Lifestyle

เลาะรั้ว'บวร'ไหว้พระชมศิลปะวัดทองฯ ณ คลองสาน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เลาะรั้ว'บวร'ไหว้พระชมศิลปะวัดทองฯ ณ คลองสาน : ผกามาศ ใจฉลาดรายงาน

             “วัดทองธรรมชาติวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เยื้องฝั่งลำน้ำกับวัดปทุมคงคา (วัดสำเพ็ง) เลขที่ 141 ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ”

             นั่นเป็นการระบุพิกัดที่ตั้งวัดอย่างเป็นทางการ แต่เมื่อใครได้ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เมื่อเร็วๆ นี้ กลับพบความเป็นจริงที่แสนอบอุ่นว่า ขอบเขตของวัดแห่งนี้มิได้ล้อมด้วยเหล็กหรือก่ออิฐถือปูน กลับเป็นรั้ว “บวร” มีชุมชนวัดทองธรรมชาติ บ้าน โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ เป็นรั้วล้อมด้วยรักอย่างปลอดภัย มีชาวบ้าน พ่อแม่ ผู้ปกครอง คอยเป็นหูเป็นตาตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีวัด คณะสงฆ์นำโดย “พระราชธรรมมุนี” เจ้าอาวาสเป็นศูนย์รวมจิตใจ

             วัดเอื้อเฟื้อเรื่องสถานที่เรียน ทุนการศึกษาให้เด็ก ตอนเช้าๆ ครูจะพาเด็กนักเรียนมาออกกำลังกาย สังเกตว่าโรงเรียนนี้ไม่มีรั้วกั้นระหว่างวัด โรงเรียน ชุมชน แต่เด็กนักเรียนไม่เคยหนีเรียน พวกเขาจะรักโรงเรียนมาก คนในชุมชนก็จะคอยเป็นหูเป็นตา ใครจะมาทำอะไรไม่ดี จะช่วยกันมาแจ้งคุณครู นี่แหละคือคำว่า บวร ค่ะ” ครูอังคณา ดวงรัตน์ ครูผู้สอนนักเรียนอนุบาล 1 โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ สะท้อนภาพ

             ครูอังคณา ยังบรรยายถึงความโดดเด่นของวัดทองธรรมชาติ นอกจากปัจจุบันจะมี "บวร" ที่เข้มแข็ง ภายในวัดยังมีตุ๊กตาจีนโบราณที่หาดูได้ยาก “ตรงทางพระอุโบสถจะมีหัวแหวนเก่าแก่โบราณ ไม่เคยเห็นที่อื่น ใกล้ๆ มีตุ๊กตาจีน สมัยก่อนในเขตคลองสานมีเรือสำเภาจีนเข้ามาค้าขายกันเยอะ มีชาวจีนมาตั้งถิ่นฐาน เลยมีตุ๊กตาจีนมาอยู่ในวัด ส่วนบริเวณหน้าโรงเรียนยังมีกุฏิไม้เก่าแก่ตั้งอยู่ หาชมได้ยากแล้วค่ะ”

             ขณะที่น้องๆ ชั้นอนุบาลกำลังร้องเพลงประกอบการออกกำลังกายอยู่สนามหน้าโรงเรียนอยู่นั้น เราก็ได้ยินเสียงน้องๆ ระดับประถมศึกษาเริ่มสวดมนต์ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แผ่เมตตา เจริญจิตตภาวนา ฟังธรรมร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานราชการ 10 หน่วยงาน ในกิจกรรมเข้าวัดวันพระ ประกอบด้วย เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักจัดหางาน กรมเจ้าท่า กรมศุลากร และกรมการบินพลเรือน

             พระราชธรรมมุนี เจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติ กล่าวในช่วงหนึ่งของการเทศนาธรรมว่า ในปัจจุบันคนเข้าวัดน้อยลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในกรุงเทพฯ หรือในเมืองเจริญ เพราะญาติโยมมีภารกิจ มีหน้าที่ มีงานการที่ต้องทำ การดิ้นรนประกอบอาชีพเพื่อได้มาซึ่งเงินทอง เลี้ยงปากท้อง การที่กรมการศาสนาได้ฟื้นฟูกิจกรรมเข้าวัดวันพระขึ้นแล้วชักชวนหน่วยงานอื่นๆ มาร่วมฟังธรรมในวันนี้ นับเป็นสิ่งที่ดี มีคุณ มีประโยชน์มาก

             “สำหรับวัดทองธรรมชาติ มีกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมตลอดทั้งปี จนทุกวันนี้มีญาติโยมเริ่มมาเข้าวัดกันเยอะขึ้น เต็มพระอุโบสถ ให้ระลึกถึงสังคมชนบทที่อาศัยการเข้าวัดฟังธรรมนี้เป็นกิจกรรมร่วมกันของหมู่คณะ ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี ถึงวันพระพ่อแม่ลูกจะหิ้วปิ่นโตพากันไปวัด ถวายอาหาร รับศีล ฟังธรรม ช่วงเวลาที่พระกำลังฉันภัตตาหาร ญาติโยมทั้งหลายก็จะจับกลุ่มคุยสนทนาเหตุการณ์บ้านเมือง พบปะสังสรรค์ถามข่าวคราวระหว่างครอบครัว สร้างความสามัคคี สอดคล้องกับรัฐบาลปัจจุบันที่พยายามสร้างความสมานฉันท์ ปรองดองในชาติ ส่วนคณะสงฆ์ โดยมหาเถรสมาคม ช่วยกันรณรงค์หมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้เป็นพื้นฐานสังคมที่ดี" เจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติ กล่าว

             วัดทองธรรมชาตินี้ เป็นวัดเก่าแก่ สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เวลาผ่านไปหลายร้อยปียังคงมีการอนุรักษ์โบราณวัตถุศิลปวัตถุไว้อย่างงดงาม เมื่อเดินเข้าไปไหว้พระในพระอุโบสถจึงได้พบกับพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย จิตรกรรมฝาผนัง เป็นภาพไตรภูมิ ภาพพระพุทธประวัติ ภาพเทพชุมนุม รวมถึงภาพวิถีชีวิตของประชาชนในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ เรียกได้ว่างดงามมาก

             น.ส.วรรณา ไววิ่งรบ ผู้แทนจากกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เล่าว่า หลายปีก่อนเคยมาร่วมกิจกรรมสวดมนต์งานกฐินกับกรมการศาสนา การเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดวันพระครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 ปกติเป็นคนชอบทำบุญ ไหว้พระอยู่แล้ว โดยเฉพาะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตอนนี้เข้าวัดเพิ่มช่วงวันหยุดพาคุณแม่ทำบุญ อยากจะเชิญชวนให้ทุกหน่วยงานมาร่วมกันทำบุญ สวดมนต์ บำรุงศาสนา เป็นการรักษาวัฒนธรรมไทยไว้ด้วย

             กรมการศาสนาได้ฟื้นฟู “โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ” ขึ้นโดยได้ตระหนักถึงความต้องการของพุทธศาสนิกชนที่ต้องการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ได้รับฟังและน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามากล่อมเกลาจิตใจ นำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และร่วมรณรงค์ให้ประชาชน นุ่งขาว รักษาศีล 5 ทุกวันพระ

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ