Kom Lifestyle

มธ.มาตรฐานบริหารธุรกิจยุโรป

มธ.มาตรฐานบริหารธุรกิจยุโรป
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. มาตรฐานบริหารธุรกิจยุโรป : คอลัมน์ท่องโลกการเรียนรู้ : โดย...ชุลีพร อร่ามเนตร

               “บัญชี” เป็นอีก 1 ใน 8 สาขาอาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรีเมื่อไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 และเป็นสาขาวิชาที่อุดมศึกษาไทยเกือบทุกแห่งเปิดการเรียนการสอน แต่สิ่งที่ทำให้คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแต่ละแห่งแตกต่างกัน นอกจากรูปแบบการเรียนการสอนแล้ว “มาตรฐานหลักสูตร” จะเป็นตัวบ่งชี้ที่การันตีถึงคุณภาพของหลักสูตร และบัณฑิตที่ออกสู่ตลาดแรงงาน

                คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้พยายามผลักดันทุกส่วนงานในคณะ เพื่อให้ได้มาตรฐานในระดับโลกและได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจสูงสุดของยุโรป หรือ อีควิส (EQUIST-European Quality Improvement System) ทั้งในทุกปริญญาและทุกโครงการในคณะ ปัจจุบันภายใต้การนำของ รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เป็น 1 ใน 142 แห่ง ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานในทุกระดับ ปริญญาตรี โท และเอก และทุกโครงการของคณะ ซึ่งมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก อาทิ เคมบริดจ์ของอังกฤษ ชินหัวของจีน หรือแม้กระทั่ง มหาวิทยาลัยแห่งชาติของสิงคโปร์ รวมถึงองค์กรชั้นนำของเอเชียต่างผ่านมาตรฐานนี้แล้วทั้งสิ้น

                รศ.ดร.กุลภัทรา อธิบายว่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้เข้ารับการประเมินครั้งแรกเมื่อปี 2549 แต่คณะกรรมการไม่ให้ผ่าน และมีการส่งรายงานข้อท้วงติงมากมาย เพื่อให้ทำการปรับปรุงตามข้อท้วงติงนั้น จึงเริ่มเตรียมการตามขั้นตอนเพื่อเข้ารับการรับรองอีกครั้งเมื่อปี 2553 หลังจากคณะกรรมการอีควิสใช้เวลาในการพิจารณาอย่างละเอียดถึง 2 ปี จึงได้รับการรับรองมาตรฐานในช่วงเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา มีการตรวจประเมินถึง 10 มิติ อาทิ ด้านความชัดเจนในปรัชญาการบริหาร กลยุทธ์การจัดการและธรรมาภิบาลในภาพรวม, การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สมัย, คุณภาพนักศึกษาในทุกระดับปริญญา, คุณภาพของอาจารย์, คุณภาพงานวิจัย, ความเป็นนานาชาติ และมิติการสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอกและนักศึกษาเก่า เป็นต้น โดยการตรวจในทุกมิติจะใช้เวลา 2 ปี

                “มี 2 มิติที่ได้รับการประเมินสูงกว่ามาตรฐาน คือ 1.ด้านคุณภาพนักศึกษา จากการประเมินการมีงานทำของนักศึกษาที่จบไปแล้ว และกิจกรรมระหว่างเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินจากผลการเข้าร่วมแข่งขันต่างๆ ที่คณะมีอย่างต่อเนื่อง เช่น รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกรณีศึกษานานาชาติ (International Case Competition) และรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Chartered Financial Analyst (CFA) ในระดับประเทศ 4 สมัยซ้อน (2010-2013) ในระดับทวีปเอเชีย 2 สมัยซ้อน (2011-2012) และระดับโลก 1 สมัย (2012) จากโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ BBA (International Program)” รศ.ดร.กุลภัทรา กล่าว

                คณบดีบอกว่า ก่อนจะผ่านการรับรองมาตรฐานนั้น จะมีการพิสูจน์ที่ละเอียดมาก ทั้งการอ่านจากเอกสาร สัมภาษณ์ทุกบุคลากรทุกระดับในคณะทั้งผู้บริหาร นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและศิษย์เก่า รวมทั้งศิษย์เก่าและผู้บริหารที่ใช้นักศึกษาที่จบจากพาณิชย์ ธรรมศาสตร์ ด้วย จะทำให้คณะทำวิจัยร่วมกับสถาบันในต่างประเทศ หรือการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จะมีสิทธิด้านที่พัก และทุนการศึกษา

                รศ.ดร.กุลภัทรา ยืนยันว่า มาตรฐานดังกล่าวจะมีการตรวจสอบและประเมินในทุก 3 ปี โดยก่อนเข้ามาตรวจคณะกรรมการจะแจ้งว่าจะเข้ามาดูการพัฒนาในด้านใดบ้าง อาทิ ความเป็นนานาชาติในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบริหารที่ต้องมีกรรมการคณะที่เป็นชาวต่างชาติ การเพิ่มขึ้นของนักศึกษาต่างชาติ การตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารนานาชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ทั้งนี้ ถ้ามีการตรวจประเมินแล้วไม่ผ่านคณะต้องถูกยึดการรับรองมาตรฐานคืน รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในทุกๆ ด้านจะหมดไป ที่ผ่านมามีการยึดคืนเกิดขึ้นแล้วในหลายสถาบัน

                “การเสนอเข้ารับการรับรองมาตรฐานเพื่อให้เกิดแรงผลักดันในการพัฒนาด้านวิชาการบุคลากร นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพราะการสร้างความเข้มแข็งในทุกภาคส่วนของคณะเป็นจุดเล็กๆ อันเป็นช่องทางนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรและธุรกิจในประเทศ ก้าวต่อไป จะมีการนำสถาบันนี้สู่การรับรองมาตรฐานระดับโลกเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ทุกคนทั่วโลก ด้านมาตรฐานของทุกภาคส่วนในคณะอีกด้วย” รศ.ดร.กุลภัทรา กล่าวทิ้งท้าย

 

..............................................

(คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.  มาตรฐานบริหารธุรกิจยุโรป : คอลัมน์ท่องโลกการเรียนรู้ : โดย...ชุลีพร อร่ามเนตร)

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง