Kom Lifestyle

ต้านรื้ออาคารมทร.อีสานอนุรักษ์อดีตย่าโม

ต้านรื้ออาคารมทร.อีสานอนุรักษ์อดีตย่าโม
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ต้านรื้ออาคาร...มทร.อีสาน อนุรักษ์ประวัติศาสตร์'เมืองย่าโม' : โต๊ะรายงานพิเศษ

               กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา จะทำการรื้อถอน "อาคารหอประชุม 1" และ "อาคารอุตสาหกรรม 2" อาคารทั้งสองหลังนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัย สืบเนื่องมาตั้งแต่เมื่อปี 2507 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เคยเสด็จฯ มาประทับที่ห้องรับรองในอาคารอุตสาหกรรม 2 อีกทั้งอาคารหอประชุม 1 ที่มีความจุประมาณ 600 ที่นั่งนั้น ยังเป็นการร่วมมือกันก่อสร้างของอาจารย์และนักศึกษาในสมัยปี 2502 ล้วนมีคุณค่าและความหมายทางจิตใจกับอาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเป็นอย่างมาก
 
               "อาคารหอประชุม 1" เคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีไหว้ครู ปัจฉิมนิเทศ ปฐมนิเทศ เป็นห้องสอบ ของนักศึกษาตั้งแต่รุ่นแรก คุณค่าของอาคารหอประชุมนี้เป็นงานสถาปัตยกรรมตามแนวทางของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ (Modernism) ที่มีระบบการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติที่โปร่งโล่ง มีอากาศถ่ายเท เหมาะสมสำหรับการชุมนุมคน 

               ส่วน "อาคารอุตสาหกรรม 2" มีการออกแบบกล่องบันไดของอาคารที่สามารถใช้วัสดุและรูปลักษณ์ที่สื่อถึงประโยชน์ใช้สอยของบันได และสร้างความสวยงามได้ไม่แพ้สถาปนิกระดับโลก และยังมีการทดลองใช้วัสดุพื้นถิ่นคือเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนมาผลิตเป็นวัสดุปูพื้นประกอบ และยังมีการแก้ปัญหาทางเดินด้านนอกอาคารที่มีรูปทรงแคบยาว ด้วยการทำเป็นทางเดินมุมเอียงสลับทำให้ไม่รู้สึกว่าเดินไกล มีการออกแบบแนวสถาปัตยกรรมสมัยใหม่อย่างลึกซึ้งของผู้ออกแบบคือ ดร.วทัญญู ณ ถลาง อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

               ปัจจุบันนี้ อาคารอุตสาหกรรม 2 มีการใช้งานเฉพาะด้านล่างและทิ้งชั้นบนให้ร้างเหมือนกับอาคารหอประชุม 1 ถูกปล่อยทิ้งร้างเนื่องจากงบประมาณที่ใช้จัดสรรของบประมาณซ่อมแซมนั้นเกินกว่าที่ผู้บริหารจะจัดสรรได้ ทว่าปัจจุบันผู้บริหารของมหาวิทยาลัย มีโครงการที่จะก่อสร้างอาคารหอประชุมขนาด 3,000 ที่นั่ง โดยแบบอาคารที่ออกมานั้นจะต้องสร้างบนพื้นที่ของหอประชุม 1 และต้องมีการทุบกล่องบันไดและปรับเปลี่ยนรูปทรงอาคาร 2

               ทางกลุ่มศิษย์เก่าสถาปัตย์ มทร.อีสาน กลุ่มซีเอสอาร์โคราช และกลุ่มสถาบันพัฒนาเมืองนครราชสีมา ไม่อยากให้คุณค่าทางประวัติศาสตร์ถูกทำลาย จึงอยากให้มีการอนุรักษ์ไว้ทั้งหมด โดยไม่เปลี่ยนรูปทรงอาคาร จึงตั้งเวทีเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็น "การอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์ในสถานศึกษา" จัดโดยสาขาวิชาการจัดการผังเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

               ผศ.นิคม บุญญานุสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการผังเมือง บอกถึงความสำคัญและมีคุณค่าของอาคารทั้ง 2 หลัง โดยมีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน กลุ่มซีเอสอาร์โคราช กลุ่มสถาบันพัฒนาเมืองนครราชสีมา และประชาชนที่สนใจ เข้ามารับฟังประมาณ 100 คน โดยยกตัวอย่างการอนุรักษ์อาคารต่างๆ ที่มีคุณค่าในสถานศึกษาหลายแห่ง อาทิ ตึกโดม ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ตึกจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หอประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, อาคารประสานมิตร ของมหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น ที่แต่ละที่ล้วนแล้วแต่เห็นความสำคัญของอาคารประวัติศาสตร์ภายในมหาวิทยาลัย หรือแม้กระทั่งการออกมาต่อต้านการรื้อศาลฎีกาเนื่องจากคนเห็นสิ่งเหล่านั้นมีคุณค่า
 
               "สิ่งที่สำคัญที่สุด คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถเคยเสด็จฯ มาประทับที่ห้องรับรองในอาคารนี้ เมื่อปี 2507 ทางผู้บริหารยุคแรกได้อนุรักษ์ห้องนี้เอาไว้เป็นห้องประวัติศาสตร์  อีกทั้งอาคารแห่งนี้ ในแง่ประวัติศาสตร์ยังเป็นอาคารสำนักงานผู้อำนวยการในสมัยแรกเริ่ม โดย ดร.วทัญญู ณ ถลาง นั่งทำงานที่อาคารนี้ จึงควรจะต้องอนุรักษ์อาคารทั้งสองนี้ไว้เป็นหอประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อใช้ในการจัดการแสดงประวัติและความเป็นมาของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน" หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการผังเมือง แนะนำ

               ผศ.นิคมกล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการพูดคุยและบรรยายชี้แจงให้ผู้บริหารฟังแล้วถึงความสำคัญของอาคารทั้งสองหลังที่มีคุณค่ามายาวนานแห่งนี้แล้ว ผู้บริหารกำลังตัดสินใจและหาทางออกให้เรื่องนี้อยู่ ทางกลุ่มอาจารย์ ศิษย์เก่า และกลุ่มคนที่เห็นด้วย มองว่าควรจะอนุรักษ์อาคารเก่า เนื่องจากมีพื้นที่อื่นในมหาวิทยาลัยอีก ถ้าจะขยับไปสร้างที่อื่นก็คงไม่น่าจะยาก ถ้ายังไม่มีบทสรุปและยืนยันจะสร้างหอประชุมใหม่จริงๆ ก็จะมีการกระทำตามกระบวนการคือ ยื่นหนังสือต่อนายกสภามหาวิทยาลัย และถ้าหากไม่มีความชัดเจนก็จะมีการยื่นหนังสือไปยังรัฐมนตรี
 
               "อาคารทั้งสองแห่ง มีมูลค่าทางจิตใจ สามารถมีการบอกต่อว่าเรามีอาคารเก่าที่มีประวัติศาสตร์มากมาย ศิษย์เก่าก็อยากจะให้รักษามันเอาไว้ และตั้งใจว่าจะดำเนินการอนุรักษ์ทั้ง 2 อาคาร โดยร่วมกับกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน สมาคมศิษย์เก่าสถาปัตย์ มทร.อีสาน และสถาบันพัฒนาเมืองนครราชสีมา เพื่อขอรับรางวัลอาคารอนุรักษ์จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ต่อไป" ผศ.นิคม ก
ล่าว
 
               ผศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสริมว่า คนที่ไม่เข้าใจเขาก็จะบอกว่า เก็บไว้ทำไมเก็บไว้เป็นขยะเหรอ เก่าก็เก่า แต่สิ่งที่หนึ่งที่เขาขาดความรักษาให้มันดูดีแบบที่มันควรจะเป็น ทุกที่มีตำนานของมัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องมีเหตุผล ต้องมีการจูงใจให้ผู้บริหารเห็นด้วยว่า อาคารหรือแหล่งประวัติศาสตร์ของเรานี้เรากันไว้ได้ไหม ความคิดส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะอนุรักษ์ไว้ ให้คนรุ่นหลังเห็นว่ามันสำคัญอย่างไร เรามีความเจริญก้าวหน้า แต่ไม่มีที่เก็บประวัติศาสตร์ของตัวเอง

               ด้าน "โชคดี ปรโลกานนท์" หนึ่งในศิษย์เก่าที่มาร่วมฟัง มองว่า ควรจะอนุรักษ์ไว้ เพราะมีต้นทุนมากมาย ครูบาอาจารย์ท่านสร้างไว้ให้ เป็นที่ที่มีความทรงจำดีๆ มีประวัติศาสตร์มากมาย ราชมงคลนั้นมีทั่วประเทศ เราช่วยคนอื่นในสังคมมามากมาย แต่ไม่เคยได้กลับมาดูแลบ้านของเราเองเลย
 

................

(หมายเหตุ : ต้านรื้ออาคาร...มทร.อีสาน อนุรักษ์ประวัติศาสตร์'เมืองย่าโม : โต๊ะรายงานพิเศษ)

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด