Kom Lifestyle

รู้ทันมะเร็ง : ปรับราคารักษามะเร็ง

รู้ทันมะเร็ง : ปรับราคารักษามะเร็ง
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รู้ทันมะเร็ง : ปรับราคารักษามะเร็ง : นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ

                      ข่าวการปรับราคาค่าบริการของโรงพยาบาลหรือสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเมื่อไม่นานมานี้ อาจทำให้ผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าตนเองต้องควักเงินในกระเป๋าจ่ายค่าบริการในราคาที่สูงขึ้น เพื่อความชัดเจนในเรื่องนี้ต้องย้ำว่าประชาชนส่วนใหญ่จะไม่เดือดร้อนเนื่องจากมีกองทุนสุขภาพทั้ง 3 กองทุนคือ ประกันสังคม ข้าราชการ บัตรทองหรือ 30 บาทรักษาทุกโรค ที่จะมีระบบในการจัดการประสานงานภายในระหว่างโรงพยาบาลกว่า 800 แห่งของกระทรวงสาธารณสุขกับกองทุนต่างๆ โดยผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการที่มีสิทธิในทั้ง 3 กองทุนจะไม่ได้รับผลกระทบยกเว้นผู้รับบริการที่จ่ายค่าบริการเอง เช่น ชาวต่างชาติที่เดินทางมาใช้บริการ กลุ่มแรงงานต่างด้าว ในขณะที่โรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพของรัฐในกระทรวงอื่นไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานครไม่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาครั้งนี้แต่อย่างใด และแน่นอนที่ราคาค่าบริการที่ปรับใหม่นี้ยังไงก็ยังถูกกว่าของโรงพยาบาลเอกชนซะเป็นส่วนใหญ่

                      เหตุที่ต้องปรับราคาก็เนื่องจากเป็นเวลา 9 ปีมาแล้วที่ไม่มีการปรับราคาแต่อย่างใด ทั้งๆ ที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายหลายอย่าง เช่น เงินเฟ้อ ค่าจ้าง ค่าตอบแทนเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น การพิจารณาปรับราคาค่าบริการใหม่นี้ใช้หลักเกณฑ์โดยคิดจากต้นทุน 3 ส่วนหลักคือ ต้นทุนค่าแรง ต้นทุนค่ายาและวัสดุ ต้นทุนครุภัณฑ์และอื่นๆ เพื่อให้สามารถสะท้อนต้นทุนการให้บริการอย่างแท้จริง นอกจากนั้นยังทำให้มีจำนวนรายการใหม่เพิ่มขึ้นทั้งหมด 758 รายการใน 8 หมวดหลักจากเดิมที่ไม่เคยมีการกำหนดรายการบริการพวกนี้เอาไว้ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ค่ายาและบริการเภสัชกรรม ค่าตรวจทางพยาธิวิทยา ค่าตรวจรักษาทางรังสีวิทยาและค่าบริการตรวจรักษาทั่วไป ค่าตรวจรักษาโรคโดยวิธีพิเศษ ค่าบริการทันตกรรม ค่าผ่าตัด ค่าวางยาสลบและยาชา ค่าบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ค่าบริการเวชกรรมฟื้นฟู

                      การเพิ่มจำนวนรายการจำนวนมากเช่นนี้ส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้นชัดเจน จากเดิมที่เบิกไม่ได้เนื่องจากไม่มีการอัพเดทบรรจุรายการการบริการทางการแพทย์ใหม่ๆ ตามวิทยาการเทคโนโลยีที่สมัยใหม่มาเป็นเวลานานหลายปี รายการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้ป่วยมะเร็งก็มีแฝงอยู่ในทั้ง 8 หมวดหลัก ตัวอย่างเช่น รายการค่าเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่มีราคาสูงสุดเช่น การรักษามะเร็งตับด้วยรังสีราคาใหม่ 2.74 แสนบาท ค่าบริการรังสีรักษาราคา 1.12-1.75 แสนบาท เป็นต้น

                      เอาเป็นว่าผู้ป่วยคนไทยที่เข้ารับการรักษาตามสิทธิ์ไม่ต้องเดือดร้อนจ่ายเงินค่าบริการเพิ่มแต่อย่างใด แถมยังได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากจำนวนรายการบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมการตรวจรักษาประเภทต่างๆ เพิ่มมากขึ้นอีก 700 กว่ารายการ อย่าเข้าใจผิดคิดว่าต้องจ่ายค่ารักษาเองเพิ่มมากขึ้น จนหนีไปรักษาผิดที่ผิดทางผิดประเภท เดี๋ยวจะเสียโอกาสทองในการรักษาเพราะมะเร็งกำเริบนะครับ...ขอบอก

 

 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง