Kom Lifestyle

'สสส.'เล็งเก็บภาษีน้ำอัดลม

'สสส.'เล็งเก็บภาษีน้ำอัดลม
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'สสส.' เดินหน้าเสนอ 'รัฐบาล' เก็บภาษีน้ำอัดลม หวังช่วยแก้ปัญหาเด็กอ้วน พร้อมดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม

                     11 ก.พ.56 รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์สื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ในปี 2556 สสส.จะมีการดำเนินการในเรื่องลดปัญหาเด็กอ้วนอย่างจริงจังตลอดทั้งปี โดยมีแนวทางที่จะเริ่มจากการศึกษาข้อมูลเพื่อเสนอให้มีการเพิ่มอัตราภาษีของน้ำอัดลม ซึ่งพบว่าในสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ มีการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวและมีการศึกษาในเบื้องต้นพบว่ามีส่วนช่วยให้แก้ปัญหาเด็กอ้วนได้ ในส่วนของไทยยอมรับว่าจะต้องมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้อย่างรอบคอบ เพราะในปัจจุบันน้ำอัดลมเป็นสินค้าควบคุม ได้รับการยกเว้นภาษี เบื้องต้น สสส. ได้หารือกับกระทรวงการคลังแล้ว และมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี พร้อมกันนี้ สสส. จะดำเนินการโครงการโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม 100% อย่างต่อเนื่องด้วย

                     “ หากนำเรื่องสุขภาพของเด็กเป็นตัวตั้งแล้ว เชื่อว่าการเก็บภาษีน้ำอัดลมมีโอกาสเป็นไปได้สูง ประกอบกับยังมีผลศึกษาในต่างประเทศที่มีการศึกษาในเบื้องต้นแล้วพบว่าช่วย แก้ปัญหาในเรื่องเด็กอ้วนได้ ขณะเดียวกันยังจะทำให้รัฐบาลมีรายได้ในการบริหารประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วย” รศ.ดร.วิลาสินี กล่าว

                     รศ.ดร.วิลาสินี กล่าวอีกว่า ปัญหาเรื่องเด็กอ้วนในประเทศไทย ขณะนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะปัจจุบันมีตัวเลขของเด็กอ้วนมากกว่าเด็กผอมถึง 3 เท่า ซึ่งการที่เด็กมีน้ำหนักที่เกินมาตรฐาน จะส่งผลให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ในอนาคต เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น ซึ่งสาเหตุที่เด็กมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน มาจากหลายสาเหตุ ทั้งเรื่องสภาพแวดล้อม และเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยเฉพาะเรื่องการบริโภคอาหาร พบว่าอัตราการการรับประทานผัก ผลไม้ของเด็กไทยอยู่ที่วันละ 1.2 ทัพพี น้อยกว่าปริมาณมาตรฐานการรับประทานผัก ผลไม้ ที่จะอยู่ที่ประมาณ 4 ทัพพีต่อวัน

 

 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง