Infographic

เกณฑ์จ่ายค่าดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้านหรือที่ชุมชน (Home-Community Isolation) "สิทธิบัตรทอง"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดเกณฑ์จ่ายค่าดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้านหรือที่ชุมชน (Home-Community Isolation) "สิทธิบัตรทอง" ที่ สปสช.จ่ายให้หน่วยบริการ (รพ./คลินิก/ศูนย์บริการสาธารณสุข)

สปสช. ปรับเกณฑ์จ่ายชดเชยค่าบริการ Home Isolation และ Community Isolation โรงพยาบาลไหนมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น ๆ สนับสนุนค่าอาหารให้ผู้ป่วย ให้เบิกได้วันละ 600 บาท แต่ถ้าโรงพยาบาลเป็นผู้จัดอาหารให้ผู้ป่วยเอง ให้เบิกได้วันละ 1,000 บาทเหมือนเดิม พร้อมเพิ่มรายการจ่ายค่าออกซิเจนให้อีกวันละ 450 บาท 

 

 

1.สปสช.เหมาจ่ายให้หน่วยบริการ วันละ 1,000 บาท (ระยะเวลาดูแล 14 วัน) เป็นค่าใช้จ่ายได้แก่ อาหาร 3 มื้อ ติดตามประเมินอาการ ให้คำปรึกษา และค่ายาพื้นฐาน แต่หากมีหน่วยงานอื่น เช่น อปท.สนับสนุนค่าอาหาร หน่วยบริการเบิกได้วันละ 600 บาท

2.ค่าอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย เช่น ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดระดับออกซิเจน จ่ายตามจริงไม่เกิน 1,100 บาท

3.ค่ายาเฉพาะโควิด-19 จ่ายตามจริงไม่เกิน 7,200 บาท

4.กรณีที่ต้องมีการส่งต่อ จ่ายค่ารถให้ตามจริง บวกค่าทำความสะอาด 3,700 บาท

5.กรณีต้องเอกซเรย์ปอด จ่ายในอัตรา 100 บาท/ครั้ง

6.ค่าออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ จ่ายในอัตรา 450 บาท/วัน

7.ค่าชุด PPE หรือค่าอื่น ๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ จ่ายตามจริงไม่เกิน 740 บาท/วัน

ทั้งนี้ สปสช.จะตรวจสอบก่อนจ่ายเงินให้หน่วยบริการ หากผู้ป่วยระบุว่าไม่ได้รับบริการ สปสช.ก็จะตัดเป็นรายการไป

 

เกณฑ์จ่ายค่าดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้านหรือที่ชุมชน (Home-Community Isolation) \"สิทธิบัตรทอง\"

 

ที่มา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ