Kom Lifestyle

อพวช.แหล่งเรียนรู้ของคนทุกเพศทุกวัย

อพวช.แหล่งเรียนรู้ของคนทุกเพศทุกวัย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อพวช.แหล่งเรียนรู้ของคนทุกเพศทุกวัย กลับออกไปแก้ปัญหาได้ด้วยเหตุผล : คอลัมน์สัมภาษณ์พิเศษ : ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพว)

                องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมไว้ให้คนทุกวัยเข้าไปศึกษาหาความรู้เพื่อรู้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันและอนาคต

                ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เล่าว่า อพวช.เป็นองค์กรที่มีบุคลากรเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นหลัก ทำหน้าที่สำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ เผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้คนไทยทั่วทั้งประเทศ สร้างความตระหนักเรื่องวิทยาศาสตร์ให้สามารถนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้แก้ไขปัญหาชาติบ้านเมือง และวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ และวิจัยการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ทั้งหมดเชื่อมโยงการทำงานกับชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเป็นปัจจุบัน และส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมไว้ให้คนทุกวัยเข้าไปศึกษาหาความรู้

                "ผมทำงานให้ อพวช.มาเกือบ 8 ปี ได้รับรู้ว่าคนส่วนใหญ่คิดว่า พิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่สำหรับเด็ก เยาวชน จึงเป็นปัญหาว่าทำไมวิทยาศาสตร์ไม่ได้รับความสนใจ และไม่ถูกนำมาใช้มากนักในประเทศไทย ก็เพราะผู้ใหญ่ไม่เข้าพิพิธภัณฑ์ ทั้งที่ความจริง พิพิธภัณฑ์คือแหล่งเรียนรู้สำหรับคนทุกเพศทุกวัย ทุกการศึกษา และทุกอาชีพ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเป็นปัจจุบันและส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มารวมไว้ให้คนทุกวัย ด้เข้าไปศึกษาหาความรู้ รู้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะอนาคตมีเรื่องราวใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวัน เช่น เทคโนโลยี สังคม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร ผมไม่ได้คาดหวังว่าคนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์แล้วเมื่อกลับออกไปต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ ขอเพียงให้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แก้ไขปัญหาก็พอ ความจริงอยากให้หมอ ครู นักการเมือง เดินเข้ามาที่พิพิธภัณฑ์ แล้วกลับออกไปนำกระบวนการวิทยาศาสตร์ไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นเหตุเป็นผล"

                ผอ.พิชัย เล่าอีกว่า อพวช.ช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้ ยกตัวอย่างเช่น ชาวบ้านต้องการทราบว่าจะสามารถแก้ปัญหาลูกระกำมีหนอนได้อย่างไร อพวช.แก้ปัญหาด้วยการติดต่อขอวิทยากรทางการเกษตรเข้ามาชี้แจงและให้ความรู้ อีกหนึ่งตัวอย่างคือ ชาวบ้านถามว่า ทำไมกะปิต้องมีเทียนสีขาวปิดหน้าก่อนเสมอ และในกะปิมีสารอาหารอะไรบ้าง อพวช.แก้ปัญหาโดยการให้มหาวิทยาลัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ทำการวิจัย ผลการวิจัยได้คำตอบว่า สามารถใช้กระดาษฟอยล์ห่อกะปิแทนได้ และมีสารอาหารอะไรบ้าง ชาวบ้านก็เขียนสารอาหารใส่กระดาษ ปิดที่บรรจุภัณฑ์ของตนเอง นอกจากนี้ผลการวิจัยนี้ยังประสบความสำเร็จ เนื่องจากผลิตภัณฑ์กะปิที่หอด้วยกระดาษฟอยล์ สามารถตีตลาดต่างประเทศได้

                "จากนี้ไปแผนงานในอนาคต อพวช.จะเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างชุมชนกับนักวิจัย เพิ่มความเข้าใจให้เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องสำคัญ รู้แล้วต้องนำไปใช้ เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยผ่านเครื่องมือของ อพวช.3 อย่าง ได้แก่ 1.พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ จตุรัสวิทยาศาสตร์ (จตุรัสจามจุรี) และพิพิธภัณพ์รัชการที่ 9 2.กิจกรรม และ 3.สื่อโทรทัศน์วิทยาศาสตร์ วารสาร การตีพิมพ์งานวิจัย ผ่านกิจกรรม ที่นี่จัดขึ้นทั้งในสถานที่และนอกสถานที่"

                ในสถานที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโลก ในรูปแบบนิทรรศการถาวร พิเศษ และเคลื่อนที่ นิทรรศการถาวรมีทั้งหมด 6 ชั้น ชั้นที่ 1 ส่วนต้อนรับและแนะนำการเข้าชมนิทรรศการไฟฟ้า ชั้นที่ 2 ประวัติความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดินแดนวิทยาศาสตร์ ชั้นที่ 3 วิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลังงาน ชั้นที่ 4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ชั้นที่ 5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน และชั้นที่ 6 เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย รับรองว่ารู้ทันการเปลี่ยนแปลงแน่นอน กิจกรรมนอกสถานที่จะมีคาราวานวิทยาศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดอบรมครู เป็นต้น

                "ปีนี้พิเศษกว่าปีก่อนๆ ในส่วนของสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่งปกติ อพวช.จะจัดเพียง 2 อาทิตย์ แต่ในปี 2556 จะจัดเป็นเวลา 6 เดือนเต็ม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม-31 ธันวาคม 2556 ภายใต้หัวข้องานเฉลิมพระเกียรติบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย รัชการที่ 4 ส่วนกิจกรรมจะมีอะไรบ้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมงาน ผู้สนใจเข้าชมพิพิธภัณพ์ในขณะนี้ นอกจากจะมีนิทรรศการถาวรแล้ว ยังมีนิทรรศการพิเศษคือ "ค้นหาประสาทสัมผัสทั้ง 7" “MOVE and PLAY : The 7 senses” จากประเทศฟินแลนด์ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม เวลา 09.30-16.00 น."

                สนใจเข้าชมและเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สอบถามได้ที่ โทร.0-2577-9999 ต่อ 1829,1830

 

..............................................

               "ผมไม่ได้คาดหวังว่าคนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์แล้วเมื่อกลับออกไปต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ ขอเพียงให้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แก้ไขปัญหาก็พอ ความจริงอยากให้หมอ ครู นักการเมือง เดินเข้ามาที่พิพิธภัณฑ์ แล้วกลับออกไปนำกระบวนการวิทยาศาสตร์ไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นเหตุเป็นผล"

.............................................

(อพวช.แหล่งเรียนรู้ของคนทุกเพศทุกวัย กลับออกไปแก้ปัญหาได้ด้วยเหตุผล : คอลัมน์สัมภาษณ์พิเศษ : ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) )

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด