เด่นโซเชียล

ดูดีๆ ระวังลิงก์ปลอม #saveทับลาน ลงชื่อคัดค้าน เพิกถอนที่ป่า อช.ทับลาน

ดูดีๆ กรมอุทยานแห่งชาติฯ เตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์ปลอม #saveทับลาน ลงชื่อคัดค้าน เพิกถอนที่ป่า อุทยานแห่งชาติทับลาน

เป็นที่พูดถึง และกระแสเคลื่อนไหวสนั่นโซเชียล เกี่ยวกับ #saveทับลาน หลังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับฟังความความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับประเด็น  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน  ในการกำหนดพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสระแก้ว ปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน

 

ดูดีๆ ระวังลิงก์ปลอม #saveทับลาน ลงชื่อคัดค้าน เพิกถอนที่ป่า อช.ทับลาน

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 โดยการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ซึ่งหากมีการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามแนวเขตใหม่นี้ จะมีผลทำให้อุทยานแห่งชาติทับลาน มีเนื้อที่ลดน้อยลงไปประมาณ 265,000 ไร่ จนทำให้มีประชาชน ชาวเน็ตจำนวนมากร่วมลงชื่อในแบบสำรวจ

ดูดีๆ ระวังลิงก์ปลอม #saveทับลาน ลงชื่อคัดค้าน เพิกถอนที่ป่า อช.ทับลาน

ดูดีๆ ระวังลิงก์ปลอม #saveทับลาน ลงชื่อคัดค้าน เพิกถอนที่ป่า อช.ทับลาน

 

ล่าสุด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แจ้งเตือนประชาชน ระวัง  กลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้าง Link การรับฟังความคิดเห็น อุทยานแห่งชาติทับลาน หลอกดูดข้อมูลส่วนตัว  สำหรับ Link ที่ปลอดภัย ใช้ช่องทางของสำนักอุทยานแห่งชาติ

 

ข่าวยอดนิยม