Kom Lifestyle

เปิดบ้านของพ่อจัด 'มหกรรมในหลวงรักเรา'

เปิดบ้านของพ่อจัด 'มหกรรมในหลวงรักเรา'
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดบ้านของพ่อจัด 'มหกรรมในหลวงรักเรา'

 
                      กว่า 60 ปี เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยเฉพาะด้านการเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาต่างๆ ที่เกษตรกรต้องเผชิญอยู่ ด้วยแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนเป็นที่ยอมรับแล้วว่าสามารถนำพาสังคมไทยให้รอดพ้นจากปัญหาเศรษฐกิจและสังคมได้
 
                      ด้วยเหตุนี้สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช (นวนครเดิม) จ.ปทุมธานี ได้จัดงาน “มหกรรมในหลวงรักเรา” ขึ้นมา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมของทุกๆ ปี เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงความทุ่มของในหลวงที่มีต่อปวงชนชาวไทยและซาบซ้ำถึงความรักที่พระองค์มีต่อปวงชนชาวไทยของพระองค์
 
                      สำหรับปีนี้ นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ บอกว่า จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2558 ภายใต้แนวคิด มหกรรมในหลวงรักเรา “70 ปี กษัตริย์ เกษตร” เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงทั้งแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 และทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ที่จะถึงนี้
 
                      งานนี้จะเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร และสืบสานพระราชปณิธานทำความดีเพื่อแผ่นดิน ตลอดจนเป็นเวทีในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวปรัชญาของพระองค์ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
 
                      ส่วนกิจกรรมที่น่าสนใจในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “70 ปี พระอัจฉริยภาพด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” นิทรรศการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน ภาพวาดกษัตริย์ เกษตรศิลปะจาก 80 ชั้นนำของเมืองไทย พร้อมกับจัดนิทรรศการ “เราจะอยู่อย่างไรกับน้ำน้อย น้ำมาก และน้ำเสีย” บทเรียนการประยุกต์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าจาก 4 ชุมชน ภูมิปัญญาพยากรณ์น้ำ เรียนรู้จากรูปธรรมตามรอยพ่ออย่างพอเพียงในมิติปัจจัยสี่ อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย สมุนไพร และพลังงานทางเลือก นวัตกรรมเกษตร การจัดการทุนของชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง และอื่นๆ อีกมากมาย
 
                      นอกจากนี้ยังเปิดให้ประชาชนอบรมวิชาของแผ่นดิน ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติการกว่า 50 วิชา (ฟรี) จากปราชญ์เกษตรของแผ่นดินที่เป็นที่ยอมรับระดับประเทศ สนใจสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 09-4649-2333, 08-7359-7171, 0-2529-2212 หรือสำรองที่นั่งอบรม 08-6901-4638
 
 
 
 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง