Kom Lifestyle

เปิดม่านการศึกษา : 20 ก.พ.56

เปิดม่านการศึกษา : 20 ก.พ.56
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คอลัมน์เปิดม่านการศึกษา : โดย...ครูแจ่ม

               0 ช่วงนี้พบตัว "ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์" เลขาธิการ สกศ. ยากมาก นัยว่า แอบซุ่มเงียบลุยงานด้วยตัวเองมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว จนเปิดศักราชใหม่ก็ยังเดินหน้ารับฟังความคิดเห็นจากหลากหลายอาชีพ เพื่อเป็นข้อมูลในการ "จัดทำร่างยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ.2556-2558" ที่จะขับเคลื่อน 7 ยุทธศาสตร์หลัก

                0 1.พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท, 2.สร้างโอกาสทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายให้ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยที่อายุ 15-59 ปี เพิ่มขึ้นจาก 9.1 ปี ในปี 2555 เป็น 11 ปี, 3.ปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง

                0 4.การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ 5.พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ให้ทัดเทียมนานาชาติ 6.สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ และ 7.เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับอาเซียน ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ต้องบรรลุตามเป้าหมายภายในปี 2558

                0 นัยว่าจัดรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง ต้องเพิ่มเก้าอี้เสริมตัวเลขหลักพัน เพราะมีพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสนใจมากเป็นประวัติการณ์ "ดร.ศศิธารา" เห็นยิ้มไม่หุบ ขอบอกๆ

....................................

(คอลัมน์เปิดม่านการศึกษา : โดย...ครูแจ่ม)
 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง