Kom Lifestyle

'อยู่สบาย'เสนอนโยบายและแนวคิดสร้างสรรค์กับว่าที่ผู้ว่าฯกทม.

'อยู่สบาย'เสนอนโยบายและแนวคิดสร้างสรรค์กับว่าที่ผู้ว่าฯกทม.
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'อยู่สบาย'เสนอนโยบายและแนวคิดสร้างสรรค์กับว่าที่ผู้ว่าฯกทม. : คอลัมน์ อยู่สบาย โดย... ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง

          เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทางรายการ “อยู่สบาย” ร่วมกับ “กฤษนะล้วงลูก” กลุ่มอารยสถาปัตย์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมสนับสนุนให้ประชาชนชาวกรุงเทพฯ ร่วมกันมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ อย่างสร้างสรรค์ด้วยการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชนด้วยศิลปวัฒนธรรม และอารยสถาปัตย์” ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีผู้ลงสมัครทั้งหมด 8 คน ที่ขึ้นเวทีเสวนาในครั้งนี้โดยเฉพาะตัวเก็งหลักๆ  และสีสันของผู้ลงสมัครในแบบอิสระ
 
          หัวข้อที่สำคัญๆในการตั้งคำถามอย่างเข้มข้นของผมและรายการ “อยู่สบาย” พร้อมกับคุณกฤษนะได้เตรียมข้อมูลมาเพื่อจะขอให้เป็นนโยบายของกรุงเทพฯ มีดังนี้ครับ
 
          1. นโยบายการออกแบบเมืองเพื่อมวลชนและอารยสถาปัตย์
          การผลักดันเรื่องนี้มีแกนสำคัญมาจากคุณกฤษนะ และกลุ่มก้อนมนุษย์ล้อที่พยายามให้เมืองน่าอยู่ เหมาะสมสำหรับคนทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ป่วย คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก ตลอดจนคนปกติทุกสถานะ ทุกเพศทุกวัย เป็นการเสนอให้วางแผนนโยบายด้านการออกแบบกายภาพ และสถาปัตยกรรมที่อำนวยความสะดวกในการอยู่ เช่น การออกแบบเครื่องหมายสำหรับผู้พิการในประเภทต่างๆ การออกแบบและติดตั้งลิฟต์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ การออกแบบห้องน้ำให้เหมาะสมกับทุกวัยและในตำแหน่งที่เหมาะสม การเลือกใช้วัสดุที่เอื้อต่อการบำรุงรักษา ทนทาน แข็งแรง และเหมาะสมกับเมืองที่มีฝุ่นมากและมีมลพิษ
 
          2. นโยบายด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
          การผลักดันเรื่องนี้โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรที่คาดหวังจะเห็นการนำแนวคิดด้านศิลปวัฒนธรรมเข้ามาเป็นนโยบายหลักในการพัฒนาชุมชน ในกรุงเทพฯ ให้เป็นชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยการนำองค์ความรู้ ด้านศิลปะเข้าไป เป็นแกนหลักสำคัญตลอดจนการนำเสนอให้เกิดนโยบายการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ ศิลปวัฒนธรรมคือตัวแทนแห่งเมืองอารยะและกรุงเทพมหานครที่แท้จริงจึงควรจะนำมาเป็นอัตลักษณ์ในการพัฒนามากที่สุด
 
          3. นโยบายการพัฒนา คู คลอง แม่น้ำ และพื้นที่ริมน้ำ
          จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีเสน่ห์ด้านความงามจากคูคลองแม่น้ำจนได้ชื่อว่าเป็นเวนิชตะวันออก แต่ปัจจุบันแม่น้ำลำคลองกทม.เป็นแหล่งเสื่อมโทรม มีความสกปรกอย่างมาก เป็นที่ระบายสิ่งสกปรกทุกประเภทจากครัวเรือนที่บ่มเพาะเชื้อโรคอย่างมหาศาล แม่น้ำลำคลองเปรียบเสมือนสายเลือดหลักของเมือง เมื่อ “เน่า” เมืองก็เน่าไปด้วย สุขอนามัยของประชาชนก็จะเสื่อมโทรมลง การกำหนดนโยบายให้น้ำกลับคืนมาเป็นสายธารแห่งความงาม และมีความสะอาดเป็นที่พักผ่อนสันทนาการของประชาชน โดนเฉพาะตะเข็บชายฝั่งน้ำที่ควรจะสร้างสรรค์ให้มีพื้นที่พักผ่อน มีมุมมองของเมืองที่งดงามมาขึ้น แทนที่จะปล่อยปละละเลย ให้เมืองพัฒนาไปตามมีตามเกิด
 
          4. นโยบายพัฒนากรุงเทพให้เป็นเมืองบ่มเพาะเศรษฐกิจสร้างสรรค์
          ควรบ่มเพราะเศรษฐกิจรากหญ้าในกรุงเทพฯ ให้มีโอกาสพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง ตั้งแต่หาบเร่แผงลอย รถเข็น ร้านค้าย่อยในตลาด กรุงเทพมหานครควรวางแผนทั้งระบบให้สามารถมีทิศทางในอนาคต ควรมีองค์กรที่บ่มเพาะธุรกิจให้เกิดการพัฒนาธุรกิจขนาดย่อยในทุกมิติ ควรมีแผนการจัดการภาพลักษณ์ ของร้านค้าที่มีจำนวนมากให้สวยสดงดงาม มีความสะอาดสะอ้านทำให้เมืองมีเสน่ห์และรสนิยมมากขึ้น ตรงนี้ต้องเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการ
 
          5. นโยบายเรื่องการพัฒนาเมืองผังเมืองและการวางแผนเมืองในอนาคต
          เริ่มตั้งแต่ครัวเรือน บ้านพักอาศัยที่ยังคงมีปัญหาคุณภาพการอยู่อาศัย ปัญหาการต่อเติมรุกล้ำปัญหาความเสี่ยงในการอยู่อาศัย การเผชิญต่อภัยพิบัติที่น่าจะเกิด นโยบายในการระบบเมืองอย่างบูรณาการเอาไว้ในอนาคต
 
          มีการวางแผน การระบายน้ำเมื่อเจอภัยพิบัติ การวางแผนนโยบายพยายามทำกรุงเทพฯให้หลวมลงเพื่อลดความแออัด โดยประสานการสร้างเมืองบริวาร กระจายความเจริญไปรอบๆ ทิศ ระบบสาธารณูปโภคขนาดยักษ์ การขนส่งคนจากในเมืองสู่นอกเมือง สร้างระบบการเฝ้าระวังเมืองเพื่อส่งสัญญาณเตือนปัญหาการจัดการขยะที่มีปริมาณมาก ปัญหาการจัดการจราจรที่วิกฤติปัญหาของเมืองหลวงที่สาหัสแบบนี้ ผู้นำและจัดการเมืองต้องเป็นมืออาชีพเท่านั้น ไม่ใช่มือสมัครเล่น ควรมีการออกแบบเมืองเอาไว้ล่วงหน้า ตั้งแต่ใกล้สุด 1-2 ปี ใน 4-8 ปี 10-20 ปี และไกลสุด 50-100 ปี เอาไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน มีความหวังและความตั้งใจร่วมกันว่าสักวันหนึ่งจะมีโอกาสสำเร็จตามฝันนั้น
 
          ผมและรายการอยู่สบาย และคุณกฤษณะ ละไล ได้นำผู้สมัครทั้งหมดร่วมจับมือโดยพร้อมเพรียงกัน ในช่วงสุดท้ายของการเสวนา แม้ไม่สามารถอธิบายนโยบายกันได้หมดในเวลาถึง 3 ชั่วโมง แต่ทางทีมงานและมหาวิทยาลัยศิลปากรก็ฝากแนวความคิดเนื้อหาสาระของเมืองเอาไว้ให้กับมือทุกคน ใครได้โอกาสทำงานก็ให้คำนึงถึงนโยบายที่ได้นำเสนอด้วย ติดตามการเกาะติดสถานการณ์และการนำเสนอเนื้อหาของเมืองจากทั่วโลกได้ในรายการอยู่สบายดีไซน์นิวส์ ทุกเช้าวันเสาร์  สด เวลา 09.30-11.30 น. จัดเต็ม เข้มข้น เปรียบเทียบเมือง เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์เพื่อกรุงเทพฯ “อยู่สบาย”
.......................................
(หมายเหตุ 'อยู่สบาย'เสนอนโยบายและแนวคิดสร้างสรรค์กับว่าที่ผู้ว่าฯกทม. : คอลัมน์ อยู่สบาย โดย... ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง)

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง