Kom Lifestyle

แนวทางการลงทุนอสังหาฯแนวใหม่2013

แนวทางการลงทุนอสังหาฯแนวใหม่2013
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

แนวทางปีการลงทุนอสังหาริมทรัพย์แนวใหม่ 2013 : คอลัมน์ อยู่สบาย โดย... ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง www.ideal1group.com

          สถานการณ์ปัจจุบันในการลงทุนโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ แนวโน้มมีทิศทางที่สดใส จากปัจจัยหลายประการ โดยสิ่งที่ถือว่าเป็นปัจจัยหลักอันเป็นแรงจูงใจที่สำคัญอย่างยิ่งคือมูลค่าที่ดิน และอาคารสิ่งก่อสร้างมีแนวโน้มสูงขึ้นมาโดยตลอด ปัจจัยราคาที่ดินต่อตารางวาจะสูงขึ้นทุกแปลง มากน้อยขึ้นอยู่กับทำเลและบริบทสภาพแวดล้อม ตลอดจนผังเมือง ผังสีในการกำหนดประเภทการใช้ที่ดินในลักษณะต่างๆ
 
          ปัจจัยอาคารสิ่งก่อสร้างที่มีต้นทุนในการก่อสร้างสูงขึ้นทุกปี วัสดุก่อสร้างราคาสูงขึ้นตามความต้องการในการใช้จากเศรษฐกิจประเทศต่างๆ ที่ขยายตัว อัตราค่าแรงงานที่สูงขึ้นก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้อาคารสิ่งก่อสร้างมีต้นทุนเพิ่มมากขึ้นทุกปี การขยับตัวของต้นทุนคือเหตุปัจจัยที่ทำให้จะลงทุนอสังหาริมทรัพย์แบบใดก็ตามสามารถลงทุนได้ในทุกช่วงเวลา อาจแตกต่างกันบ้างตามบรรยากาศสถานการณ์ในประเทศ แต่ก็ไม่ได้หยุดหรือถอยหลัง ฉะนั้น การตัดสินใจขึ้นอสังหาริมทรัพย์ก็ยังเสี่ยงน้อยกว่าหลายๆธุรกิจลงทุน ถ้ามีความพร้อมและองค์ประกอบที่ส่งเสริม เช่น การวิเคราะห์ก่อนซื้ออย่างถี่ถ้วนทุกมิติ การทำ SWOT ANALISIS วิเคราะห์ผลได้ผลเสีย การวิจัยความเป็นไปได้เบื้องต้นอย่างทะลุทะลวง อีกทั้ง ที่ดิน และอาคารไม่เน่าไม่เปื่อย มูลค่าก็ยังคงมี ไม่สูญสลายไปไหน การลงทุนด้านนี้ปัจจัยเสี่ยงก็มีพอสมควร อาทิ
          - การหมุนเงินแบบนอกระบบอย่างไม่รอบคอบของผู้ลงทุน
          - การสร้างโครงการเอาเปรียบผู้บริโภค
          - ไม่มีการสำรวจความต้องการของตลาดอย่างถี่ถ้วน
          - ไม่มีการออกแบบอย่างมีระบบและสร้างสรรค์โครงการ ขาดสุนทรียภาพและคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
          - อยู่ในทำเลเสี่ยงต่อภัยพิบัติและความเสี่ยงต่อการเวนคืนในอนาคต เพื่อสร้างสาธารนูปโภคของรัฐ (แต่อาจกลับกลายเป็นดีถ้ามีถนนตัดผ่านหน้าที่ดิน)
          - ความเสี่ยงด้านการปรับเปลี่ยนกฎหมาย ผังเมืองและการกำหนดประเภทการใช้ที่ดินมาทำประโยชน์ เป็นต้น
 
          การสร้างสรรค์โครงการในปี 2013 บรรยากาศการลงทุนที่สำเร็จอาศัยปัจจัยแวดล้อมให้คิดวิเคราะห์โดยมีพื้นฐานจากความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้ครับ
          1. การออกแบบที่ตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคในอนาคตอย่างแม่นยำ
 การออกแบบที่สำเร็จไม่ใช่เป็นการทำเพื่อวันนี้ เพราะความต้องการของผู้บริโภคอาจเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและทันที เมื่อสถานการณ์ที่มากระทบรุนแรง โครงการอาจล้มเหลว เพราะไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการล่วงหน้า กลายเป็นโครงการที่ตามหลังเทรนด์ กระแส ปลายแถว โครงการที่ประสบความสำเร็จจึงมองล่วงหน้าไปไกลๆ ประการสำคัญอย่างหนึ่งก็คือ การก่อสร้างมักใช้เวลานาน เมื่อโครงการแล้วเสร็จ กระแสความต้องการอาจหายไปหมดเลยถ้าผู้ลงทุนมองปัจจุบัน แต่ขาดการคาดคะเนอนาคต ปัจจัยอนาคตเพื่อใช้ในการออกแบบมีบริบทที่ต้องศึกษา เช่น พฤติกรรมการดำรงชีวิตประจำวัน ขนาดครอบครัว จำนวนสมาชิกในครอบครัว องค์ประกอบในการใช้ชีวิตส่วนตัว เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การสังเกตพฤติกรรมเด็กเพื่อศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมในอนาคตที่เด็กๆเยาชนจะต้องมาเป็นผู้ใหญ่ ผู้มีอิทธิพลในอนาคตของสังคมต่อไป
 
          2. แนวโน้มความนิยมและกระแสของสังคม
          ถ้าจะวิเคราะห์กันเป็นจริงเป็นจัง และให้อนาคตแม่นยำ อาจจะต้องเหลียวหลังมองอดีต เพื่อมองอนาคตอย่างมีทิศทาง กระแสปี 2013ปีนี้จะพร้อมใจกันเป็นการก่อสร้างและการอยู่อาศัยแบบ “สมาร์ทลีฟวิ่ง” คือ การสร้างสรรค์ทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองการใช้งานครอบคลุมทุกมิติในโครงสร้างความคิดเดียวกัน “บ้าน” จะเป็นลักษณะที่มีประโยชน์ใช้สอยครบและมากกว่าการใช้สอยปกติ มีขนาดไม่ใหญ่โตมาก แต่พอดีและการใช้สอยที่ใหญ่เกินตัว หมายถึง มีประโยชน์แบบน่าทึ่งจากพื้นที่กะทัดรัดที่สุด อีกกระแสที่เป็นปัจจัยหลักไปเสียแล้ว คือ ระบบคิดเชิงการประหยัดพลังงาน ประหยัดต้นทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม ใส่ใจธรรมชาติและทรัพยากรด้วยจิตสาธารณะ มองโลกแง่บวกและสร้างสรรค์โลกอย่างมีอุดมการณ์
 
          3. การบูรณาการอย่างชาญฉลาด
          โครงการรุ่นใหม่จะมีความพยายามนำสิ่งดีต่างๆ ที่กระจัดกระจายอยู่ผสมกันอย่างมีสาระสำคัญ จนเกิดเป็นองค์ความรู้และเอกลักษณ์ใหม่ๆ เช่นการนำจุดเด่นของโรงพยาบาลมาผนวกรวมกันกับที่พักตากอากาศ แบบมีดีไซน์เป็นที่พักที่มีการพักฟื้นและการดูแลดั่งคุณหมอแพทย์ประจำตัว การนำสวนสนุกกับโรงเรียนโดยทำให้ศูนย์การศึกษาและการเรียนรู้มาอยู่รวมกัน ให้มีความโดดเด่นที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้เด็กๆ รักการเรียนอย่างสร้างสรรค์และสนุกสนาน
 
          การบูรณาการผสมผสานวัสดุและศาสตร์ต่างๆ จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์และธุรกิจสายสัมพันธ์ใหม่ มีแนวโน้มมาทดแทนธุรกิจหน้าเดิม วิธีการตลาดแบบเดิมๆ รูปแบบเดิมๆ
 
          ท่านใดที่สนใจสร้างสรรค์โครงการใหม่ๆ ด้วยการออกแบบอย่างมีวิสัยทัศน์และชั้นเชิงสามารถขอคำปรึกษาได้ที่ 0-2984-0091-2 คำแนะนำที่ครอบคลุม 360 องศามีให้ท่านได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษานะครับ
.......................................
(หมายเหตุ แนวทางปีการลงทุนอสังหาริมทรัพย์แนวใหม่ 2013 : คอลัมน์ อยู่สบาย โดย... ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง www.ideal1group.com )

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด