Kom Lifestyle

ฟรีทีวีสาธารณะ...ดิจิตอล?

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คมชัดลึกจัดถกฟรีทีวีสาธารณะ...ดิจิตอล?

              การได้มาของทีวีดิจิตอล 12 ช่องสาธารณะ ยังเป็นข้อถกเถียงหลังจาก กสทช. กำหนดรูปแบบด้วยวิธี "บิวตี้คอนเทสต์" คือการมอบใบอนุญาตให้หน่วยงาน และกลุ่มองค์กรที่ยื่นขอหากผ่านการพิจารณาคัดเลือก โดยไม่ต้องประมูล "คม ชัด ลึก" จัดเสวนาตอน ฟรีทีวีสาธารณะ...ดิจิตอล

              นายประพันธ์ บุณยเกียรติ อนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการสาธารณะ กสทช. กล่าวว่า การพิจารณาทีวีสาธารณะ 12 ช่องต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่กำหนด 3 ประเภทคือ การศึกษา ความมั่นคง ส่งเสริมความเข้าใจต่อประชาชาชน แต่รายละเอียดต่างๆ ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา โดยคนที่จะมาขอใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเช่นกัน ส่วนการเข้ามาเชื่อว่า ใครก็อยากเข้ามา แต่ทุกคนที่เข้ามาต้องปรับตัวตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่มีเจตนาแอบแฝงเพื่อแสวงหากำไร ซึ่งกสทช.จะพิจารณาขอเสนอแนะต่างๆ อย่างละเอียดในการพิจารณาคัดเลือกด้วยความโปร่งใส เพื่อป้องกันข้อครหาของผู้ที่เข้ามา

              นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ อดีตรอง ผอ.ไทยพีบีเอส กล่าวว่า ส่วนตัวเข้าใจว่า กสทช.ยังไม่มีหลักเกณฑ์ชัดเจนในเรื่องดังกล่าว ส่วนรูปแบบทีวีสาธารณะในความคิดเห็นของคนในวงการสื่อต้องปลอดจากทุน แต่เมื่อเป็นทีวีสาธารณะ 12 ช่องในรูปแบบใหม่อาจแตกต่างออกไปบ้าง เพราะบางประเภทสามารถมีโฆษณาได้บ้าง ส่วนคนที่จะเข้ามาน่าจะมีทั้งรายเก่าและรายใหม่ด้วย เชื่อว่า ไทยพีบีเอส ช่อง 11 ช่อง 5 จะเข้ามา  เพราะช่องดังกล่าวมีคุณสมบัติตรงตาม 3 ประเภท แต่ทุกช่องอาจต้องปรับตัวทั้งในเรื่องผังรายการ และกรอบโฆษณาต่างๆ  ส่วนการได้มาของทีวี 12 ช่องนั้น  กสทช.ควรมีเกณฑ์ตัดสินที่ชัดเจน และต้องเปิดกว้างให้ประชาชนรับรู้ มิฉะนั้นจะเป็นการเปิดโอกาสให้คนที่มีสายสัมพันธ์ที่ดีเข้ามาโดยไม่ชอบธรรม

              ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กล่าวว่า ทีวีสาธารณะต้องไม่เน้นเรื่องแสวงหากำไร อย่างไรก็ตาม มองเรื่องคุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาต เพราะหากเป็นหน่วยงานรัฐ หน่วยงานความมั่นคงไม่มีปัญหา แต่หากเป็นหน่วยงานที่จดทะเบียนภายใต้มูลนิธิต่างๆ อาจตรวจสอบได้ยากว่า มูลนิธิที่ขอใบอนุญาตมีเจตนาเพื่อสาธารณะจริงหรือไม่ ส่วนการได้มาของช่องนั้น กสทช.ต้องมีเกณฑ์ที่ชัดเจนเช่นกัน เพราะหากไม่ทำเช่นนี้ กสทช.จะถูกครหาเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นขอแน่นอน และต้องมีกำหนดระยะเวลา และมีบทลงโทษหากผู้ที่เข้ามาไม่ได้ทำรายการตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง