Kom Lifestyle

'มิติทั้ง4'ของ'อสังหาฯ+บูรณาการ'(II)

'มิติทั้ง4'ของ'อสังหาฯ+บูรณาการ'(II)
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"มิติทั้ง 4" ของ "อสังหาฯ + บูรณาการ"(II) : คอลัมน์ คลินิคคนรักบ้าน ดดย... ดร.ภัทรพล

          จากประสบการณ์ 25 ปี ในฐานะนักวางผังและนักออกแบบสถาปัตยกรรมและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย ได้นำผมไปสู่แนวคิดของ “การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบบูรณาการ” หรือเป็น “แบบองค์รวม” คือ การพิจารณาอย่างครอบคลุมไปทุกด้านและทุกมิติไม่ใช่เพียงแต่ด้านใดด้านหนึ่ง มิติใดมิติหนึ่ง จึงเป็นที่มาของแนวคิด “มิติทั้ง 4” ของ “อสังหาฯ + บูรณาการ” หากแฟนๆ ชาว “คนรักบ้าน” ติดตามการบรรยายทางวิชาการของผมในที่ต่างๆ ตลอดจนบทความผมที่ได้ตีพิมพ์ผ่านสื่อต่างๆ มาตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าผมพยายามทำหน้าที่ “สุนัขเฝ้าบ้าน” ที่คอยระแวดระวังภัย ทั้งยังย้ำเตือนสติให้หมู่เฮาชาว “คนรักบ้าน” ให้เตรียมตัว เตรียมใจ รวมทั้งเตรียม “เปิดทางถอย”  เพราะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของบ้านเราโดยรวม ตกอยู่ในสภาวะที่ไม่น่าไว้วางใจเป็นอย่างยิ่งครับ 
 
          มิหนำซ้ำการโหมกระหน่ำของกระแส “โลกาภิวัตน์” ระลอกใหม่ (ซึ่งในรอบนี้เรียกว่า “Super Cycle”) ก็นำมาสู่การเปิด “AEC” เสรีอาเซียน อีกไม่นานเพียง 2-3  ปีข้างหน้า และจะส่งผลให้ทั้ง 10 ประเทศในภูมิภาค “อาเซียน” ก็จะมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิดรวมเป็นหนึ่งเดียว ลองคิดง่ายๆ ครับว่า เราเคยผลิตสินค้าและการบริการให้คนในประเทศที่มีพลเมืองรวมกัน 60-70 ล้านคน แต่ในชั่วพริบตา เมื่อเส้นแบ่งพรมแดนถูกทลายลงก็จะส่งผลให้กลุ่มผู้บริโภคขยายปริมาณ ขึ้นไปอีก 10 เท่า เป็น 600-700 ล้านคน แต่อย่าเพิ่งชะล่าใจหรือวางใจกันเป็นอันขาดครับ ใน “โอกาส” ก็มี “วิกฤติ” เสมอครับ ส่วนตัวผมแล้วไม่อยากให้ประเทศเราเปิดพรมแดนเร็วเกินไป เพราะมีหลายปัจจัยที่ผมเชื่อว่าเรายังไม่พร้อมและมิหนำซ้ำทั้งภาครัฐและเอกชนก็ไม่ได้มีการเตรียมการในการเปิดรับ “เสรีอาเซียน” อย่างจริงจัง ก็ทำให้ผมเชื่อว่าจะส่งผลเสียมากกว่าผลดี หากเตรียมตัวเตรียมการกันไม่ดีแบบ “ขอไปที” ดังที่เป็นอยู่นี้ครับ  
 
          หลังจากได้คิดพิจารณาไตร่ตรองมาหลายปีจึงได้ตัดสินใจขอทำหน้าที่เป็น “สุนัขเฝ้าบ้าน” เพื่อเตือนสติกันอีกสักครั้งหนึ่ง เพราะผมเชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอรูปแบบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในบ้านเราก็จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตัวเองครับ จึงเป็นหน้าที่ที่จะต้องมุ่งค้นหา “นวัตกรรม” ใหม่ๆ และรูปแบบใหม่ๆ ตลอดไปจนถึงเทคโนโลยีในการก่อสร้างใหม่ๆ ที่สามารถรองรับความต้องการใหม่ๆ มิฉะนั้นแล้วชาวไทยก็จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปิด “AEC” เสรีอาเซียน จึงเป็นที่มาของหัวข้อ “มิติทั้ง 4” ของ “อสังหาฯ+บูรณาการ” ที่จะมาคุยกันต่อในสัปดาห์นี้ครับ
          
          หลายท่านคงสงสัยว่า “มิติทั้ง 4” ของ “อสังหาฯ+บูรณาการ” คืออะไรกันแน่ ทำไมผมถึงอ้างถึงอยู่บ่อยๆ แต่จะว่าไปแล้วดูจะเหลือทางเลือกไม่มากนักหรอกครับ สำหรับนักลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ อย่างไรเสีย ก็ต้องได้รับผลกระทบแน่จากกระแส “โลกาภิวัตน์” ที่โหมกระหน่ำมาในครั้งนี้ไม่มากก็น้อย ซึ่ง “มิติทั้ง 4” ของ “อสังหาฯ+บูรณาการ” ของผมคือ การมองการเปลี่ยนแปลงไปของเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอย่าง “รู้เขา รู้เรา” แบบ “รู้เท่าทัน” ในทุกมิติทั้ง 4 อันประกอบไปด้วย “มิติที่ 1”  คือ “การรู้เท่าทันของการไหลเวียนของทุน” ซึ่งทำให้ต้องทำการวิเคราะห์ความพร้อมในสถานการณ์ในอนาคตที่อาจจะตกอยู่ในสภาวะวิกฤติการณ์ทางการเงินและการขาดสภาพคล่องแบบเลวร้ายอย่างสุดๆ (Worst Case Scenario Analysis)
 
          ส่วน “มิติที่ 2” คือ “การรู้เท่าทันในการเปลี่ยนแปลงไปของรูปแบบอาคาร” และ “รู้เท่าทันของวิถีในการดำรงชีวิตแบบร่วมสมัย” หากไม่หลอกตัวเองลองมองย้อนกลับดูซิครับ ช่วงระยะเวลาไม่ถึง 10  ปี รูปแบบของอาคารบ้านเรือนได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนวิถีในการดำรงชีวิตของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรุกคืบเข้ามาของ “เทคโนโลยีสารสนเทศ” ประเภท “ดอทคอม” ทั้งหลาย ตลอดจน “อินเทอร์เน็ต” และ “เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย” ได้แทรกเข้ามามีบทบาทสำคัญของชีวิตจนแทบจะแยกกันไม่ออก ขาดกันไม่ได้ถึงขนาดบางท่านจะมีอาการ “ลงแดง” กันเลยทีเดียวครับ ลองนึกภาพท่านไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้หรืออินเทอร์เน็ตใช้สัก 1 อาทิตย์ซิครับจะเป็นอย่างไร  
 
          สำหรับ “มิติที่ 3” ซึ่งก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน หากแฟนๆ ชาว “คนรักบ้าน” คิดที่จะ “บูรณาการ” ใน “การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” คือ การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการก่อสร้าง เพื่อลดต้นทุน ลดรายจ่าย ตลอดไปจนถึงการลดการใช้เวลาที่จะต้องสูญเสียไป ซึ่งผมขอฟันธงลงไปตรงนี้ว่าเทคโนโลยีในการก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ “Pre-Fabrication” จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในอนาคตและจำเป็นต้องเร่งแสวงหาและนำมาใช้ซึ่งเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เหมาะสมก่อให้เกิด “ประโยชน์สูงและประหยัดสุด” ทั้งในแง่ทรัพยากรและเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง 
 
          ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นโครงการน้อยใหญ่ “บูรณาการ” นั้น “มิติทั้ง 4” ดังที่ผมกล่าวมาข้างต้นจึงเป็นแก่นสารอันเป็นสาระสำคัญที่ห้ามมองข้ามเป็นอันขาดครับ
.......................................
(หมายเหตุ "มิติทั้ง 4" ของ "อสังหาฯ + บูรณาการ"(II) : คอลัมน์ คลินิคคนรักบ้าน ดดย... ดร.ภัทรพล)

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง