Kom Lifestyle

ม.6เฮ!สทศ.ให้ฟรี24คะแนน

ม.6เฮ!สทศ.ให้ฟรี24คะแนน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'สทศ.'ยอมรับผิดข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์โอเน็ต ม.6 เกิดปัญหา ลั่นให้คะแนนฟรีแก่เด็ก 24 คะแนน โบ้ยเกิดจากระบบการผลิต เตรียมตั้งกก.สอบสวนพิจารณา

               11 ก.พ.56 รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. แถลงข่าวกรณีปัญหาข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 200 เกิดข้อผิดพลาด อาทิ มีโจทย์ซ้ำ เลขข้อสอบหายไป และเรียงลำดับข้อไม่ถูก โดยมีมากกว่า 30 ข้อรวมแล้วกว่า 40 คะแนนว่า ตนได้รับรายงานว่าข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 200 มีปัญหาตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมา ดังนั้น ตนและคณะทำงานจึงได้ตรวจสอบข้อสอบชุดที่ 100 และ 200 ที่อยู่ในห้องลับที่ สทศ. พบว่า ข้อสอบถูกต้องทั้ง 2 ชุด ไม่ได้มีปัญหา ตนจึงได้ให้ศูนย์สอบ ม.นเรศวร ม.เชียงใหม่ และม.ขอนแก่น ส่งแฟกซ์ข้อสอบชุดที่ 200 ที่มีปัญหามาตรวจสอบอีกครั้ง ปรากฏว่าข้อสอบชุดนี้เกิดความผิดพลาดจริง จึงได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้น

               ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ในชุดที่ 100 มีผู้มีสิทธิ์สอบประมาณ 200,000 คน ไม่มีปัญหา แต่ข้อสอบชุดที่ 200 ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์สอบประมาณ 200,000 คน นั้น มีปัญหาประมาณ 80,000 ฉบับ โดยปัญหาที่พบคือ มีโจทย์ที่ซ้ำกัน 16 ข้อ โดยในโจทย์ดังกล่าวมีหมายเลขข้อซ้ำกัน 9 ข้อ ทำให้เด็กไม่สามารถฝนกระดาษคำตอบได้ คะแนนเด็กจึงหายไป 9 คะแนน นอกจากนี้ยังพบว่าโจทย์หายไปอีก 13 ข้อ แบ่งเป็นข้อละ 1 คะแนน 11 ข้อ และข้อละ 2 คะแนน 2 ข้อ รวม 15 คะแนน ดังนั้น รวมแล้วเด็กคะแนนจะหายไปทั้งหมด 24 คะแนน และเพื่อประโยชน์ของเด็กผู้เข้าสอบทุกคน ทาง สทศ.จึงให้คะแนนฟรี 24 คะแนนกับเด็กที่สอบเข้าสอบวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งหมดประมาณ 400,000 คน

               "ผมรู้สึกเสียใจ และต้องขอโทษที่การจัดสอบครั้งนี้มีปัญหา แต่ที่ผ่านมาผมได้พยายามดำเนินการตรวจสอบให้ดีที่สุดแล้ว และกรณีแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พิจารณาความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ทั้งในเรื่องของระบบ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเกิดจาก ความประมาทเลินเล่อ ประมาทเลินเล่อผมก็คงต้องปลดหรือเปลี่ยน เพราะคนไม่ดีผมไม่เอาไว้แน่นอน แต่หากเกิดจากที่ระบบการผลิต ก็ต้องพิจารณากันต่อไป ส่วนหลังจากนี้ผมในฐานะผอ.สทศ.ก็มีหน้าที่ที่จะทำให้เกิดความมั่นใจ และเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมา ซึ่งทั้งหมดก็คงจะต้องพิสูจน์กันด้วยผลงานข้างหน้าในอนาคต และครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนที่จะต้องมีการตรวจสอบให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม" ผอ.สทศ. กล่าว

               นายพัฒนา ชนากร หัวหน้างานพัฒนาและบริหารการทดสอบอาชีวศึกษาและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษานอกอัธยาศัย ในฐานะกรรมการบริหารการสอบโอเน็ต กล่าวว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดจากระบบการดึงข้อมูลสำหรับการพิมพ์ข้อสอบรวนในช่วงท้ายของการพิมพ์ข้อสอบชุด 200 แต่กลับไปดึงข้อสอบชุด100 มาแทนที่ จึงทำให้ข้อสอบสลับกันไปสลับกันมา ทั้งนี้ ในการควบคุมการผลิตข้อสอบจะไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหา เพื่อรักษาความลับของข้อสอบ แต่จะตรวจได้เพียงเลขหน้าของกระดาษข้อสอบเท่านั้น ซึ่งจากการตรวจสอบเลขหน้ากระดาษก็ถูกต้อง จึงถือเป็นเหตุสุดวิสัย ทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น

               ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (บอร์ดสทศ) กล่าวว่า ตนได้มอบหมายให้ผอ.สทศ. ทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น และตนจะเรียกประชุมบอร์ด สทศ.เร็วขึ้น โดยคาดว่าจะเรียกประชุมกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ จากเดิมต้องประชุมกันปลายเดือน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ส่วนจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ ผอ.สทศ. หรือไม่นั้น คงต้องดูรายละเอียดคำชี้แจงของ ผอ.ก่อน เพราะ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานั้น การทำงานของผอ.สทศ.ถือว่าได้ดำเนินการตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ ตนจะเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

               ด้าน น.ส.เหมือนระวี ธานีโต นักเรียนระดับชั้น ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กล่าวว่า ตนและเพื่อน มีความไม่มั่นใจในการจัดสอบโอเน็ต โดยปีนี้เป็นปีแรกที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ใช้คะแนนโอเน็ต 20% ถ่วงน้ำหนักกับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (จีพีเอ)ซึ่งเท่ากับว่าจะไม่มีนักเรียนคนใดในประเทศไทยที่ได้เกรดเฉลี่ย 4.00 ทั้งนี้ ตนเข้าใจว่า การนำโอเน็ตมาถ่วงน้ำหนักจะทำให้เกิดความเป็นธรรม และจีพีเอมีมาตรฐาน แต่อยากให้เข้าใจว่ายังมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการไปเรียนในต่างระเทศและการจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยดีๆ ในต่างประเทศได้ จะต้องใช้เกรดเฉลี่ยที่สูง ซึ่งตนเห็นว่าไม่เป็นธรรมหากจะนำคะแนนโอเน็ตที่ไม่ได้มาตรฐานมาถ่วงจีพีเอ อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนเรื่องนี้ด้วย เพราะเท่าที่ดูข้อสอบโอเน็ตมีความผิดพลาดทุกปี

               นายองศา จรรยาประเสริฐ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กล่าวว่า การที่ สทศ.ให้ฟรีคะแนนวิทยาศาสตร์ โอเน็ต 24 คะแนน นั้นไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง เพราะจะทำให้ไม่สามารถวัดมาตรฐานของเด็กได้ และไม่เป็นธรรมแก่เด็ก เนื่องจากบางคนตั้งใจอ่านหนังสือ แต่บางคนกลับมองว่าวิชานี้ยากแล้วไม่ได้อ่าน กลับได้คะแนนฟรีเท่ากัน ดังนั้น ควรจะมีการวางระบบให้รัดกุมและรอบคอบมากกว่านี้ ไม่ใช่พอเกิดปัญหาก็ขอโทษและโทษว่าเกิดจากระบบรวน นอกจากนี้อยากเรียกร้องให้ยกเลิกการนำคะแนนโอเน็ต 20% มาถ่วงคะแนนจีพีเอ เพราะคะแนนโอเน็ตไม่ได้มาตรฐานก็ไม่ควรเอามาวัด

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง