Kom Lifestyle

หนังสือที่เธอถือมา : จุดเปลี่ยนชีวิต

หนังสือที่เธอถือมา : จุดเปลี่ยนชีวิต
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

หนังสือที่เธอถือมา : จุดเปลี่ยนชีวิต : โดย...ไพวรินทร์ ขาวงาม


๑.

 

จุดเปลี่ยน...

                          มีคำกล่าวให้ได้ยินเสมอ การเดินทางของชีวิตมนุษย์ กว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง ล้วนต่างได้พบ "จุดเปลี่ยน" มากมายหลายครั้ง ทั้งเปลี่ยนดีและเปลี่ยนร้าย จุดเปลี่ยนนั้นย่อมเกิดในชีวิตทุกคน  โดยเรามิอาจรู้ล่วงหน้า แต่สามารถวางแผน บริหารจัดการ ให้เกิดความเป็นไปได้ตามความเป็นจริง จุดเปลี่ยนย่อมเกิดขึ้นด้วย “แรงบันดาลใจ” ทั้งจากคน สัตว์ สิ่งของ 

                          บางคนคำพ่อคำแม่เปลี่ยนชีวิต บางคนคำครูเปลี่ยนชีวิต บางคนคำพระเปลี่ยนชีวิต บางคนคำเพื่อนเปลี่ยนชีวิต บางคนภาพยนตร์เปลี่ยนชีวิต บางคนดนตรีเปลี่ยนชีวิต บางคนหนังสือเปลี่ยนชีวิต  บางคนศิลปะเปลี่ยนชีวิต บางคนกวีนิพนธ์เปลี่ยนชีวิต

                          จากชีวิตไร้จุดหมายปลายทาง จากชีวิตสิ้นหวังซังกะตายไปวันๆ สิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจเปลี่ยนชีวิตคนใดคนหนึ่ง ให้มีจุดหมายปลายทาง ให้เห็นคุณค่าชีวิต ให้มีความหวัง 

                          ..............

                          ข้างต้น  ผมเขียนไว้  เพื่อตอบคำถามลงในสูจิบัตรรางวัลศิลปาธร ประจำปี ๒๕๕๑ ของกระทรวงวัฒนธรรม 

                          กำลังบอกถึงจุดเปลี่ยน  ระหว่างการเดินทางไกลของชีวิต คนเราย่อมได้พบจุดเปลี่ยนในหลายต่อหลายครั้ง และครั้งหนึ่งที่ถือว่าเป็น “จุดเปลี่ยนสำคัญ” ก็คือครั้งที่ผมได้พบ ได้รู้จัก และได้หลงรักสิ่งที่เรียก “บทกวี” 

 

๒.

 

ยังคงต่อเนื่องจากเรื่อง “ปรับหน้าดินชีวิต”

                          กิจกรรมค่ายภาษาไทยในโรงเรียน เดี๋ยวนี้จัดกันบ่อย คงเป็นกระบวนการทำงานหรือสร้างผลงานของกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย ผมซึ่งอยู่ในสายงานนอกราชการ ค่อนข้างอิสระและสะดวก จึงมักได้รับเชิญบ่อย ครูภาษาไทย นักเรียนวิชาภาษาไทย และนักเขียนไทย จึงมักได้พบกันอยู่เนืองๆ ผมวนเวียนอยู่กับกิจกรรมเหล่านี้มา ๒๐-๓๐ ปี เห็นนักเรียนมัธยม นักศึกษามหาวิทยาลัย เติบโตในวิชาชีพแล้วหลายรุ่น

                          โอกาสและบรรยากาศแบบนี้ สมัยเด็กของผมไม่มีหรอกครับ อ่านหนังสือหมดห้องสมุด เพราะห้องสมุดมีหนังสือ ๔-๕ เล่ม อะไรประมาณนั้น นอกจากสภาพชนบทจะดินแยกแตกระแหง ทำให้ปลูกต้นไม้ใบหญ้ายากแล้ว ชีวิตจิตใจก็พลอยแตกระแหงแห้งผาก  ด้อยโอกาสและบรรยากาศทางการศึกษา

                          ในฐานะลูกหลายคนเพาะปลูก ผมพลอยได้คิดถึงการศึกษา ชีวิตคนในชนบทห่างไกลล้วนมีหน่ออ่อนของสติปัญญา หากมีโอกาสและบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งในชีวิตจริงและตำรา ก็สามารถแตกยอดทอดใบต่อไปได้ อย่างที่เห็นนักปราชญ์หลายคนซึ่งมาจากพื้นเพชนบท เป็นครูบาอาจารย์ หรือเป็นคนที่ยังอยู่ในวิถีดั้งเดิมอย่างมีความคิดความอ่าน  

                          ทั้งการ “ปรับหน้าดินชีวิต” หรือ “จุดเปลี่ยนชีวิต” ล้วนเป็นภาวะปัจจัยสำหรับทุกชีวิต!

 

๓.

 

สวนหลายแห่ง บ้านหลายหลัง สถานศึกษาและปฏิบัติธรรมหลายที่ เริ่มต้นมาจากที่ดินไม่มีราคา ที่ดินทั้งแข็ง ทั้งเค็ม ทั้งเปรี้ยว ปลูกข้าวปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ไม่ขึ้น

                          แต่ชีวิตเปลี่ยนได้-พอมีคนเข้าไปซื้อที่ทาง ใช้ความคิดความอ่านบริหารจัดการดูแล ขุดบ่อน้ำ  ขุดและถมปรับภูมิทัศน์ ปรับหน้าดิน  เพิ่มดิน  เพิ่มปุ๋ย  ต่อมาที่ดินที่เคยที่เคยโล่งเตียน  ชวนสิ้นหวังในการเพาะปลูก กลับกลายรกครึ้มด้วยไม้นานาพันธุ์  ชวนอยู่ ชวนเย็น จะปลูกผักปลูกหญ้าเล็กๆ น้อยๆ ก็งดงาม

                          การสอน  การเรียน  การเขียน  การอ่าน  การคิด  การทำ-จึงเป็นการ “ปรับหน้าดินชีวิต”  หรืออาจเป็น “จุดเปลี่ยนชีวิต”  สำหรับเยาวชนทั้งในโรงเรียน  และนอกโรงเรียน

                          บางคน-เติบโตในชีวิตได้  ด้วยโอกาสและบรรยากาศเอื้อให้ จากคนไม่รู้จักคิดอ่านก็รู้จักอ่านคิด  ทั้งที่ก่อนหน้านั้น  ไม่เคยรู้จัก และไม่เคยชอบทางนี้เลย!

 

 

-------------------

(หนังสือที่เธอถือมา : จุดเปลี่ยนชีวิต : โดย...ไพวรินทร์ ขาวงาม)

 

 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง