Kom Lifestyle

เรื่องของแบตเตอรี่

เรื่องของแบตเตอรี่
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เรื่องของแบตเตอรี่ : คอลัมน์มอเตอร์เวิลด์

               

               (IES .1091094)
 
 รถติด เครื่องยนต์ทำงานหนัก แบตเตอรี่คือตัวการหนึ่งที่ทำให้เครื่องทำงาน การขับรถในสภาพจราจรที่แออัด ขับแล้วหยุดในระยะทางสั้นๆตลอดเวลาก็คือ ใช้เครื่องยนต์ที่รอบต่ำๆ ก็จะบั่นทอนอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ (ไม่ว่าจะเป็นแบบแห้งหรือแบบเปียก) เพราะตามปกตินั้นไดชาร์จหรืออัลเทอร์เนเตอร์จะปั่นไฟเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่ก็ด้วยรอบการทำงานของเครื่องที่รอบเดินเบาไปจนถึงไม่เกิน 2500 รอบ เรียกว่ารอบน้อยก็ชาร์จออกมาน้อยรอบมากก็ชาร์จมาก แต่ถ้ารอบไต่เกินกว่า 2500 รอบก็จะชาร์จได้สูงสุดเท่าที่จะมีกำลังปั่นไฟออกมาได้ หรือพูดอีกอย่างว่ารอบเกิน 2500 รอบก็ชาร์จได้เท่าเดิม

                 รถรุ่นใหม่ประเคนความสะดวกสบายและระบบความปลอดภัยที่เป็นระบบไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในรถกันเต็มที่ เช่นพวงมาลัยที่ไฟฟ้าก็แน่นอนที่จะต้องใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ประสิทธิภาพของตัวสร้างกระแสไฟคือไดชาร์จก็ต้องเพิ่มมากขึ้นพร้อมๆกับการเก็บกระแสไฟให้มีใช้งานได้ตลอดเวลาที่เป็นหน้าที่ของแบตเตอรี่ก็ต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น

                นอกจากการหมั่นดูแลรักษาแบตเตอรี่อย่างเป็นประจำแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสายพ่วงแบตเตอรี่ติดรถไว้สักคู่หนึ่ง สายพ่วงแบต นี่ก็สำคัญครับต้องเลือกขนาดที่เหมาะสมถูกต้อง ในบางประเทศเขาจะมีข้อกำหนดบังคับไว้เลยว่า ในรถยนต์นั่งหรือรถที่ใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ จะต้องใช้สายที่มีขนาดหน้าตัดไม่ต่ำกว่า 25 ตารางมิลลิเมตร และถ้าเป็นรถที่ใช้ไฟมากกว่า 12 โวลต์เช่นรถบรรทุกที่ใช้ไฟ 24 โวลต์ขนาดหน้าตัดของสายพ่วงแบตต้องมีพื้นที่หน้าตัดไม่ต่ำกว่า 70 มิลลิเมตร ได้ขนาดสายพ่วงแล้วต้องดูที่ ตัวคีบขั้วแบต ต้องแน่นหนาแข็งแรง คีบจับไปที่ขั้วของแบตแล้วไม่หลวมหลุดโยกคลอน

                ถ้ารถคุณไฟหมดหม้อกลางถนนก็ต้องใช้การพ่วงแบตเตอรี่จากรถคันอื่น ต้องดูด้วยครับว่ารถคันที่เข้ามาช่วยคุณนั้นแบตเตอรี่มีกำลังไฟมากกว่าคุณ เมื่อได้รถพร้อมกับขนาดของแบตเตอรี่ที่เหมาะสมและสายพ่วงแบตของคุณอยู่ในสภาพที่เหมาะสม คุณก็ให้ผู้มาช่วยเหลือ ติดเครื่องเดินเบาเอาไว้ คุณหรือเขาจะต้องเอาขั้วบวก คีบเข้าไปที่ขั้วบวกของแบตรถคันที่มาช่วยเหลือ แล้วเอาขั้วบวกของอีกข้างหนึ่งคีบไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ของรถคุณ ต่อจากนั้นเอาขั้วลบของสายพ่วงแบตต่อเข้ากับขั้วลบของรถคันที่มาช่วยเหลือ ปลายขั้วลบของสายพ่วงที่เหลือก็จะต่อเข้ากับขั้วลบของแบตของรถคุณ อ่านยาวแล้วสับสนก็จำง่ายๆ บวกต่อบวก ลบต่อลบ เริ่มที่ผู้มาเยือนก่อน(ต่อขั้วผิดเสียหายมากครับ)

                ในขณะนี้รถของผู้มาช่วยเหลือยังติดเครื่องเดินเบาอยู่ คุณเข้าไปในรถปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด ติดเครื่อง เมื่อเครื่องติดแล้วให้คุณเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดให้ใช้งานได้ ที่ปัดน้ำฝน(ต้องระวังในกรณีที่เปิดฝากระโปรงรถอยู่) ไฟไล่ฝ้าที่มีอยู่ วิทยุ เทป ซีดี ทีวี เปิดให้หมด ยกเว้นไฟหน้าทุกดวง ในขณะที่คุณใช้เวลาเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกตัวเวลาที่เสียไปก็มากพอที่จะตรวจสอบและยืนยันได้แน่นอนว่า เครื่องของคุณดับเพราะไฟหมด ต่อไปก็เริ่มกันอีกครั้งที่ถอดสายพ่วงออก ต้องเริ่มกันที่ถอดสายลบออกก่อนทั้งจากรถคุณหรือรถผู้ช่วยเหลือ ใครก่อนหลังไม่จำเป็นแต่เมื่อจะถอดต้องถอดขั้วลบก่อน(เมื่อต้องต่อ ต่อขั้วบวกก่อน)

               ถ้ามีความจำเป็นจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ ก็เลือกขนาดเท่าเดิมหรือต้องการแบตที่มีกำลังไฟมากกว่าเดิมก็ไม่ควรจะเกินกว่าร้อยละยี่สิบของลูกเดิม อายุของแบตเตอรี่นอกจากจะขึ้นอยู่กับการดูแลบำรุงรักษาที่ดีแล้วการเลือกใช้น้ำกลั่นก็ต้องพิถีพิถันในการเลือกใช้ ต้องแน่ใจว่าเป็นน้ำกลั่นที่บริสุทธิ์จริงๆ 

 

............................................

(เรื่องของแบตเตอรี่ : คอลัมน์มอเตอร์เวิลด์)
 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง