Kom Lifestyle

จองหอพักข้ามวันข้ามคืน

จองหอพักข้ามวันข้ามคืน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผมเคยมีปัญหาเรื่องการเปิดรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยไม่กำหนดเกรดและเงื่อนไขใดๆ ทำให้มหาวิทยาลัยได้เงินค่าสมัครจำนวนมาก

 และมีปฏิกิริยาจากมหาวิทยาลัย บอกว่า จะไม่ทำเช่นนั้นอีก ลูกผมใฝ่ฝันอยากเรียนที่มหาวิทยาลัยบูรพามาก ยื่นสอบใหม่อีกครั้ง ปัจจุบันได้เป็นนักศึกษาที่นี่สมใจปรารถนา
 แต่มีปัญหาเรื่องการจองหอพักในมหาวิทยาลัย ปัจจุบันหอพักของมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอกับนักศึกษา ซึ่งไม่ใช่ปัญหาใหญ่ นักศึกษาเข้าใจรับสภาพได้ แต่ปัญหาใหญ่ คือ วิธีการจองหอพัก ปัจจุบันวิธีการจองโดยนักศึกษาจะต้องเข้าแถวรอบัตรคิวจองตั้งแต่เย็นอีกวันยันกลางคืน 1 คืน เพื่อจะได้บัตรคิวในวันรุ่งขึ้น
 เมื่อได้บัตรคิวแล้ว นักศึกษาก็ใช่ว่าจะได้ห้องพัก ยังต้องแข่งขันกันอีก เพราะนักศึกษามีจำนวนมากกว่าหอพัก
 จากการสอบถามรุ่นพี่ คือ ที่ผ่านมาปีแล้วปีเล่าดำเนินการแบบนี้ตลอด นักศึกษาต้องเข้าแถว ต้องรอข้ามวันข้ามคืนโดยไม่รู้อนาคตว่าจะได้หอหรือไม่ ทำไมมหาวิทยาลัยไม่คิดแก้ไขปัญหานี้ ทำให้ง่ายขึ้น เด็กไม่ต้องอดหลับอดนอนเข้าคิวรอ
 ถ้าคิดไม่ออก ผมมีวิธีง่ายๆ ดังนี้
 1. มหาวิทยาลัยประกาศไปเลยว่า ปี 2-5 รับนักศึกษาเข้าพักได้กี่คน (ปี 1 บังคับ)
 2. แยกเป็นปี/ชั้น ปีละกี่คน
 3. เมื่อกำหนดจำนวนนักศึกษาที่จะเข้าพักได้ ก็ประกาศเปิดรับนักศึกษาที่จะเข้าอยู่ วิธีง่ายๆ คือ
  3.1 ให้นักศึกษาลงทะเบียนทิ้งไว้ (เขียนชื่อ/สกุล คณะใส่กล่องตามชั้นปี)
  3.2 เมื่อครบเวลาลงทะเบียน เรียกนักศึกษาแต่ละปีชั้นมาจับสลากปีละวัน
  3.3 เมื่อจับสลากเสร็จก็ประกาศนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าอยู่ (ปีละ 300 คน)
  3.4 หลังจากนี้ค่อยประกาศว่า ใครอยู่หอไหน ห้องไหน แค่นี้ก็จบ
 ขอให้แก้ไขด่วน ปีหน้าจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก
ผู้ปกครอง
ตอบ

 ผศ.บุญมา ไทยเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ชี้แจงว่า สาเหตุมาจากหอพักนิสิตมีไม่เพียงพอต่อจำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 4 หมื่นคน แต่หอพักของทางมหาวิทยาลัยมีแค่ 6,000 ห้องเท่านั้น และในฤดูการศึกษานี้ได้จัดให้นิสิตเข้าหอพักเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
 กรณีที่ผู้ปกครองร้องเรียนเข้ามานั้น ก็คงเป็นเพราะไม่ได้หอพัก ซึ่งทางหอพักได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัย
ลุงแจ่ม

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง