Kom Lifestyle

Stop...อัมพฤกษ์ อัมพาต

Stop...อัมพฤกษ์ อัมพาต
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

Stop...อัมพฤกษ์ อัมพาต จากหัวใจสั่นพลิ้วด้วยยา(ใหม่) : โดย...ทีมข่าวสาธารณสุข

              เสียงเต้นหัวใจบางคนโดยเฉพาะคนแก่ อาจไม่ได้ดัง ตุบ...ตุบ...ตุบ...ตุบ เป็นจังหวะสม่ำเสมอเหมือนคนปกติ แต่เต้นแบบ ตุบ ตุบ ตุบ..ตุบ...........ตุบ...ตุบ นั่นอาจเพราะเกิดภาวะหัวใจห้องบนซ้ายเต้นผิดจังหวะ หรือหัวใจสั่นพลิ้ว ซึ่งมีโอกาสทำให้เกิดอัมพฤกษ์ อัมพาตตามมา ในการประชุมสมาคมแพทย์โรคหัวใจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 19 ประจำปี 2013 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ ที่ศูนย์ประชุมพีช พัทยา โดยมีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจจากทั่วโลกเข้าร่วมกว่า 1,500 คน มีการนำเรื่องนี้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ต่างๆ และมีการนำเสนอนวัตกรรมยาใหม่ที่ช่วยป้องกันการอุดตันของหลอดเลือด ที่จะนำไปสู่การเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาตด้วย

                 ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา ในฐานะประธานวิชาการ การจัดประชุมสมาคมแพทย์หัวใจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 19 ประจำปี 2013 อธิบายว่า อัมพฤกษ์ อัมพาต เกิดจากการอุดตันของเส้นเลือดในสมองอันมีสาเหตุมาจากหัวใจห้องบนซ้ายเต้นผิดจังหวะถึง 20% โดยเมื่อหัวใจห้องดังกล่าวเต้นผิดจังหวะ ส่งผลให้เกิดการคั่งค้างของเลือดเกิดเป็นลิ่มเลือด หากหลุดเข้าเส้นเลือดแดงใหญ่ จะเกิดการอุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง จนเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาตขึ้น

                 อาการหัวใจห้องบนซ้ายเต้นผิดจังหวะส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุ โดยไม่รู้ตัว ถ้ารู้ตัวจะเป็นเพราะใจสั่น เต้นเร็ว ราว 90-100 ครั้งต่อนาที จากปกติหัวใจเต้น 60-70 ครั้งต่อนาที สาเหตุทั่วไปเนื่องจากอายุมาก ระบบการนำไฟฟ้าของหัวใจเริ่มรวน การรักษาที่ดีที่สุดในปัจจุบัน จี้ด้วยคลื่นวิทยุ  โดยการปล่อยคลื่นวิทยุเข้าไปทำลายจุดที่ทำให้เกิดการเต้นผิดจังหวะ มีโอกาสทำให้หายได้ ส่วนการป้องกันทำได้ด้วยการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ เนื่องจากผู้ที่มีหัวใจห้องบนซ้ายเต้นผิดจังหวะจะเริ่มจากความดันโลหิตสูง

                สำหรับอุบัติการณ์คนอายุทั่วไปจะเกิดอาการนี้เพียง 0.95%  อายุ 60 ปีขึ้นไป เกิด 3.8% และอายุ 80 ปีขึ้นไป เกิด 9% ในจำนวนนี้หากไม่ได้รับการป้องกันจะเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาตขึ้นราว 7-8% ต่อปี ประมาณการความสูญเสียจากการเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตต่อครั้งราว 2 ล้านบาทต่อคน อย่างไรก็ตาม ศ.นพ.ปิยะมิตรบอกว่า การป้องกันการเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตจากหัวใจห้องบนซ้ายเต้นผิดจังหวะ สามารถทำได้โดยการให้ยาที่ออกฤทธิ์ต้านการเกิดลิ่มเลือดในหัวใจ

                ในอดีตตั้งแต่ พ.ศ.2497 ยาที่ใช้จะเป็นยากลุ่มวอร์ฟาลิน ที่มีส่วนประกอบของยาเบื่อหนู มีผลทำให้เลือดไม่แข็งตัว แต่การบริหารยาในการให้ผู้ป่วยทำได้ยากและมีความลำบาก เนื่องจากหากให้ยาปริมาณสูงเกินไปจะทำให้เลือดออกในสมองและช่องท้อง หากน้อยเกินไปก็จะป้องกันไม่ได้ จึงต้องให้ในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้น อีกทั้งผู้ที่ได้รับยาต้องเจาะเลือดวัดระดับยาทุกเดือน ถ้าไม่เจาะยาที่ได้รับจะอันตรายมากกว่าเกิดประโยชน์ ที่สำคัญ ยาตัวนี้มีปฏิกิริยากับยาตัวอื่นอย่างมาก ทำให้ระดับยาบางตัวเพิ่มขึ้นและบางตัวลดลง อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้หากไปพบแพทย์แล้วลืมบอกว่า รับประทานยาตัวนี้

                 ทว่าในช่วงไม่เกิน 10 ปี มีการนำนวัตกรรมยาตัวใหม่มาใช้ในการป้องกันการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต เรียกว่า กลุ่มยาต้าน Factor Xa inhibitors ข้อดีคือ ระดับการให้ยาคงที่ มีปฏิกิริยากับยาอื่นน้อย รับประทานวันละ 1 ครั้ง ขณะที่ยาอื่นรับประทาน 2 ครั้ง ซึ่งในทางการแพทย์ถือว่ายาที่ยิ่งรับประทานน้อยครั้งจะเป็นยาที่ดีกว่า และไม่ต้องเจาะเลือดวัดระดับยาทุกเดือน อาจจะเจาะเป็นรายปี แต่ก่อนรับยานี้ต้องมีการเช็กการทำงานของไตและตับว่าปกติดี ทั้งนี้ ยังไม่รู้ว่ายาตัวใหม่นี้ ในระยะยาวหากมีการให้ยานี้ต่อเนื่อง 20 ปีจะเกิดผลอะไรต่อร่างกายหรือไม่ เนื่องจากยานี้มีการใช้มาราว 10 ปี อีกทั้งมีราคาแพง ทำให้กลุ่มคนเข้าถึงยาน้อย

                ศ.นพ.ปิยะมิตร บอกว่า จากการศึกษาในผู้ป่วยหัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะชนิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคของลิ้นหัวใจทั่วโลก กว่า 14,000 ราย ใน 45 ประเทศรวมถึงประเทศไทย ที่ร่วมกันในการศึกษาใช้ยาตัวใหม่ในการป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในสมอง จากโรคหัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะ โดยเปรียบเทียบกับยาเดิม พบว่า ยาใหม่สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดสมองลงได้อีกประมาณ 21% เมื่อเทียบกับยาเดิม ในระหว่างที่คนไข้รับประทานยาใหม่อยู่อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ขาดยาเลย และยังลดการเกิดภาวะเลือดออกในสมอง และเลือดออกที่ทำให้เสียชีวิตลงได้อย่างมีนัยสำคัญถึง 33% และ 50% ตามลำดับ

                       ศ.นพ.ปิยะมิตร บอกด้วยว่า นวัตกรรมยาใหม่นี้จะใช้กับผู้ป่วยหัวใจห้องบนซ้ายเต้นผิดจังหวะที่มีความเสี่ยงสูงต่อการมีลิ่มเลือด แต่ไม่มีโรคลิ้นหัวใจ โดยแพทย์เป็นผู้ประเมินหากผู้ป่วยได้รับ 2 คะแนนจึงจะให้ได้รับยาป้องกันนี้ เช่น มีอายุมากและความดันโลหิตสูง เป็นต้น ไม่ได้พิจารณาเฉพาะการมีหัวใจห้องบนซ้ายเต้นผิดจังหวะเพียงอย่างเดียว

                “นวัตกรรมยาใหม่ เป็นยากลุ่ม Factor Xa Inhibitor ช่วยป้องกันการแข็งตัวของเลือดและสลายลิ่มเลือด โดยจะออกฤทธิ์ยับยั้ง Factor Xa ที่เป็นส่วนประกอบหลักในกระบวนการทำให้เลือดแข็งตัวโดยตรง สามารถช่วยป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตัน ทำให้ความเสี่ยงในการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาตลดลง” ศ.นพ.ปิยะมิตรกล่าวปิดท้าย 

               
.........................................

(Stop...อัมพฤกษ์ อัมพาต จากหัวใจสั่นพลิ้วด้วยยา(ใหม่) : โดย...ทีมข่าวสาธารณสุข)

                

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง