Kom Lifestyle

ปั่นน้ำ'สียัด'สู่ไร่นาเกษตรกร

ปั่นน้ำ'สียัด'สู่ไร่นาเกษตรกร
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เนรมิตพื้นที่ชลประทานใหม่ ปั่นน้ำ 'สียัด' สู่ไร่นาเกษตรกร : โดย...สุรัตน์ อัตตะ

                          ไม่เพียงประโยชน์เพื่อการเพาะปลูกในเขตพื้นที่ชลประทานกว่า 1.8 แสนไร่เท่านั้น แต่อานิสงส์จากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสียัด ใน ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่านตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา วันนี้ กลายเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำคัญสำหรับการอุปโภคบริโภค และยังช่วยป้องกันบรรเทาปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกอีกด้วย หลังก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มใช้ประโยชน์มาตั้งแต่ปี 2543 มีความจุเต็มที่ 420 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ อ่างเก็บน้ำและระบบส่งน้ำ 

                          โดยเฉพาะระบบส่งน้ำนั้นถือเป็นส่วนสำคัญในการกระจายน้ำจากแหล่งน้ำต้นทุนไปสู่ภาคเกษตรกรรม โดยผ่านโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าลาดและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝั่งซ้ายบางปะกง รวมทั้งพื้นที่ชลประทานที่จะพัฒนาขึ้นมาใหม่ในพื้นที่บริเวณท้ายน้ำของอ่างฯ และบริเวณใกล้เคียง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภาคเกษตรกว่า 1.8 แสนไร่

                          "ระบบส่งน้ำเดิมเป็นคลองส่งน้ำสายเก่า ซึ่งกรมชลประทานได้ปรับปรุงจากคลองดินมาเป็นคลองดาดคอนกรีต ทำให้สามารถส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตรกรรมตั้งแต่ต้นซอยจนถึงปลายซอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมระยะทางกว่า 214 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่กว่า 138,000 ไร่ มีประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 5,000 ครัวเรือนและยังได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการคลองส่งน้ำสายใหม่เพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดและได้ทดลองเปิดส่งน้ำไปยังพื้นที่รับประโยชน์ได้แล้ว"

                          พรชัย แสงอังศุมาลี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 8 (โครงการคลองสียัด) กรมชลประทาน กล่าวถึงผลการดำเนินงานระบบคลองส่งน้ำในช่วงที่ผ่านมาและขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหม่ระยะที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอของ จ.ฉะเชิงเทรา ได้แก่ ท่าตะเกียบ, สนามชัยเขต และพนมสารคาม จะประกอบด้วยคลองส่งน้ำสายใหญ่ สายซอย สายแยกซอยและคลองระบาย รวมระยะทางกว่า 131 กิโลเมตร เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

                          "ขณะนี้กรมชลประทานได้เตรียมเปิดพื้นที่ชลประทานใหม่กว่า 44,000 ไร่ มีประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 2,000 ครัวเรือน พร้อมเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเสร็จก่อนสัญญาที่กำหนดไว้ในเดือนมิถุนายน 2556" พรชัยเผย

                          ขณะที่ มนตรี อ่อนวิมล ที่ปรึกษา บริษัท รุ่งพรชัย จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับเหมางานแจงรายละเอียดของโครงการดังกล่าวโซน C สัญญา 2 โดยระบุว่าจะประกอบด้วยคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 สาย สายซอย 5 สายและคลองระบายน้ำ 1 สาย พร้อมอาคารประกอบ รวมความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร การก่อสร้างจะแล้วเสร็จเรียบร้อยในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งจะเสร็จก่อนสัญญาที่กำหนดไว้ในเดือนมิถุนายน 2556 โดยใช้งบประมาณก่อสร้างจำนวน 161.79 ล้านบาท

                          ด้าน บุญลือ แพสัมฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา กล่าวเสริมว่าหากระบบคลองส่งน้ำใหม่นี้ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยจะส่งผลดีต่อชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาและทำไร่มันสำปะหลัง โดยที่ผ่านมาต้องพึ่งน้ำฝนเพียงอย่างเดียว เนื่องจากระบบชลประทานยังเข้ามาไม่ถึง โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งจะขาดแคลนน้ำมาก ปลูกอะไรไม่ได้เลย ชาวบ้านต้องออกจากบ้านไปหางานทำข้างนอกเพื่อจะได้มีรายได้มาเลี้ยงครอบครัว

                          "ของผมมีที่นาอยู่ 26 ไร่ ที่ผ่านมาปลูกข้าวได้ปีละครั้ง เพราะไม่มีน้ำทำนา ถ้าระบบส่งน้ำนี้สร้างเสร็จอาจจะทำนาปรังด้วย หรือไม่ก็ปลูกพืชอื่นในช่วงว่างเว้นจากฤดูทำนา" ผู้ใหญ่บุญลือกล่าวด้วยความหวัง

                          นับเป็นอีกก้าวของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสียัดในการจัดการแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อประโยชน์สูงสุดในภาคเกษตรกรรมด้วยการขยายระบบคลองส่งน้ำสู่พื้นที่ไร่นาได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม

 

 

--------------------

(เนรมิตพื้นที่ชลประทานใหม่ ปั่นน้ำ 'สียัด' สู่ไร่นาเกษตรกร : โดย...สุรัตน์ อัตตะ)

 

 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด