Kom Lifestyle

ที่กลับรถเป็นที่กักน้ำ

ที่กลับรถเป็นที่กักน้ำ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผมทำงานอยู่ใน จ.ชลบุรี ช่วงปีใหม่กลับบ้านที่ จ.สกลนคร พบเห็นปัญหาที่ขัดข้องใจมาก เนื่องจากบริเวณด้านข้างเทศบาลบ้านดงมะไฟ ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร

 มีการก่อสร้างทางลอดใต้ถนน เพื่อข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง ให้ชาวบ้านข้ามถนนได้โดยปลอดภัย แต่กลับสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านมากกว่า
 ทางลอดใต้ถนนเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ชาวบ้านไม่สามารถใช้งานได้ เพราะกลายเป็นที่กักเก็บน้ำ ที่สำคัญกลายเป็นที่เล่นน้ำของเด็กๆ
 เดิมชาวบ้านจะใช้เส้นทางนี้เป็นจำนวนมาก ในการสัญจรข้ามฝั่งไปทำไร่ทำนาเป็นประจำ แต่มาวันนี้ชาวบ้านเดือดร้อนต้องขับรถไปยูเทิร์นไกลเกือบ 1 กิโลเมตร
โต/สกลนคร
ตอบ

 นายสุพลวิชร์ โคตรสมบัติ รองผู้อำนวยการแขวงการทางสกลนครที่ 1 ชี้แจงว่า ทางลอดที่มีการร้องเรียนมานั้น เป็นทางลอดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 สายอุดรธานี-นครพนม หรือ ถนนนิตโย อยู่ใกล้สำนักงานเทศบาลตำบลดงมะไฟ ซึ่งถนนนิตโยมีการขยายถนนจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ประกอบกับใกล้เคียงบริเวณดังกล่าวมีสถานศึกษา และชุมชน ทำให้มีการสร้างทางลอดให้ประชาชนใช้เพื่อความปลอดภัย แต่ใช้ผ่านได้เฉพาะรถเล็ก ได้แก่ รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรถทางการเกษตร 
  สาเหตุที่มีน้ำท่วมทางลอด เนื่องจากทางลอดอยู่ใกล้ร่องน้ำใต้ดิน ซึ่งร่องน้ำมีระดับสูงกว่าทางลอด ทำให้มีน้ำใต้ดินซึมเข้ามาตลอดเวลา การแก้ปัญหาขณะนี้ คือ แขวงการทางสกลนครที่ 1 ได้ประสานเทศบาลตำบลดงมะไฟ ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และเดินเครื่องสูบน้ำเป็นระยะ ทำให้น้ำที่ซึมเข้าไปในทางลอดแห้งลง ประชาชนสามารถสัญจรผ่านได้
 ปัญหาคือ เครื่องสูบน้ำมีเพียงเครื่องเดียว หากเครื่องสูบน้ำขัดข้อง หรือชำรุด ไม่สามารถทำงานได้ น้ำจะซึมเข้าทางลอด และเกิดปัญหาน้ำท่วมขังอีก จึงมีโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม แต่การแก้ปัญหาเบื้องต้นเพื่อให้เกิดผลกระทบแก่ประชาชนน้อยที่สุด แขวงได้นำเครื่องสูบน้ำจากแขวงการทางขอนแก่นมาใช้เป็นการชั่วคราว
 รอง ผอ.แขวงการทางสกลนครที่ 1 บอกว่า แนวทางแก้ปัญหาระยะยาว แขวงจะทำการบล็อกพื้นถนนและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ก่อนจะปรับแนวร่องน้ำให้ลึกลงเพื่อเบนร่องน้ำใต้ดินให้ไหลไปยังสะพาน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีระดับร่องน้ำต่ำกว่า
 น่าจะคิดได้...ตอนที่ออกแบบ
ลุงแจ่ม

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง