Kom Lifestyle

สพฐ.เปิดโผ'รับม.1'ร.ร.ดังทั่วประเทศ

สพฐ.เปิดโผ'รับม.1'ร.ร.ดังทั่วประเทศ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สพฐ.เปิดโผรับม.1 ปี56 โรงเรียนดี เด่น ดัง ทั่วประเทศ

               21ก.พ.2556 ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้ประกาศสัดส่วนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) สำหรับร.ร.ในเขตจปริมณฑลและต่างจังหวัด ดังนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 3 นนทบุรี ร.ร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี จับสลาก 25% สอบคัดเลือก และคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ตในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกและคะแนนโอเน็ต ของ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.นวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.บางบัวทอง จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.เบญจมราชานุสรณ์ จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.ปากเกร็ด จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.ศรีบุญยานนท์ จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.สตรีนนทบุรี จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

               สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% สพม.เขต 4 ปทุมธานี ร.ร.คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.ธัญรัตน์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.ธัญบุรี จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.ปทุมวิไล คัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.สายปัญญารังสิต สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.หนองเสือวิทยาคม จับสลาก 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

               สพม.เขต 4 สระบุรี ร.ร.แก่งคอย สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.เทพศิรินทร์ พุแค จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.สระบุรีวิทยาคม จับสลาก 5% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 45% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" จับสลาก 10% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

               สพม.เขต 5 ชัยนาท ร.ร.ชัยนาทพิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% สพม.เขต 5 สิงห์บุรี ร.ร.สิงห์บุรี สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% สพม.เขต 5 ลพบุรี ร.ร.ชัยบาดาล สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% สพม.เขต 5 อ่างทอง ร.ร.สตรีอ่างทอง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมสอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

               สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา ร.ร.ดัดดรุณี สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จับสลาก 5% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 45% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.พนมสารคาม "พนมอดุลย์วิทยา" สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

               สพม.เขต 6 สมุทรปราการ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาสมุทรปราการ จับสลาก 5% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 45% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.นวมินทราชินุทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.นวมินทราชินูทิศสวนกุลหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.ราชประชาสมาสมัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40% ร.ร.วัดทรงธรรม จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 45% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30% ร.ร.สตรีสมุทรปราการ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.สมุทรปราการ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

               สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง คัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% สพม.เขต 7 นครนายก ร.ร.นครนายกวิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.บ้านนา "นายกพิทยากรณ์" จับสลาก 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% สพม.เขต 7 สระแก้ว ร.ร.วังน้ำเย็นวิทยาคม จับสลาก 40% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30% ร.ร.สระแก้ว สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40%  สพม.เขต 8 ราชบุรี ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.รัตนราษฎร์บำรุง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% สพม.เขต 8 กาญจนบุรี ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.วิสุทธรังษี สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% สพม.เขต 9 นครปฐม ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.รัตนโกสินทร์บวรนิเวศฯ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.ราชินีบูรณะ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40% สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.สงวนหญิง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

               สพม.เขต 10 เพชรบุรี ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.พรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% สพม.เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ ร.ร.ประจวบวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% สพม.เขต 10 สมุทรสงคราม ร.ร.ถาวรานุกูล สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% สพม.เขต 10 สมุทรสาคร ร.ร.สมุทรสาครบูรณะ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

               สพม.เขต 11 ชุมพร ร.ร.ศรียาภัย สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.สวนศรีวิทยา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.สตรีวิทยา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี ร.ร.ไชยาวิทยา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.พะแสงวิทยา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40% ร.ร.พุนพินวิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.เวียงสระ จับสลาก 5% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 45% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.สุราษฎร์ธานี สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.สุราษฎร์ธานี 2 สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.สุราษฎร์พิทยา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

               สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 95% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 5% ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40% ร.ร.ทุ่งสง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 70% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30% ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 100% ร.ร.ปากพนัง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 70% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30% ร.ร.สตรีทุ่งสง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% สพม.เขต 12 พัทลุง ร.ร.พัทลุง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.สตรีพัทลุง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

               สพม.เขต 13 กระบี่ ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 55% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 45% ร.ร.อ่าวลึกประชาสรรค์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40% สพม.เขต 13 ตรัง ร.ร.ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.วิเชียรมาตุ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.สภาราชินี สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.ห้วยยอด สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

               สพม.เขต 14 พังงา ร.ร.ดีบุกพังงาวิทยายน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% สพม.เขต 14 ภูเก็ต ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.สตรีภูเก็ต สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% สพม.เขต 14 ระนอง ร.ร.พิชัยรัตนคาร สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.สตรีระนอง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 80% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 20%

               สพม.เขต 15 นราธิวาส ร.ร.นราธิวาส จับสลาก 70% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30% ร.ร.นราสิกขาลัย จับสลาก 70% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30% สพม.เขต 15 ปัตตานี ร.ร.เดชะปัตตนยานุกูล สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.เบญจมาราชูทิศ จ.ปัตตานี สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 80% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 20% สพม.เขต 15 ยะลา ร.ร.คณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.สตรียะลา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

               สพม.เขต 16 สงขลา ร.ร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.มหาวชิราวุธ จ.สงขลา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.วรนารีเฉลิม จ.สงขลา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 2 สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% สพม.เขต 16 สตูล ร.ร.พิมานพิทยาสรรค์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

               สพม.เขต 17 จันทบุรี ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.ศรียานุสรณ์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% สพม.เขต 17 จ.ตราด ร.ร.ตราษตระการคุณ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.สตรีประเสริฐศิลป์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 40%

               สพม.เขต 18 ชลบุรี ร.ร.ชลกันยานุกูล สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.ชลราษฎรอำรุง สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%ร.ร.บางละมุง สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.พนัสพิทยาคาร สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.ศรีราชา สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%ร.ร.สัตหีบวิทยาคม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%

               สพม.เขต 18 ระยอง ร.ร.แกลง “วิทยสถาวร” จับสลากนักเรียนเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%ร.ร.บ้านค่าย จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%ร.ร.บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 80% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 20%ร.ร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.วัดป่าประดู่ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.ระยองวิทยาคม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%

               สพม.เขต 19 เลย ร.ร.เลยพิทยาคม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%ร.ร.ศรีสงครามวิทยา จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%

               สพม.เขต 20 อุดรธานี ร.ร.สตรีราชินูทิศ จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 10% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%ร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%ร.ร.อุดรพิทยานุกูล จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 10% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 40%

               สพม.เขต 21 บึงกาฬ ร.ร.ชุมพลโพนพิสัย จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 30%,ร.ร.บึงกาฬ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 80% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 20% สพม.เขต 21 จ.หนองคาย ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%

               สพม.เขต 22 นครพนม ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% สพม.เขต 22จ.มุกดาหารร.ร.มุกดาหาร สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%

               สพม.เขต 23 สกลนคร ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%ร.ร.สว่างแดนดิน สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.ธาตุนารายณ์วิทยา จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 10% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%

               สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 80% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 20% ร.ร.อนุกูลนารี สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%

               สพม.เขต 25 ขอนแก่น ร.ร.กัลยาณวัตร สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.ชุมแพศึกษา สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.นครขอนแก่น สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.น้ำพองศึกษา สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%ร.ร.บ้านไผ่ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%,ร.ร.ศรีกระนวนวิทยาคม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.หนองเรือวิทยา สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 40%

               สพม.เขต 26 มหาสาคาม ร.ร.ผดุงนารี สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.วาปีปทุม จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.สารคามพิทยาคม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%

               สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.สตรีศึกษา สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%

               สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ ร.ร.กันทรารมณ์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%ร.ร.กันทรลักษณ์วิทยา สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%ร.ร.ขุขันธ์ จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.ศรีษะเกษวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%ร.ร.สตรีสิริเกศ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% สพม.28 จ.ยโสธรร.ร.คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.ยโสธรพิทยาคม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%

               สพม.เขต 29 อุบลราชธานี ร.ร.นารีนุกูล จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 20% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%ร.ร.เบญจมมหาราช สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%ร.ร.ลือคำหาญวารินชำราบ จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% สพม.เขต 29 จ.อำนาจเจริญ ร.ร.อำนาจเจริญ จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%

               สพม.เขต 30 ชัยภูมิ ร.ร.แก้งค้อวิทยา จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.ภูเขียว จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.สตรีชัยภูมิ จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%

               สพม.เขต 31 นครราชสีมา ร.ร.บุญวัฒนา จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%,ร.ร.ปักธงชัยประชานิรมิตร จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 20%,ร.ร.ปากช่อง สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%,ร.ร.สุรนารีวิทยา สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%,ร.ร.พิมายพิทยา สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 70% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 30%,ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 40%

               สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ ร.ร.นางรอง สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%,ร.ร.บุรีรัมย์พิทยาคม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%,ร.ร.ลำปายมาศ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%,ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 80% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 20%

               สพม.เขต 33 สุรินทร์ ร.ร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.ประสาทวิทยาคาร สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%ร.ร.รัตนบุรี สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.สังขะ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.สิริธร สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.ศีขรภูมิพิสัย จับสลากรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 5% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 45% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.สุรวิทยาคาร จับสลากรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 5% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 45% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%

               สพม.เขต 34 เชียงใหม่ ร.ร.จอมทอง จับสลากรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 10% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม จับสลากรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%

               สพม.เขต 35 ลำปาง ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%ร.ร.ลำปางกัลยาณี สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% สพม.เขต 35 ลำพูน ร.ร.จักรคำคณาทร สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมมภ์ ลำพูน สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50 สพม.36 เชียงรายและพะเยา ร.ร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%ร.ร.เทิงวิทยาคม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%ร.ร.พานพิทยาคม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 80% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 20%ร.ร.สามัคคีวิทยาคม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% สพม.36 พะเยา ร.ร.พะเยาพิทยาคม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%

               สพม.เขต 37 น่าน ร.ร.ปัว สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.สตรีศรีน่าน สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% สพม.เขต 37 แพร่ ร.ร.นารีรัตน์ จ.แพร่ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.พิริยาลัย จ.แพร่ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%

               สพม.เขต 38 ตาก  ร.ร.ตากพิทยาคม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.สรรพวิทยาคม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% สพม.เขต 38 สุโขทัยร.ร.สวรรค์อนันต์วิทยา สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.สุโขทัยวิทยา สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.อุดมดรุณี สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%

               สพม.เขต 39 พิษณุโลก ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.พุทธชินราศพิทยา สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% สพม.เขต 39อุตรดิตถ์ร.ร.อุตรดิตถ์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%

               สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์ ร.ร.เพชรพิทยาคม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%ร.ร.วิทยานุกูลนารี สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 40%ร.ร.หล่มสักวิทยาคม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.หนองไผ่ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%

               สพม.เขต 41 กำแพงเพชรและพิจิตร ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.วัชรวิทยา สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 70% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 30%สพม.เขต 41 พิจิตร ร.ร.ตะพานหิน สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.พิจิตรพิทยาคม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%

               สพม.เขต 42 นครสวรรค์และอุทัยธานี ร.ร.ตาคลีประชาสรรค์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.นครสวรรค์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.สตรีนครสวรรค์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%ร.ร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50% สพม.เขต 42 อุทัยธานี และร.ร.หนองฉางวิทยา สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ นักเรียนทั่วไป 50%

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง