Lifestyle

กำจัดวัชพืชแบบง่ายๆ

กำจัดวัชพืชแบบง่ายๆ : คอลัมน์ รู้มาเล่าไป : โดย ... ดลมนัส กาเจ

          ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน เป็นฤดูการเพาะปลูก แต่ข้าวนั้นเกษตรกรปลูกมาตั้งแต่ต้นฤดูมาแล้ว โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสาน ต้นข้าวที่ปลูกช่วงต้นฤดูก็กำลังงอกงามแล้วครับ และเกษตรกรต้องดูแลอย่างดี เพราะการทำนามีปัญหามากมาย โดยเฉพาะต้นข้าวที่กำลังเจริญเติบโต ใบสีเขียวขจี ล้วนเป็นการท้าทายต่อมหิวของบรรดาแมลงต่างๆ ที่ชอบกัดกินต้นข้าว รวมถึงการระบาดของโรคด้วย

 

          ช่วงนี้แหละ ที่เกษตรกรต่างๆ มองที่การระบาดของโรคและแมลงทำลาย แต่เกษตรกรมองข้ามคือข้าววัชพืช ซึ่งเกิดจากการผสมข้ามระหว่างข้าวป่าที่พบทั่วไปในธรรมชาติกับข้าวปลูก และส่วนใหญ่มีลักษณะที่ชาวนาไม่ต้องการ อาทิ ข้าวปลายเมล็ดมีหาง เปลือกเมล็ดมีสีลายน้ำตาลแดง เยื่อหุ้มเมล็ดมีสีแดง เมล็ดสุกแก่เร็วและร่วงก่อนเก็บเกี่ยว

          ข้าวพวกนี้มี 3 ชนิดครับ หรือที่ชาวนาเรียกว่า ข้าวหางหรือข้าวนก ข้าวดีดหรือข้าวเด้ง ข้าวแดงหรือข้าวลาย จะมีผลกระทบทำให้ปริมาณผลผลิตข้าวลดลง เนื่องจากเมล็ดข้าววัชพืชส่วนใหญ่ร่วงก่อนเก็บเกี่ยว และสะสมพักตัวอยู่ในนาเป็นเวลานาน 2-12 ปี เมล็ดจะทยอยงอกจึงทำให้ยากต่อการกำจัด นอกจากนี้ยังทำให้คุณภาพข้าวลดลงอีกเนื่องจากผลผลิตมีการปะปนของเมล็ดข้าววัชพืชที่มีเยื่อหุ้มสีแดงจึงทำให้ถูกตัดราคา

          พอมีข้อมูลจากสำนักเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู  มีวิธีแนะวิธีการกำจัดข้าววัชพืชเหล่านี้ เห็นแล้วน่าสนใจครับ เพราะเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากเลยที่เกษตรกรจะนำไปใช้ประโยชน์ในนาข้าวของท่าน เพราะวิธีไม่ซับซ้อนครับมีขั้นตอนดังนี้ดังนี้

          1. ให้เกษตรกรพักดินล่อให้ข้าววัชพืชงอกแล้วไถกลบ 1-2 ครั้ง

          2. ใช้เป็ดไล่ทุ่งลงไปกินเมล็ดข้าววัชพืชที่อยู่ในนา

          3. เกษตรกรต้องเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่มีข้าววัชพืชปะปน หรือซื้อเมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่เชื่อถือได้

          4. ให้ทำความสะอาดรถไถนา เพราะอาจมีเมล็ดข้าวปนจากแปลงอื่นมากับรถเหล่านี้ได้

          5. เปลี่ยนวิธีการปลูกข้าวเป็นการปักดำ ด้วยเครื่องแทนการหว่านเมล็ดข้าว

          6. หากพบต้นข้าววัชพืชให้ถอนออกทันที หากต้นข้าววัชพืชสูงกว่าข้าวปลูก ลำต้นและใบมีสีอ่อนกว่าข้าวปลูกให้ถอนต้นทิ้งนอกแปลงทันทีเช่นกัน

          7. กรณีข้าววัชพืชออกดอกก่อนข้าวปลูก ให้ชิดโคนต้นเพื่อป้องกันการแตกต้นใหม่ แล้วนำไปทิ้งนอกแปลง 

          8. กรณีข้าววัชพืชออกดอกก่อนข้าวปลูก และต้นสูงกว่าข้าวปลูก ให้ใช้ปุ๋ยยูเรีย พ่นยูเรีย อัตรา 3 กก. ต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นให้ละอองของสารสัมผัสรวงข้าววัชพืชให้มากที่สุด จะทำให้เมล็ดข้าววัชพืชลีบลงได้

          9. ต้องทำความสะอาดรถเกี่ยวข้าวก่อนลงแปลงเพื่อป้องกันเมล็ดข้าววัชพืชที่อยู่ในตะแกรงของรถร่วงลงในนา

          10. ทางที่ดีที่สุด ถือเป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุดคือ งดปลูกข้าว 1 ฤดูกาล เพื่อล่อให้เมล็ดข้าววัชพืชงอกแล้วไถทิ้งและปลูกพืชหมุนเวียน

 

          แค่นี้ครับ ก็สามารถเอาชนะข้าววัชพืชได้ ฉะนั้นเกษตรกรอย่ามองข้ามครับ หากมีวัชพืชชนิดในนาของท่านต้องเร่งจัดการทันที อย่าปล่อยให้เป็นปัญหาเรื้อรัง เพราะจะบั่นทอนต่อคุณภาพของข้าวหลักที่ท่านปลูกได้ครับ

 

--------------------

(กำจัดวัชพืชแบบง่ายๆ : คอลัมน์ รู้มาเล่าไป : โดย ... ดลมนัส กาเจ)

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม