Kom Lifestyle

'กรีน สคูล'โลกสีเขียวเสริมทักษะเด็ก

'กรีน สคูล'โลกสีเขียวเสริมทักษะเด็ก
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'กรีน สคูล'โลกสีเขียว เสริมทักษะชีวิตเด็กน้อย : โดย...ชุลีพร อร่ามเนตร

               โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) อาโอยาม่า เป็นโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ที่ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี 2504 โดยสอนระดับก่อนประถม ถึงประถมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียน 127 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 5 นาย ครูพลเรือน 1 คน ผู้ดูแลเด็ก 2 คน มีอาคารเรียน 2 หลัง มีโรงอาหาร มีแปลงผัก และมีสนามเด็กเล่นที่ไม่มีของเล่น ภายใต้การดูแล ร.ต.อ.เดชาวัตร ว่องไว ผู้อำนวยการโรงเรียน อีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้รับการแบ่งปันกรีน สคูล จาก บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง หรือปูนอินทรี

                เรืออากาศโทคันธนิธิ์  สุคนธทรัพย์ รองประธานด้านธุรกิจสัมพันธ์ ปูนอินทรี กล่าวว่า ปูนอินทรีร่วมกับสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินโครงการ “โรงเรียนสีเขียว” (Green School) ตั้งแต่ปี 2553- 2556 เพื่อแบ่งปันโอกาสทางการศึกษา รอยยิ้ม และความสุขแก่เด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลสร้างหรือขยายต่อเติม โรงเรียน ตชด.ได้กว่า 24 แห่ง โดยการออกแบบได้รับความร่วมมือจากสมาคมสถาปนิกสยาม ส่วนการก่อสร้างได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่เป็นผู้ก่อสร้างอาคาร

                โรงเรียน ตชด.อาโอยาม่า มีนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ อาทิ กลุ่มพนักงานในเครือปูนซีเมนต์นครหลวง อาสาสมัครทั่วไป กลุ่มนักศึกษา และสื่อมวลชนเป็นต้น หัวใจหลักของโครงการนี้คือ การมีส่วนร่วมในโครงการของ Stakeholder ที่หลากหลาย ในการมาร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม และยังเพิ่มพูนความรู้ ทักษะให้แก่นักศึกษาจิตอาสาที่ร่วมดำเนินการสร้างโครงการนี้ไม่เพียงแค่สร้างอาคาร แต่ยังสร้างจิตสำนึกในการใช้ความรู้เพื่อทำประโยชน์ให้ชุมชนห่างไกล ขาดแคลน สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป โอกาสทางการศึกษาเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความเท่าเทียม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น

                ร.ต.อ.เดชาวัตร  เล่าว่า โรงเรียนแห่งนี้ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กดอย ชาวเขาเผ่าลาหลู่ หรือมูเซอดำ ที่มีอาชีพทำไร่ เลี้ยงสัตว์ และนับถือผี ทำให้ชาวเขามูเซอดำ ยึดถือความเชื่อดั่งเดิมของตน เชื่อภูตผีวิญญาณ ไม่ค่อยนิยมส่งลูกหลานมาเรียนหนังสือ โรงเรียนจึงพยายามส่งเสริม จัดหาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาดึงดูดให้พ่อแม่เห็นความสำคัญของการศึกษา

                “ดีใจมากที่ปูนอินทรีได้มาสร้างอาคารเรียนให้แก่เด็กๆ เพราะนักเรียนจะได้มีพื้นที่ในการเรียนรู้ มีห้องเรียน มีห้องทำกิจกรรม ซึ่งอาคารเรียนหลังเก่านั้นใช้มานานกว่า 20 ปี ผนังไม้ต่างๆ ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนซึ่งใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มพูนความรู้ บูรณาการการใช้ชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งพาตนเอง และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆ ทำให้การมีอาคารเรียนใหม่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กมากขึ้น โดยเฉพาะการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน จะได้มีมุมเรียนรู้ให้แก่เด็กๆ”

                โรงเรียนที่ห่างไกล ความต้องการนั้นอาจมีมากมายไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนงบประมาณในการดูแลเด็ก อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และครู ด.ญ.นาด่า  พนาศิริวรรณ  นักเรียนชั้นป.6 เล่าต่อว่าดีใจมากที่มีผู้ใหญ่ใจดี และพี่ๆ เทคนิคได้มาช่วยกันสร้างอาคารเรียนให้ ถึงจะไม่ได้ใหญ่โตเหมือนอาคารที่เห็นในโรงเรียนต่างๆ ตามโทรทัศน์ แต่อาคารเรียนนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ พื้นที่ทำให้ได้เรียน เล่น ทำกิจกรรมร่วมกัน และที่สำคัญทำให้มีห้องสมุด อยากขอบคุณปูนอินทรีและพี่ๆ วิทยาลัยเทคนิคอย่างมากที่มาช่วยกันแบ่งปันความสุขเล็กๆ อย่างการสร้างและมอบอาคารสีเขียวให้

                การให้ความรู้เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ตามชายแดนที่กันดาร ห่างไกล และไม่มีโอกาสเข้าเรียนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  รวมถึงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล เน้นแนวคิดการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ สร้างความทัดเทียม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น

               
.........................................................

('กรีน สคูล'โลกสีเขียว เสริมทักษะชีวิตเด็กน้อย : โดย...ชุลีพร  อร่ามเนตร)

               
 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด