. ปี ๒๕๐๘ นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ นายช่างศิลป์ กรมศิลปากร เป็นผู้ปั้นหุ่น และได้พระราชทานพระราชวินิจฉัยพระพุทธลักษณะทั้งปวง จึงกล่าวได้ว่า ได้พระราชทานแบบ พระพุทธรูปแห่งรัชกาลปัจจุบัน เป็นแบบพุทธศิลป์แห่งสมัยรัตนโกสินทร์โดยแท้ ทั้งยังได้พระราชทานภาษิตสำหรับจารึกที่ฐานเป็นสัญลักษณ์ของชาติด้วยว่า “ทยฺยชาติยา สามคฺคิยํ สติสญฺชานเนน โภชิสิยํ รกฺขนฺติ” แปลความว่า “คนชาติไทยจะรักษาความเป็นไทยอยู่ได้ด้วยมีสติสำนึกอยู่ในความสามัคคี” ส่วนฐานด้านหลังมีจารึกว่า“เสด็จพระราชดำเนินในพิธีหล่อ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๘” พระพุทธรูปรุ่นนี้มี ๒ ขนาด คือ ขนาดหน้าตัก ๕ นิ้ว และขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว คือ องค์ในภาพนี้ ซึ่งเป็นสมบัติของ นพ.มาณพ โกวิทยา

             ** องค์ต่อไป พระสมเด็จ จิตรลดา สุดยอดพระเครื่องที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างด้วยพระองค์เองทุกขั้นตอน มวลสารที่ทรงใช้ล้วนแต่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากทั่วแผ่นดินสยาม เป็นพระเครื่อง ทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ขอบองค์พระด้านหน้าทั้ง ๓ ด้าน ตัดขอบเฉียงป้านออกสู่ด้านหลังเล็กน้อย มี ๒ ขนาดพิมพ์ คือพิมพ์เล็ก กว้างประมาณ ๑.๒ ซม. สูงประมาณ ๑.๙ ซม.พิมพ์ใหญ่ กว้างประมาณ ๒ ซม. สูงประมาณ ๓ ซม. เป็นพระปางสมาธิ ศิลปะรัตนโกสินทร์ พระพักตร์ทรงผลมะตูม องค์พระประทับนั่งขัดสมาธิราบ เหนือบัลลังก์ดอกบัว ประกอบด้วย กลีบบัวบานทั้ง ๙ กลีบ และเกสรดอกบัว ๙ จุด อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมหน้าจั่วพระพิมพ์ใหญ่ มีจำนวนสร้างประมาณ ๓,๐๐๐ องค์ ทรงสร้างระหว่างปี ๒๕๐๘-๒๕๑๓ องค์ในภาพนี้เป็น พระพิมพ์ใหญ่ ปี ๒๕๑๐ ส่วน พระพิมพ์เล็ก สร้างปี ๒๕๐๘ (เพียงครั้งเดียว) จำนวนไม่มากนัก พระสมเด็จ จิตรลดา ทั้ง ๒ องค์นี้เป็นสมบัติของนพ.มาณพ โกวิทยา ทายาทคหบดีชาวปัตตานีผู้เป็นนักสะสมพระเครื่องชื่อดังในชั่วโมงนี้

             ** พระคง กรุเก่า สกุลลำพูน อายุกว่า ๑,๒๐๐ ปี องค์นี้มี รักทองเก่า มาจากในกรุ เหมาะเป็น องค์ครู สำหรับการพิจารณา รักทองเก่า รักเก่าต้อง สีน้ำตาลร่อนเป็นแผ่น ทองเก่าต้องเป็นทอง ๑๐๐% ทุกวันนี้ พระคงลงรักทองเก่า ราคาจะสูงกว่า พระคงธรรมดาทั่วๆ ไป จึงทำให้มีคนหัวใส เอาพระคงแท้ ลงรักทองใหม่ แล้วทำเก่า ถ้าสังเกตให้ดีๆ จะดูออกรักใหม่ จะไม่แห้งจนร่อนเป็นแผ่นๆ ส่วนรักเก่าผ่านการฝังอยู่ในดินมาหลายร้อยปี จนแห้งกรอบ องค์นี้สวยมีเสน่ห์ แท้ดูง่าย เข้มขลัง เป็นพระของกาแลพระเครื่อง จากwww.pralanna.com

             **พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ใจ วัดเสด็จเนื้อเมฆพัด (นิยม) บล็อกจุด จ.สมุทรสงคราม ปี ๒๔๗๐ จัดเป็น ๑ ใน ๕ ของชุดเบญจภาคีพระนาคปรกใบมะขาม ชุดเล็กของเมืองไทย ที่ได้รับความนิยมสูง มี ๒ พิมพ์ คือ พิมพ์ใหญ่ และ พิมพ์เล็ก ค่านิยม พิมพ์เล็ก เป็นพิมพ์ที่นิยมกันอย่างขวาง เช่าหากันสูงมาก วงการพระเครื่องทั่วไปให้การยอมรับในเรื่องพุทธคุณ ของ พระนาคปรกใบมะขาม รุ่นนี้ว่า ดีครบเครื่องทุกด้าน ปัจจุบันหาดูของแท้ได้ยาก องค์นี้เป็นพระของ พ.อ.พิเชษฐ์ เพ็ชรอินทร์ เสนาธิการ กรมทหารช่างที่ ๑๑ จ.ราชบุรี **วันนี้ได้รับเหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่รุ่น “เจริญพรบน”เนื้อนวโลหะ ปี ๒๕๑๗ มาอีกเหรียญหนึ่ง สวยสมบูรณ์คมชัดมาก ที่พิเศษ คือ เป็นเนื้อนวโลหะ ผิวไฟ พิงค์โกลด์ ซึ่งหายากสุดๆ เหรียญรุ่นนี้สร้างด้วยเนื้อทองคำ, เงิน, นวโลหะ, ทองแดง และ ตะกั่ว สำหรับเนื้อนวโลหะ สร้าง ๑,๑๖๖ เหรียญ ในภาพนี้เป็นเหรียญของ รัก สุพรรณ สายตรง พระหลวงปู่ทิม ชั้น ๓ ห้างพันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน

             ** เหรียญหลวงปู่สิม พุทธาจาโร คณะศิษย์เชียงดาวสร้างถวายฉลองอายุ ๖๖ ปี (หรือ รุ่น “แซยิด”) ปี ๒๕๑๗ มี ๒ เนื้อ คือ เนื้อเงิน ๖๖เหรียญ เนื้อทองแดงประมาณ ๒,๐๐๐ เหรียญ น้อยกว่ารุ่นอื่นๆ ที่ออกในปีเดียวกัน เหรียญนี้สภาพสวยเดิมๆ ของ พ่อเลี้ยงแดง เชียงดาว ผู้ศรัทธาหลวงปู่สิม อย่างสุดๆ ในเหรียญนี้ถึงกับมีเส้นเกศา และจีวร ของหลวงปู่ติดอยู่ด้วย**วัดดอนหายโศก ต.ดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เป็นวัดที่ก่อตั้งขึ้นโดย หลวงพ่อ ดร.สะอาด ฐิโตภาโส ปฏิปทาของหลวงพ่อ ท่านเน้นความสงบเงียบ ตามแบบอริยประเพณีของครูบาอาจารย์ ท่านได้เมตตาสอนสมาธิวิปัสสนากรรมฐานให้แก่ญาติโยมผู้ที่ศรัทธามาช้านาน โดยมีผู้สนใจเข้ารับการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนากรรมฐานมากขึ้น ขณะเดียวกันอุโบสถ วัดป่าดอนหายโศก ที่กำลังก่อสร้างอยู่นั้น ยังขาดปัจจัยอีกมาก คณะศิษยานุศิษย์ จึงได้ขออนุญาตจัดสร้าง เหรียญที่ระลึกรุ่นนี้ เพื่อมอบให้แก่ญาติโยมที่ร่วมเป็นกรรมการในการสร้างอุโบสถ เหรียญรุ่นนี้จัดสร้างเฉพาะชุดกรรมการ จำนวน๑๒๐ชุด (๑ ชุดมี ๓เหรียญ คือ เหรียญเนื้อเงิน,เนื้อนวโลหะ และเนื้อสัตตโลหะ) สอบถามโทร.๐๘-๑๙๑๖-๒๒๗๕** พบกับ คมเลนส์ส่องพระ ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ ขอให้ทุกท่านโชคดี ได้แต่ พระแท้ ทุกวัน...ขอขอบพระคุณ...นะมัสเต ***


 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง