Kom Lifestyle

เปิดม่านการศึกษา : 13 ก.พ.56

เปิดม่านการศึกษา : 13 ก.พ.56
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คอลัมน์เปิดม่านการศึกษา : โดย...ครูแจ่ม

               0 เปิดศักราชใหม่ เห็นความเปลี่ยนแปลงในกระทรวงคุณครูชัดมากขึ้น แต่เน้นไปที่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างมากกว่า "เนื้องาน" ด้านการศึกษาที่จะลงไปที่เด็ก

                0 กศน. หรือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) มีแนวโน้มสูงจะเป็น "แท่งที่6" งานนี้มีการจ้างทำวิจัยเป็นเรื่องเป็นราว

               0 ยี่ห้อ "ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์" อดีต 9 อรหันต์สปศ. อดีตอธิการบดีมธ. อดีตรองประธาน ทปอ. ฯลฯ ในฐานะคณะผู้วิจัยโครงการแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และแนวทางการดำเนินการทางกฎหมายและการบริหารที่จำเป็นเพื่อรองรับการตรากฎหมายว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิต บอกชัดเจน "กศน.องค์กรหลักที่ 6"

                0 "ศ.ดร.สุรพล" ให้เหตุผลสำคัญที่สำนักงาน กศน.ควรเปลี่ยนเป็น "สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาตลอดชีวิต"หรือแยกออกมาเป็นองค์กรหลักที่ 6 ของศธ. เนื่องจากปัจจุบัน กศน.อยู่ในโครงสร้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ทำให้มีอุปสรรคในสายบังคับบัญชา และการปฏิบัติงาน เพราะ สป.ศธ.นอกจากเป็นแม่บ้านของ ศธ. แล้ว ยังดูแล เรื่องสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รวมถึงดูแลนโยบายของฝ่ายการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษา

                0 "กศน.จึงเหมือนอยู่ในห้องที่แคบเกินไป เมื่อเทียบกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น จึงเกิดแนวคิดปรับบทบาทและขยายภารกิจเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่ จึงเป็นที่มาของการยกร่างกฎหมาย ส่วนกฎหมายนี้จะนำไปสู่การเป็นองค์การหลักที่ 6 หรือไม่ ต้องดูที่ระบบบริหารจัดการศึกษา และหากมองว่างานการศึกษาตลอดชีวิตเป็นงานที่สำคัญ ควรจะมีหน่วยงานรองรับ มีกรรมการนโยบายระดับเช่นเดียวกับองค์กรหลักต่างๆ ซึ่งขึ้นตรงกับรัฐมนตรี และเป็นอีกหน่วยงานที่เป็นมือไม้ของ ศธ.โดยตรง โดยไม่ต้องผ่าน สป.ศธ."

               0 แว่วว่า คณะวิจัยฯ จะนำเสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์แก่ กศน.ภายในเดือน ก.พ.56 พร้อมด้วยร่าง พ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิต และร่างกฎหมายเพิ่มเติมอีก 4-5 ฉบับ เพื่อให้ กศน.นำเสนอ "พงศ์เทพ  เทพกาญจนา" รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาต่อไป เน้อ !!

 

........................................

(คอลัมน์เปิดม่านการศึกษา : โดย...ครูแจ่ม)

                

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด