Kom Lifestyle

สทศ.ยกเลิกให้คะแนนฟรีโอเน็ต

สทศ.ยกเลิกให้คะแนนฟรีโอเน็ต
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สทศ.ยกเลิกให้คะแนนฟรีโอเน็ต วิทย์ 24 คะแนน บอร์ดสทศ.ชี้เหตุกระทบมาตรฐานการเทียบเคียง แจงแนวทางแก้ปัญหาใหม่ ตรวจเฉพาะข้อที่ถูก เชื่อเป็นไปตามหลักวิชาการ

               15ก.พ.56 ศ.กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(บอร์ดสทศ.) พร้อมด้วย ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ) และรศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสทศ. แถลงข่าวถึงเกี่ยวกับคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ชั้น ม. 6 วิชาวิทยาศาสตร์ ข้อสอบชุด 200 ซึ่งมีปัญหาทำให้ สทศ.​ประกาศให้คะแนนฟรีกับนักเรียนที่เข้าสอบทุก 24 คะแนน ซึ่งก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง ถึงการได้เปรียบเสียเปรียบ ทั้งมีเสียงเรียกร้องให้มีการจัดสอบใหม่

               ศ.กิตติคุณ สมหวัง กล่าวว่า จากการประชุมบอร์ดสทศ.เมื่อวันที่ 14 ก.พ. ที่ผ่าน ได้มีมติยกเลิกการให้คะแนนฟรี 24 คะแนน ในข้อสอบโอเน็ต วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 200 เนื่องจากการให้คะแนนฟรี จะมีผลกระทบเรื่องมาตรฐานการเปรียบเทียบ เพราะที่ผ่านมาคะแนนวิทย์ เฉลี่ย 30 คะแนน ถ้าให้คะแนน ฟรี24 คะแนน จะทำให้มาตรฐานการเปรียบเทียบไม่เป็นธรรมกับเด็ก ส่วนแนวทางที่จะให้มีการสอบใหม่ทั้งหมด ก็จะกระทบทุกอย่าง โดยเฉพาะการนำคะแนนไปใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้มีมติแก้ปัญหากรณีดังกล่าว โดยจะตรวจข้อสอบ 67 ข้อ จากข้อสอบทั้งหมด 90 ข้อ และแปลงคะแนนเต็มให้เป็น 100 คะแนน เนื่องจากพิจารณาแล้วการสะท้อนการกระจายเนื้อหา ในวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ธรณีวิทยา และดาราศาสตร์ สามารถเทียบเคียงกับการวัดประเมินผลตามหลักวิชาการ มีความเที่ยงตรงในการวัด และความคงเส้นคงวา เช่นเดียวกับข้อสอบทั้งหมด 90 ข้อ

               "นอกจากนั้นที่ประชุมบอร์ดสทศ.ได้มีมติจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยกรรมการชุดดังกล่าวจะเป็นบุคคลภายนอกจากที่มีความความน่าเชื่อถือ เข้ามาตรวจสอบข้อผิดพลาดของระบบ และให้ข้อเสนอแนะ วางระบบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวภายใต้การดำเนินการของบอร์ดสทศ ที่ใช้หลักการ 6 ข้อในการแก้ปัญหา ได้แก่ 1.รักษาความเป็นยุติธรรม 2.เด็กไม่เสียผลประโยชน์ 3.ไม่กระทบกระเทือนต่อการนำคะแนนไปใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และการประเมินสถานศึกษา 4.ไม่เป็นภาระ สร้างความเดือดร้อนให้แก่เด็ก 5.แก้ปัญหาใช้ผลเทียบเคียงปีที่ผ่านมา และต่อไป เพราะโอเน็ตสะท้อนคุณภาพมาตรฐาน และ6.สอดคล้องหลักวัดผล" ศ.กิตติคุณ กล่าว

               ด้าน รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวว่า สำหรับกรณีเด็กที่ได้รับผลกระทบจากข้อสอบผิดพลาดในครั้งนี้ซึ่งคาดว่าไม่น่าจะเกิน 50,000 คน และหากนักเรียนต้องการจะสอบใหม่ก็ให้แจ้งความประสงค์ พร้อมแสดงหลักฐานยืนยันจากทางศูนย์สอบ ซึ่งทางสทศ.จะพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยจะให้มาสอบพร้อมเด็กที่ขาดสอบเพราะเหตุสุดวิสัย ในวันที่ 6-7 มี.ค.นี้ และจะไม่คิดเงินค่าสมัครสอบ อย่างไรก็ตาม การให้บุคคลภายนอกมาตรวจสอบระบบก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสังคม หากยังเกิดปัญหาทางเทคนิคเช่นนี้ขึ้นอีก ตนจะขอแสดงความผิดชอบ

               ดร.ชินภัทร กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิด บอร์ดเห็นว่า เรื่องที่เกิดขึ้นถือเป็นเหตุสุดวิสัย เพราะข้อสอบรหัส 200 ส่วนใหญ่ถูกต้อง และระดับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นยังอยู่ในระดับที่รับได้ ดังนั้นการใช้คะแนนโอเน็ตเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจบช่วงชั้น ก็ยังจะดำเนินต่อไป

               ทั้งนี้ สทศ.ได้สรุปจำนวนผู้เข้าสอบทุกการจัดสอบของปีการศึกษา 2554-2555 พบว่า ในปีการศึกษา 2554 ทุกการจัดทดสอบ ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบความถนัดทั่วไป (แกต) และความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (แพต), โอเน็ต, สอบ 7 วิชาสามัญ, การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(วีเน็ต), การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (ไอเน็ต), การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(เอ็นเน็ต) และสอบครู ไม่พบปัญหาแต่อย่างไร

               ส่วนในปี 2555 การทดสอบที่มีปัญหา ได้แก่ การสอบแกต/แพตครั้งที่ 1 วันที่ 6-9 ต.ค.2555 มีจำนวนผู้เข้าสอบ384,152 คน ปัญหาที่เกิดให้คะแนนฟรีวิชาแพต 3 ความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ข้อ เนื่องจากความคลาดเคลื่อนของทศนิยม, การสอบโอเน็ต ม.3 วันที่ 2-3 ก.พ.2556 จำนวนผู้เข้าสอบ804,892 คน ปัญหาที่เกิด คือ กระดาษคำตอบวิชาภาษาไทย สลับข้อ 51 และ52 เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่จัดสอบโดยแบบทดสอบ 6 ชุด และการสอบโอเน็ต ม.6 วันที่ 9-10 ก.พ.2556 ปัญหาที่เกิดคือ แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุด 200 บางฉบับมีปัญหาการสลับหน้าระหว่างชุด 100 กับ 200

 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง